Bank Żywności w Łodzi.

Aktualności

Wystartowała #wielkanocnazbiorkazywnosci! Zbieramy żywność dla osób w trudnej sytuacji życiowej - nie pozwolimy, aby ktoś był głodny w te święta!
???? W wybranych sklepach czekają nasi wolontariusze i specjalne kosze, do których można wkładać darowizny. Najcenniejsze są produkty z długim terminem przydatności, takie jak: mąka, makaron, ryż, kasza, konserwy, przetwory owocowe i warzywne, a także słodycze.
???? Dołącz do nas w jednym ze sklepów: https://zbiorkazywnosci.pl/zbiorka-w-sklepach

Od dwóch lat możemy liczyć na wsparcie firmy Tate & Lyle Global Shared Services, która przekazuje nam darowiznę na pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Łodzi. 

W 2023 roku dzięki wsparciu Tate&Lyle przygotowaliśmy 800 paczek świątecznych.

 

Tate&Lyle Global Shered Services jest światowym liderem w zakresie rozwiązań w zakresie składników zdrowszej żywności i napojów, działającym od ponad 160 lat. 

 

Banki Żywności, w tym Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana. realizują program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Program realizowany jest w okresie 09.2023-10.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 04-10.2024
Cel programu:
przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie działań towarzyszących mających na celu wspieranie ich włączenia społecznego.
Zadania i działania realizowane w programie:
organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z Organizacji Partnerskiej Regionalnej oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu ich włączenie społeczne;
przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnianie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.
Grupa docelowa:
Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wskazanego przez Instytucję Zarządzającą.
Więcej o sposobie kwalifikacji do programu na stronie: https://fepz.bankizywnosci.pl/kwalifikacja-do-programu/
pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przewidziane efekty i rezultaty:
zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację działań towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.
Wartość projektu: zostanie podana w chwili podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą.
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: zostanie podana w chwili podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą.
Więcej informacji o programie i jego realizacji:
Federacja Polskich Banków Żywności na LinkedIn: #funduszeue #funduszeeuropejskie #bankiżywności

Fundacja Bank Żywności w Łodzi     . zakwalifikowała się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy   SOS”.   Jego   celem   jest   wzmocnienie   instytucji   oferujących   pomoc żywnościową, by miały one większe możliwości udzielania wsparcia. W ramach projektu otrzymaliśmy e-Kod na zakupy do sklepów sieci Biedronka o wartości 60 000 zł.  Bank   Żywności   w   Łodzi   w  ramach   działania   przygotował   i   przekazał   600   paczek żywnościowych   dla   najbardziej   potrzebujących   osób   z   terenu   miasta   Łodzi   i województwa. Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany do schronisk dla bezdomnych, jadłodajni oraz jednostek świadczących regularną pomoc w formie paczek żywnościowych. Zakwalifikowane do programu organizacje otrzymują wsparcie finansowe w formie e-Kodów do wykorzystania na zakupy w sieci   sklepów   Biedronka.   Wartość  e Kodów   zależy od rodzaju i skali działalności prowadzonej przez daną organizację. -   Program miał być doraźnym działaniem wspierającym organizacje pomocowe w czasach wysokiej inflacji. Dotarły jednak do nas głosy, że wsparcie Fundacji Biedronki nadal jest potrzebne, dlatego   zdecydowaliśmy się  je  przedłużyć. Dziesiątki  tysięcy osób korzysta z pomocy żywnościowej dostarczanej przez organizacje pozarządowe, a nasze wsparcie pozwoli zabezpieczyć znaczące ilości żywności na ten cel      – tłumaczy Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.
Wyniki ankiety
Ankieta przeprowadzona wśród uczestników pierwszej edycji „Żywnościowy SOS” pokazała, że 2/3 z 80 biorących udział w programie organizacji wykorzystało otrzymane od Fundacji Biedronki  fundusze  na  poprawę jakości   i wartości  odżywczej   posiłków, a  26%  z nich zwiększyło liczbę wydawanych dań. Program pozwolił na przygotowanie 887    919 posiłków i
41 291 paczek z żywnością. Ogółem z pomocy skorzystało ponad 74    000 beneficjentów O Fundacji Biedronki Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze
otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. W 2022 uruchomiła również program   „Danie Wspólnych   Chwil”,   realizowany   wspólnie   z   750   Kołami   Gospodyń Wiejskich, w którym organizowane są posiłki dla samotnych seniorów. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i
programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła 160 mln złotych (status na listopad 2023).
Kontakt dla mediów do Fundacji Biedronki:
media@fundacjabiedronki.pl

Bieg dla Banku

W dniu 11 listopada nasi sojusznicy z komponentu lotniczego Aviation Detachment zorganizowali 5-kilometrowy marszobieg z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz obchodzony w tym samym terminie przez Amerykanów Dnia Weterana.

Podczas wydarzenia, zakończonego wspólnym lunchem, odbyła się zbiórka żywności dla naszego Banku,

za co bardzo dziękujemy!!!

UNIKATOWA MONETA DLA DARCZYŃCY
UNIKATOWA MONETA DLA DARCZYŃCY
Zapraszamy do udziału w niezwykłej licytacji - zbiórce z okazji Światowego Dnia Żywności.
Zbieramy pieniądze dzięki którym ocalimy od utylizacji pełnowartościowe jedzenie.
Żywność musimy odebrać i dostarczyć do: noclegowni, schronisk, świetlic, Domów Pomocy.
Zasada jest taka:
1. Od dziś do 31.10. godz. 23.59 wpłacacie na nasze konto darowiznę. Tyle ile uważacie za słuszne.
2. Wśród osób, które wpłacą darowizny, wylosujemy trzy osoby, które otrzymają podziękowanie z pamiątkową kolekcjonerską monetą – Światowy Dzień Żywności 1981
3. Zwycięzców ogłosimy 02.11
Numer naszego konta (znajdziecie też na naszej www)
Bank Żywności w Łodzi
96 10203378 0000 1902 0220 6449
Światowy Dzień Żywności
Światowy Dzień Żywności

Na stronie Banków Żywności jest dostępny najnowszy raport wydany z okazji Światowego Dnia Żywności 2023.

Pomimo dużej inflacji, która wpłynęła na wzrost cen artykułów spożywczych, aż 56 % Polaków przyznaje się do marnowania jedzenia w domu. Najczęściej marnujemy: pieczywo, owoce i warzywa oraz wędliny. 

Zapraszamy do lektury raportu: 

 

https://bankizywnosci.pl/swiatowy-dzien-zywnosci-2023/

Jadłospis  dla cukrzyków i nie tylko

Z naszych obserwacji wynika, że wzrost kosztów życia powoduję zmiany naszych nawyków żywieniowych. Wiele osób przygotowuję mniejsze porcje, dania (np. obiady) są robione z mniejszej ilości składników, rezygnujemy z takiej żywności jak masło, cukier, mięso.
Niestety zdarza się, że rezygnuję z przygotowywania obiadów.
Choć to nie łatwe, musimy zwracać uwagę na właściwe zbilansowanie diety i wybierać takie artykuły, które pozwolą naszemu organizmowi prawidłowo funkcjonować.
Dla inspiracji publikujemy  jadłospis przygotowany przez Annę Zielińską – dietetyka współpracującego  z naszym Bankiem Żywności. Jest to 7 dniowy jadłospis w diecie cukrzycowej ale do wykorzystania przez każdego.
Polecamy lekturę naszej publikacji.

inne przepisy w zakładce DIETETYKA

KLIKNIJ W JADŁOSPIS LUB ZDJĘCIE!

 

Debata partycypacyjna
27 lutego w Łodzi odbyła się debata partycypacyjna na temat różnych form wsparcia dla osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia w kontekście pogarsza

27 lutego w Łodzi odbyła się debata partycypacyjna na temat różnych form wsparcia dla osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia w kontekście pogarszającej się sytuacji ekonomicznej w tym pomocy żywnościowej.

W spotkaniu, które współorganizowaliśmy, brał udział dr hab. Ryszard Szarfenberg - przewodniczący EAPN Polska, 

Dyrektor łódzkiego MOPS Piotr Kowalski i Wojtek Jaros - dyrektor Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana, którzy przedstawili referaty wprowadzające do dyskusji o problemie.

Uczestnikami debaty byli przedstawiciele organizacji oraz eksperci WRZOS, organizacje partnerskie Banku Żywności w Łodzi, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej w Lutomiersku, Aleksandrowa Łódzkiego, 

Ze spotkania zostaną przedstawione stanowiska, które przedstawimy wkrótce. 

Dziękujemy za uczestnictwo w debacie

Odwiedziny Klubu Albercik

Jakiś czas temu odwiedzili nas podopieczni Fundacji Brata Alberta - Klub Albercik. razem z naszą dietetyczka Anią robiliśmy wspólnie koktajle: biały, czerwony i zielony. Radości było co nie miara. Pozdrawiamy uczestników Klubu Albercik i zapraszamy ponownie!

Fotowoltaika potrzebna

Poszukujemy wykonawcy -metodą zaprojektuj wybuduj- instalacji fotowoltaicznej o mocy około 10 kW ( szczegóły do negocjacji) wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby Banku Żywności w Łodzi, ulica Niciarniana 49 e, 92-320 Łódź. Oferty należy składać drogą mailową na adres wojtekjaros@bankzywnoscilodz.pl do 25 stycznia 2023 r.

Poszukujemy
Poszukujemy 

W związku z rozpoczeciem ( już w styczniu) realizacji projektu finansowanego ze środków Foundation de France Solidarity with Ukrainians.
Poszukujemy osób które wesprą nas w realizacji tego zadania.

W ramach działania planujemy stworzyć miejsce dla dzieci w której będą mogły uzyskać  wsparcie w nauce oraz w integracji z polskimi kolegami.

Świetlica będzie czynna  3 x w tygodniu w godzinach 14.00-18.00.

Jednocześnie w świetlicy będzie mogło przebywać do 20 osób

Oprócz możliwości zabawy, „świetlica” będzie oferowała: zajęcia wyrównawcze tj. pomoc w nauce. Szczególną uwagę poświęcimy na naukę języka polskiego, ponieważ nieznajomość języka przekłada się na problemy ze zrozumieniem innych przedmiotów. Przewidujemy, że każdego dnia działania punktu będą odbywały się zajęcia z j. polskiego oraz z innych przedmiotów – matematyki, biologii, języka angielskiego.

 

Poszukujemy:

Koordynator działań opiekuńczych

Tłumacz .

Animator I

Animator II

 

Wszelkich Informacji udziela:

wojtekjaros@bankzywnoscilodz.pl

Biegły rewident poszukiwany

Rada Banku Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana poszukuje biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2022.

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy bz.lodz@bankizywnosci.pl lub w wersji papierowej na adres siedziby tj.: Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana, ul Niciarniana 49 E; 92-320 Łódż.

Oferty należy składać do 13.12.2022 roku.

Nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.

 

Pierwszym krokiem, który należy wykonać aby przystąpić do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS jest wypełnienie deklaracji OPL, (w celu pobrania deklaracji proszę kliknąć logo PO PŻ 2014-2020 które znajduje się po lewej stronie).

