Bank Żywności w Łodzi.

Trener warsztatów dietetycznych i kulinarnych poszukiwany

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu wyłonienia osoby na stanowisko: Trener Działań Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus.