« Wróć...

Nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2019.

WNIOSEK WERYFIKACYJNY OPL

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2019.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020

 

Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania wniosków weryfikacyjnych. W podprogramie 2019 dostępne są dwa wzory wniosków:

wersja skrócona, dla OPL, które już brały udział w PO PŻ w poprzednich Podprogramach [2014-2018]
wersja rozszerzona dla nowych podmiotów ubiegających się o status OPL

(wzory wniosków znajdują się poniżej tekstu).


Prosimy o wypełnienie, wydrukowanie, podstemplowanie i podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do reprezentowania.

Następnie skan wniosku prosimy przesyłać drogą mailową na adres: mariusz.kania@bankizywnosci.pl

Oryginał wniosku można dostarczyć podczas podpisywania umowy lub przesłać pocztą na nasz adres:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
al. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź

O przystąpieniu do realizacji Podprogramu decydować będzie kolejność zgłoszeń.