 

Deklarację z pieczęciami oraz podpisami osób uprawnionych do reprezentowania OPL proszę przesyłać na początek jako skan na adres mariusz.kania@bankizywnosci.pl (w kolejnym etapie weryfikacji będą potrzebne 2 oryginały).

 

Po przesłaniu deklaracji OPR rozpocznie proces weryfikacji OPL, a następnie wydana zostanie decyzja OPR dotycząca kwalifikacji.

 

w razie pytań proszę o kontakt

Mariusz Kania t. 661 255 258

Lista sklepów gdzie prowadzona jest Zbiórka Żywności

W rozwinięciu prezentujemy listę sklepów gdzie będzie prowadzona tegoroczna Świąteczna Zbiórka Żywności. Publikujemy tu również lokalnych organizatorów zbiórek.

Świąteczna Zbiórka Żywności 2022
Świąteczna Zbiórka Żywności 2022
Bank Żywności w Łodzi zaprasza wszystkie organizacje partnerskie oraz wolontariuszy do udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności.
Akcja odbędzie się w dniach 25-26 listopada w sklepach sieci Auchan, Biedronka, Carrefour, Dino, Kaufland, Lidl, Netto.
Zapewniamy plakaty i ulotki promocyjne, a dla wolontariuszy legitymacje i podziękowania.
Zgłoszenia przyjmuje Koordynator akcji     KAMIL DAWICKI      TELEFON 570-945-494
                                                                            EMAIL     kamil.dawicki@bankizywnosci.pl
Osoba do prowadzenia instagramu poszukiwana
Osoba do prowadzenia instagramu poszukiwana

Poszukujemy osoby, która podołałaby wyzwaniu jakim jest prowadzenie konta Banku Żywności w Łodzi na INSTAGRAMIE. Pytanie jest otwarte bo medium jest dla nas wyzwaniem i nie wiemy jakie oczekiwania możemy wyznaczyć. Propozycje należy przysyłać na adres:

pawel.drobnik@bankizywnosci.pl

Kulinarnie z dziećmi
Kulinarnie z dziećmi

Zakończyliśmy warsztaty, które przeprowadziliśmy z dziećmi z Ukrainy. Nasze spotkania zostały zrealizowane w okresie od 19.07.2022 do 30.09.2022. Przeprowadzono 40 warsztatów, w których łącznie uczestniczyło 621 uczestników w tym 517 dzieci oraz ich opiekunowie 104 osoby dorosłe.
Rekrutacja uczestników odbyła się przy udziale organizacji partnerskich Banku Żywności w Łodzi, które udzielają pomoc uchodźcą z Ukrainy którzy przybyli do Polski bo 24 lutego 2022 r. były to : Stowarzyszenie Inicjatywa RP, Fundacja „Równe Szanse” a także Stowarzyszenie” Wspieramy Ukrainę Razem” .Warsztaty odbyły się w różnych lokalizacjach. Była to siedziba Banku Żywności w Łodzi Niciarniana 49 E , siedziba  Stowarzyszenie” Wspieramy Ukrainę Razem Łódź ul Narutowicza, siedziba  STOWARZYSZENIE INICJATYWA RP,  FUNDACJA RÓWNE SZANSE,  STOWARZYSZENIE WYCHOWAM CIĘ SAM a także SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 162.
W praktyce każdy warsztaty miały swoja dynamikę i różniły się od siebie. Uzależnione to było od wieku i temperamentu uczestników. Dzieci mniejsze zamiast informacji o trudnych polskich literach miały warsztaty rysunkowe. Dzieci starsze miały warsztaty kulinarne i zamiast gotowej pizzy przygotowywały dania same (pierogi, pizza, zapiekanki). W gruncie rzeczy chodziło nam aby dzieci miały dobrą zabawę fajnie spędziły czas i zapomniały o ”trudnej” sytuacji w jakiej się znaleźli.
Mamy nadzieję, że to nam się udało.

 

#EUChooseSaveFood
#EUChooseSaveFood

Jako BANK ŻYWNOSCI w Łodzi, zostaliśmy zaproszeni do udziału w Projekcie #EUChooseSafeFood
Spożywanie posiłków bez obaw.
W ramach projektu zostanie przeprowadzone webinarium poprowadzone przez przedstawicieli Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Spotkanie prowadzone będzie online ale zapraszamy również do udziału w naszej siedzibie do wspólnego uczestnictwa.
Będzie to :
13 października 2022 o godzinie 13.00
zapraszamy
więcej o projekcie czytaj:
https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl 

Międzynarodowy Dzień Świadomości Na Temat

29 września to Międzynarodowy Dzień Świadomości o Marnowaniu Żywności. Oczywiście włączyliśmy się w obchody tego dnia i zorganizowaliśmy wspólnie z #MPOŁódź konferencje prasową na której mówiliśmy o problemie #marnowania żywności. Aby zwrócić większą uwagę MPO Łódź uruchomiła dwie śmieciarki oklejone napisami o nie marnowaniu żywności. Gościem specjalnym była Pani Prezydent Małgorzata Moskwa -Wodnicka oraz ( współgospodarz) Pan Jan Zbroński Prezes MPO Łódź. GORĄCO I MOCNO DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ !!!

Międzynarodowy Dzień Świadomości Na Temat Strat i Marnowania Żywności
Międzynarodowy Dzień Świadomości Na Temat Strat i Marnowania Żywności

W 2022 roku po raz trzeci jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Świadomości Na Temat Strat i Marnowania Żywności, który Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła na 29 września. Tymczasem każde gospodarstwo domowe w Polsce wyrzuca rocznie 92 kg żywności, a łącznie w domach marnujemy prawie 3 mln ton żywności.

Zgodnie z wynikami projektu PROM całkowita skala marnowania żywności w Polsce, biorąc pod uwagę wszystkie ogniwa łańcucha produkcji, dystrybucji i konsumpcji, to 4,8 mln ton. Otrzymane wyniki wskazują, że produkcja rolnicza odpowiada za ok. 15% marnowanej żywności. Przetwórstwo jest odpowiedzialne za straty na zbliżonym poziomie (ok. 15%). Niewielka ilość marnuje się podczas transportu i magazynowania – mniej niż 1%. Handel odpowiada za straty na poziomie ok. 7% a gastronomia niewiele powyżej 1%. Najwięcej żywności marnują jednak konsumenci, aż 60% wyrzucanego jedzenia pochodzi z gospodarstw domowych.

- Skala marnowania żywności w Polsce to wciąż ponura statystyka, którą przypominamy z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Na Temat Strat i Marnowania Żywności. Jako Banki Żywności wierzymy, że wiedza, świadomość i dobre praktyki, które każdy z nas może spróbować wykształcić, wpłyną na ograniczenie zjawiska marnowania żywności w Polsce. Każda mała zmiana na lepsze, którą wprowadzi wiele osób, poprawi los naszej planety. Razem możemy zmienić świat na lepszy – mówi Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Jak co roku Organizacja Narodów Zjednoczonych z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Na Temat Strat i Marnowania Żywności koncentruje się na wybranym temacie z zakresu marnowania żywności. W tym roku ONZ zachęca do wspólnej pracy w celu ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności odpadów, aby zwiększyć efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, łagodzić zmiany klimatyczne oraz wspierać bezpieczeństwo żywnościowe. https://www.unic.un.org.pl/oionz/miedzynarodowy-dzien-swiadomosci-na-temat-strat-i-marnotrawstwa-zywnosci/3376

http://www.un.org.pl/cel2

http://www.un.org.pl/cel12

 

Z pełną treścią komunikatów Organizacji Narodów Zjednoczonych można zapoznać się na stronie: https://www.fao.org/international-day-awareness-food-loss-waste/en/ 

Zbiórka Żywności w sieci MAKRO
Zbiórka Żywności w sieci MAKRO

Sieć Makro zaplanowała we wszystkich halach zbiórkę żywności na rzecz Ukrainy, której partnerem będą Banki Żywności. Zbiórka rozpocznie się w poniedziałek 11 kwietnia i potrwa do soboty 16 kwietnia.

W trakcie zbiorki będzie zbierana wyłącznie żywność długoterminowa: ryż, makaron, konserwy, olej i cukier, woda, żywność dla dzieci, herbata, kawa, mleko UHT, słodycze

Żywność zostanie przekazana do ośrodków wspierających Uchodźców z objętej wojną Ukrainy.

Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy
Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy

Bank Żywności wspiera Uchodźców bezpłatną pomocą żywnościową. Jedzenie dostarczamy do Ośrodków w których przebywają Uchodźcy oraz do punktów recepcyjnych na terenie Łodzi. W marcu dzięki wsparciu naszych darczyńców przekazaliśmy ponad 50 000 kg różnorodnej żywności oraz środków czystości.
Możesz wesprzeć nasze działania i wpłacić darowiznę – ( link do zakładki darowizny)

UWAGA!

Bank Żywności wspiera wyłącznie organizacje, nie wydajemy żywności osobom indywidualnym w naszym magazynie. Żywność dla Uchodźców wydawana jest w Łodzi w punkcie przy ul. Krzemienieckiej 2b

УВАГА!

НАЖАЛЮЙТЕ, МИ НЕ ВИТРАТКУЄМО ПРОДОВОЛЬСТВО НА НАШОМУ СКЛАДІ НА ВУЛИЦІ НІЦІАРНІАНА, 49 Е. ТУТ МИ ПІДТРИМУЄМО ТІЛЬКИ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В РАЙОНІ ЛОДУ ЦЕ ТОЧКА НА ВУЛИЦІ КРЗЕМЕНЕЦЬКА, 2Б.

Nowy magazyn
Nowy magazyn

Bank Żywności w Łodzi od marca 2022 prowadzi działalność jedynie w nowej siedzibie, znajdującej się przy ul. Niciarnianej 49e. Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby w godzinach 8.00-16.00.

Nowy magazyn został wybudowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

INFORMACJA DOT. WYDAWANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
INFORMACJA DOT. WYDAWANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

UWAGA!
NIESTETY NIE WYDAJEMY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W NASZYM MAGAZYNIE PRZY UL. NICIARNIANEJ 49 E. TU WSPIERAMY TYLKO RGANIZACJE POZARZĄDOWE.
NA TERENIE ŁODZI JEST TO PUNKT NA UL. KRZEMIENIECKIEJ 2B.

Uruchamiamy numer telefonu ws. pomocy Ukrainie
Uruchamiamy numer telefonu ws. pomocy Ukrainie

Numer telefonu 574 212 435 jest dedykowany osobom, które chcą zgłosić zapotrzebowanie na pomoc żywnościową dla uchodźców z Ukrainy. W miarę możliwości naszych i naszych partnerów będziemy reagować na Państwa potrzeby i przekazywać niezbędne wsparcie na terenie województwa łódzkiego.

Przenosimy się! :)

Od dnia 8.03.2022 r. siedziba Banku Żywności w Łodzi mieści się przy ul. Niciarnianej 49 e, 92-320 Łódź.

 

Zapraszamy do naszej nowej lokalizacji. Poniżej mapka przedstawiająca zalecany dojazd :)

Zapytanie ofertowe nr 1/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 - POSZUKIWANA FIRMA TRANSPORTOWA

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego.

