« wróć...

Nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

WNIOSEK WERYFIKACYJNY OPL

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.


Wszelkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020


Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania wniosków weryfikacyjnych.

 

Prosimy o wypełnienie, wydrukowanie, podstemplowanie i podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do reprezentowania.

Następnie skan wniosku prosimy przesyłać drogą mailową na adres: mariusz.kania@bankizywnosci.pl

 

Oryginał wniosku można dostarczyć podczas podpisywania umowy lub przesłać pocztą na nasz adres:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
al. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź

 

O przystąpieniu do realizacji Podprogramu decydować będzie kolejność zgłoszeń.


W podprogramie 2020 mogą Państwo planować zwiększoną liczbę osób w stosunku do Podprogramu 2019.