Budowa antresoli

Bank Żywności w Łodzi poszukuje wykonawcy antresoli w konstrukcji stalowej o wymiarach 600 cm / 600 cm i wysokości 320 cm, wewnątrz magazynu przy ulicy Niciarniana 49 E.
Zgłoszenie należy przesyłać droga elektroniczną  na adres wojtekjaros@bankzywnoscilodz.pl lub  w wersji papierowej do siedziby tj : Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana, ul Niciarniana 49 , 92-320 Łódź
do dnia 4 marca 2024