Bank Żywności poszukuje wykonawcy antresoli
Bank Żywności poszukuje wykonawcy antresoli

Bank Żywności poszukuje wykonawcy antresoli o wymiarach 6 m x 9 m i wysokości 3,5 m w konstrukcji stalowej, z podłogą wykonaną z płyty wiórowej. Obciążenie 300 kg/m2.

 

Inwestycja mieści się przy ul. Niciarnianej 49 E.

 

Zapraszamy do składania ofert na mail: wojtekjaros@bankzywnoscilodz.pl

Poszukiwany projektant i wykonawca baneru na elewacji nowego magazynu

Bank Żywności w Łodzi poszukuje projektanta i wykonawcy baneru na elewacji magazynu z logo Banku Żywności w Łodzi. Baner powinien mieć znaki przestrzenne, podświetlane. Orientacyjna długość 600- 900 cm. Szczegóły pod tel: 693 825 166.

Logo w załączeniu.

Zapytanie ofertowe- przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

 

Bank Żywności w Łodzi zaprasza uprawione podmioty do złożenia pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Banku Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana.

Więcej szczegółów w załączniku poniżej.

 

zdjęcie - źródło:wiwar.pl

Firma ochroniarska poszukiwana
Firma ochroniarska poszukiwana

W związku z oddaniem do użytkowania nowej siedziby Banku Żywności w Łodzi, poszukujemy profesjonalnej agencji ochrony, która będzie ochraniała i monitorowała nasz magazyn.

 

Magazyn – powierzchnia 1000 m2 i działka  3200 m- mieści się na terenie dawnej Wifamy w Łodzi al. Piłsudskiego 141.

 

Zapraszamy do składania ofert do 22 listopada 2021 na adres mailowy wojtekjaros@bankzywnoscilodz.pl lub w wersji papierowej na adres Łódź, Piłsudskiego 150/152.

Raport
Raport

Raport Federacji Polskich Banków Żywności „Czy jesteśmy gotowi na uratowanie Ziemi?”
to próba pokazania ochrony środowiska z perspektywy zwykłego człowieka w różnych
obszarach związanych z jego codzienną aktywnością. Chcemy przyjrzeć się tematom
ekologicznym, oczami statystycznego Polaka, czerpiącego wiedzę z różnych źródeł
i wyciągającego własne wnioski. Zależało nam również na analizie postaw i zachowań
społeczeństwa, skorelowanych z konkretną sytuacją społeczno-demograficzną.
Dlatego też baczną uwagę zwróciliśmy na to, jak odpowiadały osoby w zależności
od ich wieku, wykształcenia, dochodów, czy miejsca zamieszkania.
Zapraszamy do lektury!
https://bankizywnosci.pl/raport-sdz-2021/

Specjalista ds. Mediów Społecznościowych poszukiwany
Specjalista ds. Mediów Społecznościowych poszukiwany

Bank Żywności w Łodzi poszukuje osoby, która będzie obsługiwała nasze media społecznościowe tj.: FB, INSTAGRAM oraz www. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia na adres wojtekjaros@bankzywnoscilodz.pl do 27.10.2021.

Specjalista fundraiser poszukiwany
Specjalista fundraiser poszukiwany

Bank Żywności w Łodzi poszukuję osoby, która opracuje i wdroży dla nas kampanię fundraisingową. Oferty - zależy nam na krótkim cv ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w tym zakresie - należy składać na adres pawel.drobnik@bankizywnosci.pl do dnia 21.10.2021. 

Jako formę zatrudnienia proponujemy umowę zlecenie.

Nowy Zarząd Federacji Polskich Banków Żywności
Nowy Zarząd Federacji Polskich Banków Żywności

17 czerwca 2021 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Federacji Polskich Banków Żywności. Na spotkaniu poznaliśmy nowy skład Zarządu, który pokieruje działaniami Banków Żywności w kolejnych latach.
Od 2002 roku funkcję prezesa Zarządu Federacji aż do teraz pełnił Marek Borowski, związany z Bankiem Żywności w Olsztynie. Od 17 czerwca 2021 rolę prezesa objęła Beata Ciepła z Banku Żywności w Krakowie. W skład nowego Zarządu weszli również prezes Banku Żywności w Łodzi- Wojciech Jaros oraz Błażej Krasoń (Bank Żywności we Wrocławiu) jako wiceprezesi oraz Irena Ogonowska (Śląski Bank Żywności) jako skarbnik i Katarzyna Bielawska (Wielkopolski Bank Żywności) jako sekretarz.
Nowo wybranym władzom życzymy wytrwałości oraz wielu ciekawych projektów.

Nowy raport ONZ na temat marnowania jedzenia
Nowy raport ONZ na temat marnowania jedzenia

Mieliśmy przyjemność wypowiedzieć się dla stacji TVN na temat najnowszego raportu ONZ dot. skali marnowania jedzenia. Zapraszamy do oglądania :)

 

"Jedz bez wyrzutów". Kampania społeczna przeciw marnowaniu żywności - Fakty TVN online (tvn24.pl)

 

Nagroda Miasta Łodzi

Miło nam poinformować, że Prezes Banku Żywności w Łodzi otrzymał nagrodę Miasta Łodzi. 

Gratulujemy!

Budujemy nowy magazyn Banku Żywności w Łodzi

Ekipa budowlana pracuje pełną parą, a na efekty nie trzeba długo czekać. Z dnia na dzień jesteśmy coraz bliżej końca budowy naszego nowego magazynu.

Nominacja dla Prezesa Banku Żywności w Łodzi w kategorii

Miło jest nam ogłosić, że Prezes Banku Żywności w Łodzi, Wojciech Jaros został nominowany do tytułu "Osobowość Roku 2020". Szczególnie docenione zostało wsparcie osób potrzebujących w trudnym czasie pandemii.
To bardzo duże wyróżnienie zarówno osobiste jak i dla całego Banku Żywności i naszych działań.
Liczymy na Wasze wsparcie i głosy :)
 
 

Potrzebny INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Potrzebny INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO 

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu: Budowa hali magazynowej Banku Żywności w Łodzi wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – obiekt o powierzchni 1000 m 2

Miejsce realizacji zamówienia:

Nr ewidencyjny działki: 3/212, Łódź al. Piłsudskiego 141, obręb W 27, gmina: Łódź, powiat: łódzki, województwo łódzkie.

Ogłaszamy nabór na stanowisko:

 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

 

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie 693825166 lub mailowo wojtekjaros@bankzywnoscilodz.pl

 

 

Samochody chłodnie sfinansowane ze środków NFOŚiGW

Od prawie dwóch lat przewozimy naszymi dwoma samochodami typu chłodnia tysiące ton żywności dla osób potrzebujących z całego województwa łódzkiego. Wszystko to dzięki sfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dniach 19.01-5.02.2021 r. Stowarzyszenie Wolontarjaty będzie wydawało paczki żywnościowe dla beneficjentów POPŻ 2014-2020 Podprogram 2020
Rusza Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

W Nowym Roku u nas się dzieje!

Dzisiaj dotarła do nas pierwsza dostawa żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2020. Cieszymy się, długo na to czekaliśmy! W naszych magazynach pojawił się ser podpuszczkowy.

Zapytanie ofertowe nr 3/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2020 - TRENER DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie prowadzenia warsztatów edukacyjnych z zakresu zdrowego odżywiania, kulinariów lub ekonomii w ramach Działań Towarzyszących dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

Zapytanie ofertowe nr 2/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2020 - ASYSTENT KOORDYNATORA PROGRAMÓW KRAJOWYCH I UE

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu zlecenia prac osobie na stanowisku: asystent koordynatora programów krajowych i UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

Zapytanie ofertowe nr 1/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2020 - POSZUKIWANA FIRMA TRANSPORTOWA

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. 

Procedura Odbioru Żywności z Sieci Handlowych

W ramach realizacji Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO na lata 2014-2020 Narodowy Instytut Wolności udostępniamy wypracowaną "Procedurę Odbioru Żywności z Sieci Handlowych". W załączniku znajduje się wersja tekstowa oraz prezentacja udostępniona podczas szkolenia online.

 

#TVN Pomagajmy sobie

14 grudnia 2020 ruszyło wydawanie posiłków w ramach akcji @TVN Pomagajmysobie, której partnerem są Banki Żywności – bardzo się cieszymy, bo to fantastyczna podwójna pomoc! <3 Nie tylko osoby potrzebujące otrzymają pyszne, ciepłe jedzenie, ale jest to również wsparcie dla restauratorów, którzy z powodu pandemii znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji.

Świąteczna Zbiórka Żywności online nadal trwa!
Świąteczna Zbiórka Żywności online nadal trwa!

Świąteczna Zbiórka Żywności 2020 w sklepach już za nami! W tym roku w zupełnie innej formie- pandemia pokrzyżowała nam plany. Mimo wszystko nie poddalismy się i w zupełnie nowych realiach tworzyliśmy zbiórkę bez wolontariuszy w sklepach oraz online.
Pamiętajcie, że zbiórka online cały czas trwa! Możecie wesprzeć nas na stronie zbiorkazywnosci.pl Za uzyskane w ten sposób pieniądze zakupimy żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców województwa. Ich święta mogą być piękniejsze i spokojniejsze dzięki Wam!

Zapraszamy do wsparcia Świątecznej Zbiórki Żywności na stronie zbiorkazywnosci.pl

W tym roku, ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, Świąteczna Zbiórka Żywności nie może odbyć się tak jak do tej pory. Wiele osób ogranicza wizyty w sklepach stacjonarnych robiąc zakupy rzadziej lub online. W sklepie nie spotkacie naszych wolontariuszy zachęcających do wsparcia akcji, a jedynie kosze oklejone plakatami, abyście wiedzieli gdzie zostawić dary.
 
Z drugiej strony, w wyniku pandemii wiele osób straciło pracę, sytuacja finansowa wielu rodzin drastycznie się pogorszyła. Wiele osób przebywa w izolacji, choruje, osoby starsze często czują się samotne i martwią się o swoją przyszłość, a pieniędzy brakuje na podstawowe produkty spożywcze.
 
Jeśli chcecie wesprzeć potrzebujących mieszkańców województwa łódzkiego bez wychodzenia z domu wystarczy wejść na stronę zbiorkazywnosci.pl, wybrać wartość koszyka, którą chcecie zakupić, w następnym kroku wybrać Bank Żywności w Łodzi, zapłacić i gotowe!

Lista sklepów biorących udział w Świątecznej Zbiórce Żywności 2020

Przedstawiamy listę sklepów z województwa łódzkiego biorących udział w Świątecznej Zbiórce Żywności 2020.

Ruszyła Świąteczna Zbiórka Żywności

Już dziś rozpoczynamy Świąteczną Zbiórkę Żywności. W tym roku wyjątkową, bo bez wolontariuszy. W wybranych sklepach sieci Lidl, Kaufland i Auchan w województwie łódzkim będziecie mogli zobaczyć kosze oklejone plakatami zbiórki.

24. Świąteczna Zbiórka Żywności jednak się odbędzie

Ze względu na złą sytuację epidemiczną w Polsce, mając na uwadze dobro naszych wolontariuszy i podopiecznych długo wahaliśmy się czy i jak powinna wyglądać w tym roku nasza coroczna akcja pomocy osobom potrzebującym- Świąteczna Zbiórka Żywności. 

Nie poddajemy się i mimo pandemii, akcja odbędzie się w dniach 23-28 listopada, ale w nieco innej formie. Zbiórka w sklepach pod hasłem "Święta godne, a nie głodne" odbędą się bez udziału wolontariuszy, ale jak zawsze klienci będą mogli przekazać artykuły do koszy stojących przy kasach. 

Bank Żywności w Łodzi koordynuje zbiórkę w 56 sklepach sieci Lidl, Kaufland i Auchan (listę sklepów przedstawimy wkrótce).

Puste magazyny Banku Żywności

"Magazyn, który do niedawna był pełen, dzisiaj jest pusty..."- mówi prezes Banku Żywności w Łodzi, Wojciech Jaros.

Poniżej znajdziecie link do materiału lokalnych mediów o obecnej sytuacji naszego banku.

Światowy Dzień Makaronu
Światowy Dzień Makaronu

25 października obchodzimy Światowy Dzień Makaronu.

 

To świetna okazja, żeby zadbać o niewyrzucanie tego składnika żywnościowego w naszych domach. Zajrzyjcie koniecznie do zakładki na naszej stronie ---> Dietetyka, gdzie znajdziecie przepis na przepyszne kotlety z makaronu z warzywami "zero waste".

Pomysły na dania z makaronu w ramach #gotujztegocomaszwdomu

Dziś w ramach cyklu #gotujztegocomaszwdomu przedstawiamy pomysły na wykorzystanie makaronu, jeśli zdarzyło Ci się go ugotować kiedyś za dużo.

Zachowania żywieniowe Polaków w pandemii

Wszyscy z niepokojem obserwujemy pogarszającą się sytuację epidemiczną w Polsce i na świecie. Dzienne wzrosty liczby zakażeń motywują wiele osób do robienia większych zakupów, ale rzadziej. Niestety, często są to zakupy nieprzemyślane, robione pod wpływem impulsu, stresu, co może może powodować, że częściej wyrzucamy jedzenie.

16 października- Światowy Dzień Żywności
16 października- Światowy Dzień Żywności

Mimo szalejącej pandemii koronawirusa, nie zapominamy o Światowym Dniu Żywności obchodzonym 16 października. To szczególny dzień, w którym chcemy zwrócić uwagę na problem głodu, niedożywienia i ubóstwa na świecie.

 

Świętować możecie z nami na co dzień, robiąc przemyślane zakupy spożywcze, dbać o to, żeby w naszych domach żywność się nie marnowała oraz #gotowaćztegocomaszwdomu

Wybór generalnego wykonawcy
Wybór generalnego wykonawcy

W związku z ogłoszeniem zamieszczonym na naszej stronie internetowej dnia 7.08.2020 r. informujemy, że Zarząd Banku Żywności w Łodzi wybrał firmę Conexx jako Generalnego Wykonawcę projektu "Budowa hali magazynowej Banku Żywności w Łodzi wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu".

 

Jest to jednoznaczne z zakończeniem poniższego zapytania ofertowego.

Dziękujemy wolontariuszom :)

Dziękujemy wolontariuszom Stowarzyszenia Wolontarjaty za zaangażowanie i ogromną pomoc w przygotowaniu paczek żywnościowych dla beneficjentów POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019 w dniach 8.09-22.09.2020 roku. 
 
Bez Was nie było by możliwe, aby pomóc ponad 3000 osobom potrzebującym z Łodzi.
 
Dziękujemy :)

Harmonogram wydawania paczek żywnościowych przez Stowarzyszenie Wolontarjaty POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019 (IV wydanie)

Szanowni Państwo,

W dniach 8.09.2020-22.09.2020 w godzinach 8.30-15.30 Stowarzyszenie Wolontarjaty będzie wydawać paczki żywnościowe (IV tura) w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019.

Ogłoszenie o wyborze GENERALNEGO WYKONAWCY

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-08-2020 Banku Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

Numer ogłoszenia

01/2020/BŻ

Status ogłoszenia

Aktualne

Dzisiaj ruszamy z cyklem #gotujztegocomaszwdomu
Dzisiaj ruszamy z cyklem #gotujztegocomaszwdomu

Na początek pytanie do Was: wyobraźcie sobie, że macie w domu #herbatniki #mleko #powidłaśliwkowe
 
Co byście przyrządzili z tych produktów? Zakładając, że macie jeszcze inne podstawowe produkty spożywcze.
 
My proponujemy przepyszne ciasto bez pieczenia- mannowiec z chrupiącą posypką z płatków owsianych, miodu i bakalii.
Chcecie przepis? Szukajcie go w zakładce DIETETYKA :)
 
#niemarnuje #popż #kreatywnośćwkuchni #zerowaste
 

Działania Towarzyszące w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019 organizowane ze Stowarzyszeniem WolontarjaTy

Drodzy Państwo,
 
Podczas realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 realizujemy Działania Towarzyszące, czyli warsztaty dietetyczne, kulinarne czy z budżetu domowego. Nasi eksperci w bardzo praktyczny sposób omawiają w/w zagadnienia i chętnie odpowiadają na Państwa pytania.
Z warsztatów mogą skorzystać wszyscy odbiorcy pomocy żywnościowej.
Bank Żywności w Łodzi wraz ze Stowarzyszeniem Wolontarjaty organizuje zajęcia w dniach 25.06-8.07 przy al. Piłsudskiego 150/152 w Łodzi.
Dla uczestników warsztatów przewidziane słodkie prezenty.
Zapisy pod numerem tel. 570 945 494. Ilość miejsc ograniczona!

Skład paczki żywnościowej wydawanej przez Stowarzyszenie Wolontarjaty POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019 (III wydanie)

Drodzy Państwo!

W odpowiedzi na liczne zapytania o to co zawiera paczka żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 wydawana przez Stowarzyszenie Wolontarja-Ty przy al. Piłsudskiego 150/152, przedstawiamy skład paczki (III wydanie):

Harmonogram wydawania paczek żywnościowych przez Stowarzyszenie Wolontarjaty w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019

Szanowni Państwo,

W dniach 23.06.2020-8.07.2020 w godzinach 8.30-15.30 Stowarzyszenie Wolontarjaty będzie wydawać paczki żywnościowe (III tura) w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019.

 

Proszę zgłaszać się z numerami nadanymi przy odbiorze paczek zgodnie z poniższym harmonogramem oraz zabrać ze sobą torby/wózki, w które spakujecie Państwo otrzymaną żywność.

 

W dniach 11-12.06.2020 Bank Żywności w Łodzi będzie nieczynny
W dniach 11-12.06.2020 Bank Żywności w Łodzi będzie nieczynny

W dniach 11-12.06.2020 r. Bank Żywności w Łodzi będzie zamknięty.

 

Zapraszamy od poniedziałku, 15.06.2020 r. od godziny 8.00.

Konkurs #Ekoselfie

Z okazji Światowego Dnia Środowiska zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie #Ekoselfie!

 

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na proekologiczne zachowania.

 

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy uwiecznić na zdjęciu swój sposób na niemarnowanie, wypełnić formularz zgłoszeniowy dodając krótki opis do zdjęcia i gotowe! 

Nowy cykl- #gotujztegocomaszwdomu

Czy podczas #zostańwdomu mieliście czasem problem ze skomponowaniem zdrowego, pomysłowego dania z zapasów, które macie w domu bez konieczności wychodzenia do sklepu?
Szykujemy dla Was cykl postów, w których będziemy się dzielić pomysłami na zdrowe, tanie i smaczne potrawy z wykorzystaniem produktów, które większość osób posiada w kuchni lub spiżarni.

Dziękujemy za pomoc harcerzom z Okręgu Łódzkiego ZHR za pomoc!

Dziękujemy harcerzom z Okręg Łódzki ZHR za nieocenioną pomoc przy przygotowywaniu i wydawaniu paczek żywnościowych dla beneficjentów POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019. Jesteście dla nas bardzo dużym wsparciem. Dzięki Wam możemy więcej! 

Skład paczki żywnościowej wydawanej przez Stowarzyszenie Wolontarja-Ty

Drodzy Państwo! W odpowiedzi na liczne zapytania o to co zawiera paczka żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 wydawana przez Stowarzyszenie Wolontarja-Ty przy al. Piłsudskiego 150/152, przedstawiamy skład paczki (II wydanie):

Harmonogram wydawania paczek żywnościowych II tura

Szanowni Państwo,

Udostępniamy harmonogram II tury wydawania paczek żywnościowych przez Stowarzyszenie Wolontarja-Ty w miesiącu maju (4-22.05.2020 r.) według nadanych w I wydaniu numerów. Paczki wydawane są od poniedziałku do piątku.

Dla osób, które zgubiły numer udostępniamy specjalny numer telefonu, pod którym można uzyskać informacje kiedy należy zgłosić się po paczkę:
tel. 793 441 297

Dziękujemy firmie Ichem Sp. z o. o. za podarowanie maseczek ochronnych

Bardzo dziękujemy firmie Ichem Sp. z o.o.  za podarowanie nam maseczek ochronnych dzięki którym będziemy mogli bezpiecznie przygotowywać i wydawać paczki żywnościowe dla beneficjentów POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019.

 

W tym trudnym czasie działamy, aby nasi podopieczni nie zostali sami. Dziękujemy, że nas wspieracie. 

Wsparliśmy potrzebujących Food Not Bombs

W tej trudnej sytuacji przekazaliśmy Food Not Bombs Łódź 50 paczek dla osób bezdomnych w naszym mieście. 

Pomoc żywnościowa dla seniorów
Pomoc żywnościowa dla seniorów

Jeszcze przed świętami, dzięki pomocy Damian Raczkowski - Radny Rady Miejskiej w Łodzi prawie 100 osób powyżej 65 roku życia z Łodzi otrzymało paczki żywnościowe.

Pracujemy nad tym, aby sukcesywnie, mimo trudnej sytuacji, wydawać paczki dla wszystkich osób potrzebujących w naszym mieście.


Dziękujemy za okazaną, bezcenną pomoc.

 
 

WAŻNE!!! Decyzja w sprawie pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną

Szanowni Państwo,

Otrzymujemy mnóstwo zapytań z Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) o możliwość wsparcia pomocą żywnościową osób przebywających w kwarantannie. 

Poniżej znajduje się aktualne stanowisko Banku Żywności w Łodzi na dzień 18.03.2020 r., godzina 12.00

ODWOŁANE DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH DT POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2019 NA MIESCIĄC MARZEC
ODWOŁANE DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH DT POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2019 NA MIESCIĄC MARZEC

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, wszystkie warsztaty w ramach Działań Towarzyszących, które miały się odbyć w dniach 13-31 marca 2020 zostały odwołane.

 

Na bieżąco będziemy aktualizować harmonogram na miesiąc kwiecień.

 

UWAGA!!! KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH WYDAWANYCH W MAGAZYNIE BANKU ŻYWNOŚCI W ŁODZI
UWAGA!!! KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH WYDAWANYCH W MAGAZYNIE BANKU ŻYWNOŚCI W ŁODZI

Z uwagi na panujący koronawirus, zgodnie z zaleceniami, ale przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa- Stowarzyszenie Wolontarja-Ty ODWOŁUJE wydawanie paczek żywnościowych w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019 w magazynie Banku Żywności w Łodzi dla podopiecznych MOPS w Łodzi, które miały się odbyć w dniach 17 marca-3 kwietnia 2020.

