Bank Żywności w Łodzi.

Zapytanie ofertowe o zakup chłodni i mrożni

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż
komory mroźniczej wraz z urządzeniami oraz
montaż komory chłodniczej wraz z urządzeniami
( szczegóły do negocjacji) na potrzeby
Banku Żywności w Łodzi, ulica Niciarniana 49 e, 92-320 Łódź.
Przybliżone wymiary chłodni i mrożni :
1.
Komora chłodnicza o wymiarach wewnętrznych 4,5 x 4,80 x 2,40m
2.
Komora mroźnicza o wymiarach wewnętrznych 2,5 x 4,80 x 2,40m
Oferty należy składać drogą mailową na adres
 
pawel.drobnik@bankizywnosci.pl
w terminie do 18 grudnia 2023 r.