Bank Żywności w Łodzi.

KONTAKT

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana od stycznia 2022 prowadzi swoją działalność wyłącznie w nowej siedzibie znajdującej się przy ulicy:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
ul. Niciarniana 49 e,
92-320 Łódź


Telefony:

 

BIURO (wszelkie sprawy) 789 100  013;  mail:  bz.lodz@bankizywnosci.pl


Wojciech Jaros Dyrektor: 693 825 166; mail: wojtekjaros@bankzywnoscilodz.pl

 

Paweł Drobnik Wicedyrektor: 609 560 824: mail: pawel.drobnik@bankizywnosci.pl

 

Mariusz Kania Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej:  661 255 258; mail: mariusz.kania@bankizywnosci.pl

 

Katarzyna Dąbrówka - główna księgowa mail: ksiegowosc.lodz@bankizywnosci.pl

 

 

KRS 0000052022
NIP 725 11 05 651
REGON 471205177

Nie prowadzimy działalności w starej siedzibie.

RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Żywności w Łodzi (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Niciarniana 49 e, 92-320 Łódź. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Niciarniana 49 e, 92-320 Łódź.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przetwarzanie odbywa się w celu kontaktu z Administratorem.

Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.