 

Na ten moment nie jesteśmy w stanie podać terminów następnego wydawania. Zrobimy to niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe.

Zapytanie ofertowe nr 5/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019- ROZSTRZYGNIĘCIE
Zapytanie ofertowe nr 5/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019- ROZSTRZYGNIĘCIE

Niniejszym informujemy, że komisja w składzie:

Wojciech Jaros - Przewodniczący Komisji

Mariusz Kania - Członek Komisji

Katarzyna Gabrysiak - Członek Komisji

dokonała wyboru w zakresie wykonawcy na świadczenie usług w zakresie prowadzenia warsztatów edukacyjnych z zakresu zdrowego odżywiania, kulinariów lub ekonomii w ramach Działań Towarzyszących dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Skontaktujemy się mailowo z osobami wybranymi w ramach rozstrzygnięcia.

 

Zapytanie ofertowe nr 5/ POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019-TRENER DIETETYKI I PSYCHODIETETYKI DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie prowadzenia warsztatów edukacyjnych z zakresu zdrowego odżywiania, kulinariów lub ekonomii w ramach Działań Towarzyszących dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Zmiana w harmonogramie Działań Towarzyszących na miesiąc luty 2020
Zmiana w harmonogramie Działań Towarzyszących na miesiąc luty 2020

W dniu 7.02.2020 r. nastąpiła zmiana w harmonogramie Działań Towarzyszących na miesiąc luty.

Harmonogram znajduje się w zakładce "HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH" pod adresem: http://www.bankzywnoscilodz.pl/popz-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-podprogram-2019-wspolfinansowany-ze-srodkow-unii-europejskiej-w-ramach-europejskiego-funduszu-pomocy-najbardziej-potrzebujacym

 

 

Pomoc żywnościowa w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019
Pomoc żywnościowa w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019

W dniach 21.01.2020 r.- 7.02.2020 r. Stowarzyszenie Wolontarja-Ty rozpoczęło przy Banku Żywności w Łodzi wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 dla beneficjentów z Łodzi. 

Stowarzyszenie Wolontarja-Ty obejmuje pomocą 4000 osób z naszego miasta. 

 

Zapytanie ofertowe nr 4/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019 - PRACOWNIK MAGAZYNU

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu zlecenia prac osobie na stanowisku: pracownik magazynu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Zapytanie ofertowe nr 3/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019- ASYSTENT KOORDYNATORA PROGRAMÓW KRAJOWYCH I UE

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu zlecenia prac osobie na stanowisku: asystent koordynatora programów krajowych i UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Zapytanie ofertowe nr 1/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019 - ROZSTRZYGNIĘCIE

Zapytanie ofertowe nr 1/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019 - ROZSTRZYGNIĘCIE

Zapytanie ofertowe nr 2/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019- TRENER DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie prowadzenia warsztatów edukacyjnych z zakresu zdrowego odżywiania, kulinariów lub ekonomii w ramach Działań Towarzyszących dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Zapytanie ofertowe 1/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019 - POSZUKIWANA FIRMA TRANSPORTOWA

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w trybie zapytania ofertowego. 

Rozpoczęcie PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019
Rozpoczęcie PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019

Szanowni Państwo,

oficjalnie rozpoczęliśmy realizację PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2019. Na dzień dzisiejszy do naszych magazynów dostarczanych zostało 7 produktów. Zgodnie z otrzymanymi zapewnieniami  pełne dostawy mają ruszyć od miesiąca stycznia 2020 r.

Można już umawiać się na pierwsze odbiory żywności od dnia 13.01.2020.

Wyniki Świątecznej Zbiórki Żywności 2019
Wyniki Świątecznej Zbiórki Żywności 2019

Liczyliśmy, liczyliśmy i... policzyliśmy! :)

Podczas tegorocznej Świątecznej Zbiórki Żywności zebraliśmy prawie 39,5 ton żywności!!! To prawie 1,5 tony więcej niż w zeszłym roku :) 

Jeszcze raz dziękujemy wolontariuszom za zaangażowanie, a darczyńcom za otwarte serca i chęć pomocy drugiemu człowiekowi w tym wyjątkowym, świątecznym czasie <3

Lista sklepów uczestniczących w Świątecznej Zbiórce Żywności 29.11-30.11. 2019 r.

Tu możecie spotkać naszych wolontariuszy w najbliższy weekend 29.11-20.11.2019 r. 

Świąteczna Zbiórka Żywności 29-30.11.2019 r.
Świąteczna Zbiórka Żywności 29-30.11.2019 r.

Już w najbliższy weekend! W ponad 140 sklepach w województwie łódzkim będziecie mogli spotkać naszych wolontariuszy!

 

Ty też możesz pomóc! Wystarczy, że podczas zakupów włożysz do swojego koszyka dodatkowy produkt z długą datą ważności, np. makaron, konserwę, olej, ryż, paczkę mąki czy słodycze i przekażesz wolontariuszowi :)

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Żywności

Dziś, 16 października, obchodzimy Światowy Dzień Żywności. Z tej okazji zaprosiliśmy do współpracy restauracje przy ulicy Piotrkowskiej oraz w Manufakturze.

25-lecie Banku Żywności w Pile

W dniach 30-31.08.2019 r. reprezentanci Banku Żywności w Łodzi uczestniczyli w uroczystościach 25-lecia zaprzyjaźnionego Banku Żywności w Pile. Dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy pięknego jubileuszu. Życzymy dalszych sukcesów w działalności na rzecz niemarnowania jedzenia.

Półkolonie ze Strażą Miejską

W okresie wakacyjnym, nie próżnujemy! :) Wraz ze Strażą Miejską w Łodzi (Referat Profilaktyki Społecznej), dzięki uprzejmości Łódzkiego Szlaku Konnego i Łódzkiego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, prowadziliśmy półkolonie dla dzieci ze szkół podstawowych i placówek dziennego pobytu dla dzieci w Łodzi.

Opóźnienie rozpoczęcia POPŻ Podprogram 2019

Szanowni Państwo, 

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu. W załączeniu przesyłamy informację o unieważnieniu opublikowaną przez KOWR.

Etap wyboru wózka widłowego zakończony

Pragniemy poinformować, że zakończyliśmy etap wyboru wózka widłowego. Spośród nadesłanych ofert wybraliśmy wózek widłowy firmy Toyota. 

 

Bardzo dziękujemy pozostałym firmom za zainteresowanie naszym zapytaniem oraz za nadesłane oferty. Wybór był bardzo trudny. 

 

Zakup zostanie sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

https://www.nfosigw.gov.pl/

Sejm uchwalił Ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności!!!

UDAŁO SIĘ!!!! Kilkuletnie starania Banków Żywności zostały zauważone. 19 lipca 2019 roku Sejm uchwalił Ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, dzięki której sprzedawcy żywności będą zobowiązani do przekazywania do NGO niesprzedanej żywnosci, a za jej marnowanie będą naliczane kary.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tej sprawie, m.in. podpisując petycję Banków Żywności.
To ważny dzień dla wszystkich, dla których sprawa marnowania żywności jest priorytetowa.

EkoMisja- projekt edukacyjny ze środków NFOŚiGW

W roku szkolnym 2018/2019 prowadziliśmy zajęcia edukacyjne w łódzkich szkołach podstawowych w ramach projektu EkoMisja finansowanego w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

EFEKTY PODPROGRAMU 2018

Dużo pracy za nami. Właśnie zakończył się Podprogram 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Czas na podsumowanie. 

W ostatnim roku udało nam się przekazać żywność dla 53 045 osób najbardziej potrzebujących z województwa łódzkiego, z czego 5 287 osób wzięło udział w warsztatach w ramach Działań Towarzyszących. Zachęcamy do zapoznania się z infografiką ilustrującą efekty PO PŻ Podrogram 2018.

PETYCJA WS. USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU MARNOWANIA ŻYWNOŚCI

Zachęcamy do złożenia podpisu pod petycją ws. przyjęcia ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności--> http://bit.ly/PetycjaBankiZywnosci

Zapraszamy do składania ofert na wózki elektryczne czołowe w ramach dofinansowania NFOŚIGW
Zapraszamy do składania ofert na wózki elektryczne czołowe w ramach dofinansowania NFOŚIGW

Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na wózki elektryczne czołowe w ramach dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

mail: bz.lodz@bankizywnosci.pl

 

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Wojciech Jaros: tel. 693 825 166

Paweł Drobnik: tel 609 560 824

 

Biuro Banku Żywności w Łodzi: tel. (42) 674 18 53

Akcja Paczka

W ostatnich tygodniach odbyła się kolejna edycja wydawania paczek żywnościowych
w ramach programu POPŻ.

Warsztaty w Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Szansa w Dąbrowicach

Dziękujemy Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" w Dąbrowicach za cudowne warsztaty z seniorami w ramach DT POPŻ 2014-20120 Podprogram 2018.
Podczas warsztatów dietetycznych porozmawialiśmy jak czytać etykiety spożywcze  (nie jest to łatwe zadanie!), wspólnie ugotowaliśmy dania smaczne, proste i niedrogie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się desery- czekoladowe trufle z ziemniaków oraz czekoladowe batony z kaszy gryczanej.

Aktualizacja harmonogramu Działań Towarzyszących PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018 na marzec 2019

W dniu 8.03.2019 r. aktualizacji uległ harmonogram Działań Towarzyszących w ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018 na miesiąc marzec.

Plik z załączeniu.

Odwołanie warsztatów w dniu 13.02.2019 r. w ramach Działań Towarzyszących PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018
Odwołanie warsztatów w dniu 13.02.2019 r. w ramach Działań Towarzyszących PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018

Z powodu sezonu grypowego zostały odwołane warsztaty w ramach Działań Towarzyszących PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018 z dnia 13.02.2019 r. w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej.

Warsztaty odbędą się w innym terminie.

Zmiana miejsca warsztatów z dnia 11.02.2019 r. w ramach Działań Towarzyszących PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018
Zmiana miejsca warsztatów z dnia 11.02.2019 r. w ramach Działań Towarzyszących PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018

W dniu 8.02.2019 r. zmieniło się miejsce warsztatów DT z dnia 11.02.2019 r. (aktualnie zespół szkolno-przedszkolny w Drużbicach, zamiast świetlicy wiejskiej w Wadlewie). Godziny bez zmian. 

Zmiana terminu warsztatów w Dmeninie

W dniu 24.01.2019 r. zmienił się termin warsztatów w Dmeninie z 31.01.2019 r. na 30.01.2019 r. Harmonogram w załączeniu.

Życzenia świąteczne
Życzenia świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim naszym Współpracownikom, Fundacjom, Stowarzyszeniom oraz Wolontariuszom najszczersze życzenia zdrowia, spokoju, wytchnienia w gronie najbliższych, a także samych dobrych zdarzeń w Nowym Roku!

 

Zespół Banku Żywności w Łodzi

Zbiórka, zbiórka i po zbiórce...

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w Świąteczna Zbiórkę Żywności. Razem możemy więcej!

Świąteczna Zbiórka Żywności 30.11.2018 i 1.12.2018 r.

Już w najbliższy weekend spotkacie naszych wolontariuszy w ponad 130 sklepach w województwie łódzkim.

