« wróć...

WAŻNE!!! Decyzja w sprawie pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną

Szanowni Państwo,
aktualnie w magazynie Banku Żywności w Łodzi posiadamy żywność pochodzącą  z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa . Są to artykuły, które zgodnie z wytycznymi przekazujemy najuboższym mieszkańcom naszego województwa.
MRPiPS podpisało wczoraj w godzinach popołudniowych zmianę do Wytycznych POPŻ, w których znaczący sposób uproszcza procedurę przekazywania żywności, ale nadal obowiązuje kryterium dochodowe ( Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie).
Zgodnie z wytycznymi, wsparcie mogą uzyskać osoby w kwarantannie ale  tylko  spełniające kryterium dochodowe.
Zwracam uwagę , że w tym wypadku procedura wydania jest następująca:
1.    OPS zawiera umowę z bankiem żywności na realizacje Programu POPŻ.
2.    MOPS wystawia skierowanie zgonie z Załącznik Nr 5.1  do wytycznych. Możliwe jest tu skorzystanie z procedury uproszczonej (Załącznik Nr 7.1. do Wytycznych Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym DLA OSÓB KWALIFIKOWANYCH  W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO  WSKAZANYCH NA LIŚCIE PRZEKAZANEJ PRZEZ OPS.
3.    Odpowiednie jednostki odbierają żywność z Banku żywności i przekazują ją do osób objętych kwarantanną.
Tak wygląda stan na godzinę 12.00 18.03.2020, nie mniej sytuacja jest dynamiczna.
Jeżeli będzie możliwe wydawanie paczek wszystkim objętym kwarantanną- jesteśmy gotowi do działania, chociaż jak zwykle wymagać będzie to dookreślenia szczegółów.


Prezes Zarządu,

Wojciech Jaros