Bank Żywności w Łodzi.

Zarząd banku żywności

Wojciech Jaros – Prezes Zarządu

Maria Walknowska Kowalczyk – Członek Zarządu

Andrzej Stanisław Kędzior – Członek Zarządu

Irena Jaros – Członek Zarządu

Irena Biernacka– Członek Zarządu

Paweł Drobnik - Członek Zarządu