 

Aby podpowiedzieć klientom jakie produkty będą pomocne dla naszych podopiecznych, przygotowaliśmy ulotki ze ściągą!

Świąteczna Zbiórka Żywności zbliża się wielkimi krokami

W dniach 30 listopada – 1 grudnia Bank Żywności w Łodzi  po raz kolejny organizuje Świąteczną Zbiórkę Żywności w ponad 130 sklepach w województwie łódzkim. Tegoroczną akcję pod hasłem „Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół” wesprze ponad 1500 wolontariuszy.

Świąteczny stół ludzi ubogich nigdy nie ugina się od nadmiaru jedzenia. To dzięki pomocy wielu osób w tych dniach może stać się inny niż zwykle, naprawdę wyjątkowy. Każdy produkt podarowany w trakcie zbiórki ma znaczenie.

 

Podsumowanie Światowego Dnia Żywności 2018

16 października co roku obchodzimy Światowy Dzień Żywności, w którym szczególną uwagę zwraca się na problem głodu i marnowania jedzenia. Problem wyrzucania jedzenia jest ogromny. Na świecie marnuje się rocznie 1,3 mld ton żywności, co wystarczyło by na wyżywienie wszystkich mieszkańców Polski przez 66 lat! Z kolei w Polsce, według raportu z 2018 roku Instytutu Kantar Millward Brown na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności aż 42 % Polaków przyznaje się do wyrzucania jedzenia.

Zapytanie ofertowe nr 2/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018 - ROZSTRZYGNIĘCIE

Zapytanie ofertowe nr 2/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018 - ROZSTRZYGNIĘCIE

Rozeznanie rynku 2/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018 - POSZUKIWANA FIRMA TRANSPORTOWA

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. 

Półkolonie organizowane wraz ze Strażą Miejską w Łodzi oraz Parkami Krajobrazowymi Wzniesień Łódzkich

W okresie wakacyjnym nawiązaliśmy owocną współpracę ze Strażą Miejską w Łodzi (Referat Profilaktyki Społecznej) oraz Parkami Krajobrazowymi Wzniesień Łódzkich, czego efektem było przeprowadzenie cyklu wspólnych warsztatów, m.in. o tematyce niemarnowania.

Efekty Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017

Zakończyliśmy właśnie Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017. Oto jego efekty! Chwalimy się! 

Warsztaty w Dąbrowicach

14.03.2018 r. prowadziliśmy warsztaty dietetyczne i kulinarne w Klubie Seniora w Dąbrowicach dla podopiecznych Stowarzyszenia "Szansa Dąbrowice" uczestniczących w POPŻ Podprogram 2017. Podczas warsztatów kulinarnych przygotowaliśmy smalec z fasoli, kaszotto z kaszy gryczanej, placuszki marchewkowe z cynamonem i imbirem oraz kotleciki z fasoli. Celem zajęć było pokazanie uczestnikom, że na bazie produktów otrzymanych w ramach pomocy żywnościowej można przygotować pyszne, sycące i zdrowe dania.


Uczestnicy byli pozytywnie zaskoczeni smakiem potraw. Chwalili się również, że poznane na poprzednich warsztatach przepisy wykorzystują w domowym menu, co jest dla nas wyjątkowo miłe i motywujące do dalszej pracy.


Dziękujemy za tak miłe przyjęcie i owocną współpracę. Do zobaczenia na kolejnych warsztatach w Dąbrowicach 

Podsumowanie naszych dzialań w 2017
Podsumowanie naszych dzialań w 2017
ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 2017 - WYNIKI
ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 2017 - WYNIKI

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i wolontariuszom za udział w Świątecznej Zbiórce Żywności, dzięki Państwa zaangażowaniu i wsparciu podczas trzech dni zbiórki udało nam się zebrać 44 026 kg żywności.

Dziękujemy !!!

Przekazywanie żywności przez osoby fizyczne
Przekazywanie żywności przez osoby fizyczne

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości przekazania żywności pozostałej po świętach osobom potrzebującym przez osoby fizyczne, prosimy o kontakt bezpośrednio z organizacjami z nami współpracującymi. Organizację można wybrać pod zamieszczonym linkiem: http://www.bankzywnoscilodz.pl/odbiorcy

Życzenia świąteczne

Zespół Banku Żywności w Łodzi składa najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Świąteczna Zbiórka Żywności

Zbiórkę organizujemy w weekend 1,2 i 3 grudnia. Akcja odbywa się w ponad 500 sklepach spożywczych na terenie całego województwa łódzkiego. 
Każdy może stać się darczyńcą! 
Wystarczy kupić kilka produktów więcej i przekazać je wolontariuszom Banków Żywności, którzy zbierają produkty w oznakowanych koszach tuż za sklepowymi kasami.

Jadłodzielnia - nie mylić z jadłodajnią

Wczoraj, 9 listopada 2017 ruszyła pierwsza w Łodzi JADŁODZIELNIA. Miejsce dostępne jest na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy POW 3/5. Każdy może tam przynieść produkty, które nadają się do spożycia, a których nie jesteśmy już w stanie zjeść. Jadłodzielnia nie jest miejscem zbiorowego żywienia, a jedynie miejscem umożliwiającym wymianę żywności. 

Gościliśmy w Radiu Łódź i Radiu Eska Łódź

W dniu 16.10. br., z okazji Światowego Dnia Żywności gościliśmy w Radiu Łódź oraz Radiu Eska, aby opowiedzieć o skali marnowania żywności w Polsce oraz sposobach na przeciwdziałanie temu zjawisku.

Warsztaty o niemarnowaniu żywnosci w szkołach podstawowych na terenie Łodzi

Z okazji Światowego Dnia Żywności zorganizowaliśmy warsztaty na temat niemarnowania żywności w szkołach podstawowych na terenie Łodzi.

16 października Światowym Dniem Żywności

Dziś jest Światowy Dzień Żywności! Szczególnie dziś warto zwrócić uwagę na problem marnowania żywności. Skala jest ogromna... Okazuje się bowiem, że w Polsce marnuje się aż 9 mln ton żywności, a przeciętny Polak wyrzuca rocznie do kosza ok. 52 kg jedzenia! Jeśli przeliczyć to na pieniądze, to miesięcznie każdy z nas wyrzuca ok. 50 zł!!!!

Zbiórka Żywności

Czy wiecie, że już w najbliższy piątek zaczyna się Zbiórka Żywności "Podziel się dobrym posiłkiem". Zachęcamy do wspierania naszych wolontariuszy w sklepach na terenie województwa łódzkiego w dniach 29-30.09! Produkty zebrane podczas zbiórki trafią do potrzebujących dzieci z regionu łódzkiego. W całej Polsce jest aż 100 tysięcy niedożywionych dzieci!

Spotkanie poświęcone POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017

Wczoraj w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana odbyło się wyjątkowe spotkanie poświęcone programowi POPŻ.

 

Wraz z przedstawicielami naszych Organizacji Partnerskich podsumowaliśmy dotychczasowe osiągnięcia oraz uroczyście rozpoczęliśmy Podprogram 2017.

Zapytanie ofertowe nr 1/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017 - ROZSTRZYGNIĘCIE

Zapytanie ofertowe nr 1/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017 - ROZSTRZYGNIĘCIE

Przetwory warzywne, czyli jak zatrzymać lato w słoiku!

Dziś pomysł na przetwory pomidorowe. To idealny czas na przygotowanie przetworów z pomidorów, aby w środku zimy móc zjeść pyszna zupę pomidorową pachnąca latem 

 

Ponadto, oszczędzamy pieniądze! Kupując sklepowy przecier zapłacimy aż 4 zł/kg, a przygotowując go samemu tylko 1 zł/kg!!! 

Rozeznanie rynku 1/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017 - POSZUKIWANA FIRMA TRANSPORTOWA

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. 

O nie marnowaniu!

Niemal 1/3 Polaków przyznaje się, że zdarza im się wyrzucać  żywność. Najczęściej w koszu ląduje pieczywo, wędliny i warzywa. W związku z tym tak ważna jest edukacja w tym zakresie.

W ostatni piątek w Klubie Osiedlowym "Stare Chojny" prowadziliśmy zajęcia dotyczące niemarnowania żywności. Byłyśmy szczerze zaskoczone wiedzą, błyskotliwością i zaangażowaniem dzieci. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!

Podsumowania Podprogramu 2016

W ramach Działań Towarzyszących w POPŻ Podprogram 2016 przeprowadziliśmy łącznie 436 warsztatów: dietetycznych, kulinarnych oraz edukacji ekonomicznej. 
Mieliśmy okazję porozmawiać z beneficjentami Programu, poznać bliżej ich potrzeby, problemy, ale także usłyszeć, że pomoc żywnościowa jest im potrzebna. Dostałyśmy również wiele wyrazów sympatii co daje satysfakcję i chęć do pracy.

 

Dietetyk radzi

Macie ochotę na porcję warzyw?
Dziś polecamy ….

Naleśniki ze szpinakiem

Piknik z TPD
Piknik z TPD

W zeszłym tygodniu braliśmy udział w pikniku o zdrowym odżywianiu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Łodzi. Nasz dietetyk wytłumaczył dzieciom czym zajmuje się Bank Żywności, a wspólnie udało nam się ustalić podstawowe zasady zdrowego odżywiania. Dzieci były bardzo zaangażowane , chętne do współpracy i okazało się że mają bardzo duuuużą wiedzę. Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie!

Harmonogram Działań Towarzyszących na miesiąc czerwiec 2017

W związku z realizacją POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016, Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przeprowadzi działania na terenie województwa łódzkiego.

Harmonogram Działań Towarzyszących na miesiąc maj 2017 część 2

W związku z realizacją POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016, Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przeprowadzi działania na terenie województwa łódzkiego.

Harmonogram Działań Towarzyszących na miesiąc maj 2017

W związku z realizacją POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016, Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przeprowadzi działania na terenie województwa łódzkiego.

Harmonogram Działań Towarzyszących na miesiąc kwiecień 2017 część 2

W związku z realizacją POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016, Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przeprowadzi działania na terenie województwa łódzkiego.

Harmonogram Działań Towarzyszących na miesiąc kwiecień 2017

W związku z realizacją POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016, Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przeprowadzi działania na terenie województwa łódzkiego.

Harmonogram Działań Towarzyszących na miesiąc marzec 2017 część 2

W związku z realizacją POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016, Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przeprowadzi działania na terenie województwa łódzkiego.

Harmonogram Działań Towarzyszących na miesiąc marzec 2017

W związku z realizacją POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016, Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przeprowadzi działania na terenie województwa łódzkiego.

Harmonogram Działań Towarzyszących na miesiąc luty 2017 część 2

W związku z realizacją POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016, Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przeprowadzi działania na terenie województwa łódzkiego.

Przekaż 1% podatku na Bank Żywności w Łodzi
Przekaż 1% podatku na Bank Żywności w Łodzi

Twój 1% podatku, może sprawić, że ktoś stanie się szczęśliwszy. Pomóż nam pomagać innym! Dziękujemy!

Harmonogram Działań Towarzyszących na miesiąc luty 2017

W związku z realizacją POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016, Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przeprowadzi działania na terenie województwa łódzkiego.

Harmonogram Działań Towarzyszących na miesiąc styczeń 2017 część 2

W związku z realizacją POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016, Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przeprowadzi działania na terenie województwa łódzkiego.

Zapytanie ofertowe nr 2/2016- TRENER EDUKACJI EKONOMICZZapytanie ofertowe nr 2/2016- TRENER EDUKACJI EKONOMICZNEJ

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu  wyłonienia  Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie: prowadzenia warsztatów z zakresu edukacji ekonomicznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 na terenie powiatów: skierniewickiego, opoczyńskiego, M. Łódź.

Nowe Wytyczne POPŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2016

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana informuje, iż w dniu 28.12.2016 w stronie Ministerstwa Pracy zostały zamieszczone nowe wytyczne Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Harmonogram Działań Towarzyszących na miesiąc styczeń 2017

W związku z realizacją POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016, Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przeprowadzi działania na terenie województwa łódzkiego.

Działania Towarzyszące w miesiącu grudniu  2016
Działania Towarzyszące w miesiącu grudniu  2016

W okresie od 16 grudnia do 31 grudnia 2016 nie planujemy przeprowadzać Działań Towarzyszących.

Harmonogram Działań Towarzyszących na miesiąc grudzień 2016

W związku z realizacją POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016, Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przeprowadzi działania na terenie województwa łódzkiego.

20 Świąteczna Zbiórka Żywności
20 Świąteczna Zbiórka Żywności

25,26 i 27 listopada, w ogromnej większości sklepów w Łodzi a także naszego województwa odbędzie się już 20 Świąteczna Zbiórka Żywności. Nasi Wolontariusze będą czekać na Państwa w sklepach i przy specjalnie oznakowanych koszach będą zbierali dary żywnościowe. Robiąc zakupy, wystarczy kupić jeden produkt więcej, mleko, cukier, konserwy, słodycze, płatki, sok lub inny artykuł i przekazać go w darze. Wszystko co zbierzemy przekażemy za pośrednictwem organizacji pozarządowych osobom potrzebującym.
Za ten ważny i dobry gest bardzo gorąco dziękujemy!!!

 

Harmonogram Działań Towarzyszących na miesiąc listopad 2016 część 2

W związku z realizacją POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016, Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przeprowadzi działania na terenie województwa łódzkiego.

Rozeznanie rynku 1/2016 - ROZSTRZYGNIĘCIE

Rozeznanie rynku 1/2016 - ROZSTRZYGNIĘCIE

Rozeznanie rynku 1/2016 - POSZUKIWANA FIRMA TRANSPORTOWA

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. 

Event dotyczący niemarnowania żywności!
Event dotyczący niemarnowania żywności!

Czy wiecie, że... niemal 1/3 Polaków przyznaje się, że zdarza im się wyrzucać żywność?

Wielkimi krokami zbliża się Światowy Dzień Żywności. (16.10.). To doskonały moment na to, aby zwrócić uwagę na problem marnowania żywności.

W związku z tym dnia 19.10.16 w godzinach 12.00-16.00 w sklepie Tesco przy ul. Widzewskiej 22 organizujemy event dotyczący niemarnowania żywności. Będą porady dietetyka. Dowiecie się jak ograniczyć marnowanie żywności już podczas zakupów, a tym samym oszczędzić pieniądze :)
#niemarnuj #bankizywnosci

P.S. Zapraszamy do lektury raportu "Nie marnuj jedzenia 2016"
http://bankizywnosci.pl/…/raport-nie-marnuj-jedzenia-2016-f…

Harmonogram Działań Towarzyszących na miesiąc październik 2016

W związku z realizacją POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016 Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przeprowadzi Działania Towarzyszące na terenie województwa łódzkiego.

Dziękujemy naszym Wolontariuszom! I małym i dużym
Dziękujemy naszym Wolontariuszom! I małym i dużym

Już wkrótce podamy, jaki wynik Zbiórki osiągnęliśmy w tym roku. Z nieoficjalnych informacji, wiemy, że jest to trzeci wynik w kraju. Wstrzymujemy się z oficjalnym wynikiem bo jako zbiórka publiczna musimy rzetelnie  podać dane. Mimo, że już od kilku lat, prowadzimy ewidencję zbiórki w specjalnej aplikacji to jednak potwierdzenie danych trwa.

Dziś to co pewne. Czyli wielkie gorące podziękowania naszym wspaniałym Darczyńcom i Wolontariuszom.

OGROMNE DZIĘKI !!!

ZAPYTANIE OFERTOWE - POSZUKIWANA FIRMA TRANSPORTOWA
ZAPYTANIE OFERTOWE - POSZUKIWANA FIRMA TRANSPORTOWA

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2015 - PO PŻ 2015-2020 poszukujemy do współpracy osób/firm transportowych.


Zakres współpracy dotyczyć będzie dostarczania produktów żywnościowych do Organizacji Partnerskich na terenie Łodzi i województwa łódzkiego, w terminie od września 2016 do kwietnia 2017.
Osoby/firmy zainteresowane współpracą prosiły o kontakt mailowy bz.lodz@bankizywnosci.pl lub telefoniczny 42 674 18 53

Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem
Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem 

Piątek-sobota 23-24 września to dwa dni akcji Podziel się Posiłkiem. W sklepach w całej Polsce wolontariusze z uśmiechem przyjmą dary od kupujących.

Początek roku szkolnego to bardzo trudny okres. Wielu rodziców właśnie wtedy staje przed dramatycznym wyborem: kupić przybory do szkoły i ubrania na jesień, czy jedzenie dla dzieci. Dlatego, co roku w partnerstwie z firmą Danone organizujemy zbiórkę żywności Podziel się Posiłkiem. Liczymy na to, że dzięki temu będzie można przygotować milion posiłków dla dzieci. Zachęcamy do przekazywania oleju, płatków śniadaniowych, mleka UHT oraz przetworów mięsnych, warzywnych i owocowych, czyli produktów z długą datą przydatności do spożycia.

Życie wielu polskich rodzin jest zależne właśnie od tej, trwającej od lat, akcji, Przez 13 lat, w ramach Programu Podziel się Posiłkiem, prowadzonego przez Banki Żywności wspólnie z firmą Danone, udało się przekazać już ponad 16  milionów ciepłych posiłków!  

 

Rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa edycja 2016.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa edycja 2016.

Pomóż nam wygrać konkurs grantowy Tesco

Bierzemy udział w konkursie grantowym "Decydujesz Pomagamy" organizowanym przez Tesco. Potrzebujemy Waszego wsparcia!

 

więcej

Bank Żywności im.Marka Edelmana w Łodzi popiera zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Przedstawiamy stanowisko Federacji Banków Żywności w tej sprawie.

Przedstawiamy fotorelację z warsztatu kulinarnego, który odbył się w Stowarzyszeniu

W dniu 26 kwietnia nasze trenerki Katarzyna Siuda i Maria Sobieszek poprowadziły warsztaty kulinarne dla podopiecznych stowarzyszenia "Na skrzydłach marzeń" w Szczercowie, będącego jedną z naszych organizacji partnerskich. Było to kolejne spotkanie w ramach działań towarzyszących programu POPŻ 2014-2020.

W dniach 22-24 kwietnia w Edynburgu odbyła się europejska konferencja FEBA

W Edynburgu miało miejsce spotkanie europejskich Banków Żywności, w którym uczestniczył dyrektor naszej fundacji Wojciech Jaros.

 

Europejska Federacja Banków Żywności dyskutowała na temat bieżących wyzwań, głównym wyzwaniem poruszonym na konferencji było ograniczenie marnowania żywności.

 

Przedstawiamy fotorelację z warsztatu kulinarnego, który odbył się w Łowickim Stowarzyszeniu

W dalszym ciągu realizujemy program POPŻ 2014-2020. W ramach podprogramu 2015 prowadzimy Działania Towarzyszące, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W związku z tym prowadzimy warsztaty dietetyczne, ekonomiczne oraz kulinarne. Przedstawiamy zdjęcia z warsztatu kulinarnego odbywającego się w jednej ze współpracujących z nami organizacji lokalnych - Łowickiego Stowarzyszenia "Dać szansę".

Jesteśmy wśród zwycięzców edukacyjnego programu

Fundacja Nutricia już po raz czwarty organizowała konkurs grantowy na projekt edukacyjny "1000 pierwszych dni dla zdrowia". Jesteśmy wśród organizacji, którym został przyznany grant!

Byliśmy na spotkaniu Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu EAPN

W zeszłym tygodniu miało miejsce spotkanie Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu EAPN - European Anti Poverty Network, w którym jako debiutant wystąpił nasz przedstawiciel Wojtek Jaros.

 

Życzymy wszystkim Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!
Życzymy wszystkim Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzymy Wam wszystkim spokojnego czasu w gronie najbliższych i samych pyszności na stole! Aby ten wyjątkowy czas napełnił nas wszystkich radością i wdzięcznością.

 

Życzy,

Zespół Banku Żywności im.Marka Edelmana w Łodzi

Przedstawiamy fotorelację z warsztatu kulinarnego, który odbył się w Szadkowskim Stowarzyszeniu Oświatowym

Aktywnie realizujemy program POPŻ 2014-2020. W ramach podprogramu 2015 prowadzimy Działania Towarzyszące, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

W związku z tym prowadzimy warsztaty dietetyczne, ekonomiczne oraz kulinarne. Przedstawiamy zdjęcia z warsztatu kulinarnego odbywającego się w jednej ze współpracujących z nami organizacji lokalnych - Szadkowskim Centrum Oświatowym.

Harmonogram działań towarzyszących POPŻ 2014-2020 na marzec i kwiecień

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem warsztatów odbywających się w ramach Działań Towarzyszących POPŻ 2014-2020 na marzec i kwiecień.

11 marca nasz Bank odwiedzili amerykańscy żołnierze

11 marca nasz Bank odwiedzili amerykańscy żołnierze stacjonujący w Łasku. Pracowali kilka godzin przy pakowaniu paczek żywnościowych dla Stowarzyszenia "Wolontarja-ty", które pomaga najbardziej potrzebującym mieszkańcom Łodzi.

Ruszyła IV edycja konkursu

Nasz Bank już od lat angażuje się w edukację i promowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród kobiet ciężarnych, kobiet karmiących piersią oraz rodziców i opiekunów dzieci w pierwszym roku życia.

Harmonogram działań towarzyszących POPŻ 2014-2020 na miesiąc luty

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem warsztatów odbywających się w ramach Działań Towarzyszących POPŻ 2014-2020 na miesiąc luty.

 

Rozpoczyna się kampania wolontariacka Banków Żywności

Już dziś rozpoczyna się kampania wolontariacka Banków Żywności, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat marnowania  jedzenia przez Polaków oraz pokazanie, jak każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia skali tego problemu.

Bardzo mocno zachęcamy wszystkich do przekazywania 1% na Bank Żywności w Łodzi

Klikając na banerek po lewej można rozliczyć PIT online.

Bardzo mocno zachęcamy wszystkich do przekazywania 1% na Bank Żywności w Łodzi

Naciskając ikonkę obok można ściągnąć wersję instalacyjną.

Nasi Wolontariusze!
Nasi Wolontariusze!

U nas dziś duży ruch! Nasi niezawodni wolontariusze ze Stowarzyszenie Monar - Ośrodek w Łodzi z filią w Ozorkowie pakują paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Łodzi.

