Bank Żywności w Łodzi.

NABÓR TRENERÓW DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu wyłonienia osoby/osób na stanowisko: Trener Działań Towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w Podprogramie w Podprogramie 2023.

Wytyczne do Programu dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

 

 

Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie warsztatów w następujących zakresach:

 

 1. warsztaty kulinarne 
 2. warsztaty dietetyczne
 3. warsztaty łączące temat zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnowaniu żywności 

Działania towarzyszące w formie warsztatów powinny być realizowane dla grupy 12 osób i trwać od 90 do 120 minut

 

ZAMAWIAJĄCY: Bank Żywności w Łodzi ul. Niciarniana 49E 92-320 Łódź 

 

Osoba do kontaktu: Mariusz Kania

 

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie scenariusza warsztatów oraz ich prowadzenie aktywnymi metodami we wskazanym przez zamawiającego miejscu (województwo łódzkie).

Oferent musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego oraz w zakresie tematyki prowadzonego warsztatu. 

 

Oferty należy złożyć na załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (formularz ofertowy) wraz z dokumentami potwierdzającymi  doświadczenie i kwalifikacje oferenta w obszarze, na który składa ofertę oraz projektem scenariusza zajęć.

 

Kryterium wyboru doświadczenie w zakresie pracy na rzecz włączenia społecznego, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów kulinarnych, dietetycznych, warsztatów łączących temat zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnowaniu żywności, cena.

 

Załączniki do oferty

 1. Dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje.
 2. Projekt scenariusza warsztatów.

  Sposób złożenia oferty:
  Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres mariusz.kania@bankizywnosci.pl
  lub pocztą/ osobiście  pod adresem ul. Niciarniana 49E 92-320 Łódź

  Oferty zależy złożyć do 21 czerwca 2024 do godziny 16.00