Bank Żywności w Łodzi.
« Wróć...

PROGRAM PO PŻ 2014-2020, PODPROGRAM 2014 UMOWA I ZAŁĄCZNIKI

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 
w postaci dystrybucji paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2014


DLA KOGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
• osób najbardziej potrzebujących spełniających kryteria POPŻ 
o osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności: osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, osób obcego pochodzenia, osób z grupy migrantów, osób z grupy mniejszości narodowych, osób w rodzinach z dziećmi) i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie; JAK UZYSKAĆ POMOC
• osoby bezdomne powinny podpisać oświadczenie dostępne w tej organizacji
• pozostałe osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, na postawie skierowania wydanego przez OPS

 

CO JEST W PACZCE ŻYWNOŚCIOWEJ
• makaron świderki (3 opakowania)
• mielonka wieprzowa (2 opakowania)
• cukier biały (2 opakowania)
• olej rzepakowy (1 opakowanie)
• mleko UHT (2 opakowania) UWAGI DO SPOSOBU DYSTRYBUCJI
• prosimy o kontakt z Bankiem Żywności w …, 
adres: Łódź, Piłsudskiego 150/152,
tel.42 674 18 53, 
e-mail: bz.lodz@bankizywnosci.pl

 

Pliki do pobrania: