Bank Żywności w Łodzi.

Rada banku żywności

Maria Kubiak - Przewodnicząca Rady

Marcin Stasiak - V-ce Przewodniczący Rady

Piotr Sobierajski - Członek Rady

Wojciech Szulc - Członek Rady

Maciej Cholewiński - Członek Rady

Jadwiga Joss - Członek Rady