Bank Żywności w Łodzi.
« Wróć...

Zapytanie ofertowe nr 3/POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019 - ROZSTRZYGNIĘCIE

Niniejszym informujemy, że komisja w składzie:

Wojciech Jaros - Przewodniczący Komisji

Irena Jaros - Członek Komisji

Katarzyna Gabrysiak - Członek Komisji

dokonała wyboru osoby świadczącej usługi w zakresie: asystent koordynatora programów krajowych i UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.