Bank Żywności w Łodzi.

Fotowoltaika potrzebna

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana w Łodzi ul. Niciarniana 49 e w Łodzi, poszukuje wykonawców kompleksowej modernizacji istniejącej Instalacji fotowoltaicznej .
Wg założeń, inwestycja, ma polegać na zwieszeniu mocy istniejącej instalacji fotowoltaicznej o ~ 10kWp  oraz doposażenie instalacji o magazyn energii o mocy ~ 30 kWh.
Oferty należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres bz.lodz@bankizywnosci.pl lub w formie papierowej do siedziby Banku Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana w Łodzi ul. Niciarniana 49 e w Łodzi
do dnia 14 grudnia 2023 roku.