« Wróć...

Nowe Wytyczne POPŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2016

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana informuje, iż w dniu 28.12.2016 w stronie Ministerstwa Pracy zostały zamieszczone nowe wytyczne Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

Zgodnie z nowymi wytycznymi zmieniło się m.in. kryterium dochodowe "Pomocą żywnościową 
w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ,tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie."

 

Wytyczne wchodzą w życie z dniem 01.01.2017 r.

 

Podniesienie kryterium dochodowego może pomóc w rekrutacji dodatkowych beneficjentów programu. Proszę zatem o analizę czy podejmiecie Państwo trud związany z rekrutacją nowych osób.