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 - ROZSTRZYGNIĘCIE

Zapytanie ofertowe nr 2/2016- ROZSTRZYGNIĘCIE.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH POPŻ 2015 NA STYCZEŃ

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku realizowany jest Podprogram 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. W Łodzi i województwie odbywają się warsztaty z zakresu Dietetyki, Ekonomii (budżet domowy) oraz warsztaty Kulinarne.

 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT!
WESOŁYCH ŚWIĄT!

Wszystkim sympatykom, darczyńcom i wolontariuszom naszej fundacji życzymy radosnych, pełnych ciepła i rodzinnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia. Żeby nigdy nie zabrakło Nam wszystkim siły i motywacji do czynienia dobra. Żeby owoce tej pracy były dorodne i nadawały naszemu życiu sens.

Szczęścia i pomyślności życzy

Zespół Banku Żywności im. Marka Edelmana w Łodzi

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 2015 - WYNIKI
ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 2015 - WYNIKI 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i wolontariuszom za udział w Świątecznej Zbiórce Żywności, dzięki Państwa zaangażowaniu i wsparciu podczas trzech dni zbiórki udało nam się zebrać 52 616 kg żywności.

Dziękujemy !!!

EMBARGO ROSYJSKIE - WYCOFANIE OWOCÓW I WARZYW

W dniu 23.10.2015 na stronie ARR ukazało się Rozporządzenie dotyczące wycofania Owoców i Warzyw 2015/2016. Zgodnie z powyższym przedstawiamy informację dotyczące dystrybucji owocowców i warzyw w ramach tego programu w roku 2015/2016.

AKADEMIA WYJĄTKOWEGO SENIORA
AKADEMIA WYJĄTKOWEGO SENIORA

W dniu 07.12.2015 odbyło się spotkanie podsumowujące dla uczestników Akademii Wyjątkowego Seniora.


SPOTKANIE SFINANSOWANO Z RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH (ASOS 2015) PT.: ”AKADEMIA WYJĄTKOWEGO SENIORA"

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 2015 - ZAPRASZAMY

W DNIACH 4,5,6 GRUDNIA 2015 ZAPRASZAMY DO SKLEPÓW.

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 2015 - ODBIÓR MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

Zapraszamy serdecznie  Organizacje partnerskie po odbiór materiałów promocyjnych dla wolontariuszy.

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 2015 - SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Zapraszamy serdecznie organizacje partnerskie, które biorą udział w tegorocznej Świątecznej Zbiórce Żywności na spotkanie organizacyjne

HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH POPŻ 2015

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku realizowany jest Podprogram 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. W Łodzi i województwie odbywają się warsztaty z zakresu Dietetyki, Ekonomii (budżet domowy) oraz warsztaty Kulinarne.

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI - REKRUTACJA

Zapraszamy serdecznie Wolontariuszy oraz Organizacje partnerskie do udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności.

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM 2015 - WYNIKI

Wszystkim Wolontariuszom i Organizacjom zaangażowanych w zbiórkę żywności, serdecznie dziękujemy! Dzięki Wam, zebrana żywość trafiła na najbardziej potrzebujących dzieci w regionie.

WAŻNE! ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM 2015 - ZMIANA MIEJSCA SPOTKANIA!

Zapraszamy wolontariuszy, szkoły, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do udziału w zbiórce żywności
„Podziel się Posiłkiem” 25-26.09.2015

SPOTKANIE SZKOLENIOWE W DNIU 15.09.2015 O GODZ.13.00
UWAGA! ZMIANA MIEJSCA SPOTKANIA!
ADRES: Budynek TBS, parter, Al. Piłsudskiego 150/152

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - POSZUKIWANA FIRMA TRANSPORTOWA

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2015 - PO PŻ 2015-2020 poszukujemy do współpracy osób/firm transportowych.

PROGRAM PO PŻ 2014-2020, PODPROGRAM 2015

INFORMACJE O PROGRAMIE

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

PROGRAM PO PŻ 2014-2020, PODPROGRAM 2014 - PODSUMOWANIE

Podsumowanie realizacji Podprogramu POPŻ 2014
W ramach Podprogramu 2014 realizowanego w okresie XII 2014 – II 2015 wykonano...

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowany w Podprogramie 2015

SZCZĘŚLIWE DZIECKO, SZCZĘŚLIWA MAMA 2015

Zapraszamy 20 i 21 czerwca do Portu Łódź, ul. Pabianicka 245, w godz. 10.00 – 17.00.

ZDROWY MALUCH I FIT MAMA - 1000 PIERWSZYCH DNI DLA ZDROWIA

16 czerwca o godzinie 11.00 w LEJDIS STUDIO Open Space w Łodzi odbędzie się spotkanie, podczas którego dietetyk Katarzyna Siuda przedstawi najważniejsze aspekty dotyczące żywienia dzieci do lat 3. Poruszona zostanie również problematyka związana z żywieniem kobiet w ciąży.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)

OGŁOSZENIE


O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2015.

ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI - FIO 2015

Bank Żywności w Łodzi rozpoczyna realizację projektu „ZBIERZCIE SIĘ Z NAMI – MOBILIZACJA ZASOBÓW ORGANIZACJI PARTNERSKICH BANKU ŻYWNOŚCI W ŁODZI”, realizowanego w okresie 01.05.2015 – 31.12.2015, współfinansowanego z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – FIO 2015.

NOWY PROGRAM POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

Uprzejmie informujemy, że ukazały się nowe wytyczne do Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2015.

NIE MARNUJ JEDZENIA. MYŚL EKOLOGICZNIE !

Zapobieganie marnowaniu jedzenia  to ochrona środowiska naturalnego. Mniej zmarnowanej żywności to mniejsza ilość zużytej wody i energii niezbędnej do jej wyprodukowania.

AKADEMIA WYJĄTKOWEGO SENIORA

TERMIN REALIZACJI OD  10-04-2015 DO 31-12-2015

SPRAWOZDANIE POPŻ

Uprzejmie przypominamy, że musimy rozliczyć Program Operacyjny pomoc Żywnościowa do 5 lutego 2015. Prosimy o terminowe przesyłanie sprawozdań.

PROGRAM PO PŻ 2014-2020, PODPROGRAM 2014

BANK ŻYWNOŚCI REALIZUJE PROGRAM PO PŻ 2014-2020, PODPROGRAM 2014 W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM.

PODSUMOWANIE ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI 2014

Przez 3 dni (28,29 i 30 listopada) w ponad 150 sklepach w województwie łódzkim, ponad 2000 wolontariuszy zbierało żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Łodzi i województwa. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i hojności darczyńców udało nam się zebrać ponad 46,5 tony żywności, która przed Świętami trafiła do osób potrzebujących.

PROGRAM PO PŻ 2014-2020, PODPROGRAM 2014 UMOWA I ZAŁĄCZNIKI

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI REALIZACJI PROGRAMU PROGRAM PO PŻ 2014-2020, PODPROGRAM 2014

SPOTKANIE W SPRAWIE PROGRAMU POPŻ 2014 - 2020

Pragniemy zaprosić wszystkie organizacje działające na terenie województwa łódzkiego, zainteresowane realizacją wspólnie z nami programu 
"Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ( PO PŻ 2014-2020), 
który jest kontynuacją programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” (PEAD) na spotkanie organizacyjne

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 28-30.11.2014.

Zaangażowanie w Świąteczna Zbiórkę Żywności staje się zwyczajem coraz większej liczby Polaków. W tym roku akcja odbędzie się już po raz siedemnasty. 28, 29 i 30 listopada w sklepach spożywczych w całej Polsce, przy oznakowanych koszach czekać będą wolontariusze Banku Żywności w Łodzi. Każdy może przekazać im jeden lub kilka produktów spożywczych. Wszystko na rzecz najuboższych osób w Polsce.

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI - INFORMACJA DLA ORGANIZACJI

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w siedzibie Banku Żywności w Łodzi są do odbioru materiały promocyjne oraz dyplomy i identyfikatory dla Wolontariuszy.

BEZPŁATNE WARSZTATY

BANK ŻYWNOŚCI ORGANIZUJE BEZPŁATNE WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU "1000 PIERWSZYCH DNI"

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI - PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM

DZIELĄC SIĘ ZAKUPAMI POMAGASZ NIEDOŻYWIONYM DZIECIOM.

 

Już w najbliższy piątek i sobotę, 3 i 4 października, w 150 sklepach w województwie łódzkim odbędzie się zbiórka żywności Podziel się Posiłkiem.

BEZPŁATNE WARSZTATY

BANK ŻYWNOŚCI ORGANIZUJE BEZPŁATNE WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU "1000 PIERWSZYCH DNI"

SMACZNIE, ZDROWO, OWOCOWO!

CYKLICZNE SPOTKANIA WARSZTATOWE DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ ŻYĆ ZDROWO I SMACZNIE 

Miło nam poinformować, iż Rado Łódź objęło patronatem medialnym program „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. 

AKADEMIA WYJĄTKOWEJ AKTYWNOŚCI

BANK ŻYWNOŚCI ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU "AKADEMIA WYJĄTKOWEJ AKTYWNOŚCI"

KOMISJA EUROPEJSKA ODBLOKOWAŁA W PONIEDZIAŁEK 18.08.2014 KWOTĘ 125 MLN EURO NA WSPARCIE SEKTORA OWOCÓW I WARZYW DOTKNIĘTEGO ROSYJSKIM EMBARGO

Komisarz ds. rolnictwa Dacian Ciolos poinformował, że ze wsparcia będą mogli skorzystać wszyscy producenci, niezależnie od tego, czy są zrzeszeni w organizacjach producenckich, czy też nie.

OPÓŹNIENIA WE WDROŻENIU PROGRAMU FEAD

Według najnowszych informacji Agencji rynku Rolnego ARR i Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej MPiPS, uruchomienie nowego programu pomocy unijnej dla najuboższych obywateli Unii Europejskiej FEAD (Fund for European Aid to the Most Deprived) FEADu nastąpi najwcześniej pod koniec pierwszego kwartału 2015 roku. Oznacza to, że ponad milion najuboższych osób w Polsce znacznie rzadziej i w mniejszych ilościach będzie mogło otrzymywać pomoc żywnościową z Banków Żywności.

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI - PODSUMOWANIE

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana z siedzibą w Łodzi , al. Piłsudskiego 150/152 przeprowadził w dniach od 4 do 6 kwietnia Wielkanocną Zbiórkę Żywności.
Zbiórka żywności została przeprowadzona na podstawie decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego nr. 7/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku.

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD

BANK ŻYWNOŚCI ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ "1000 PIERWSZYCH DNI DLA ZDROWIA DZIECKA" 

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 2014

Od 4 do 6 kwietnia w sklepach spożywczych na terenie niemal całej Polski odbędzie się Wielkanocna Zbiórka Żywności. Akcja jest organizowana przez 28 Banków Żywności.

INFO ZE STRONY FEDERACJI POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

Parlament Europejski utrzymuje pomoc dla najbardziej potrzebujących w UE na lata 2014-2020

UWAGA KONKURS

Federacja Polskich Banków Żywności po raz pierwszy występuje w roli operatora konkursu grantowego.