« wróć...

Rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa edycja 2016.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa edycja 2016. Wszelkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/


Zapraszamy zainteresowane OPL do składania wniosków weryfikacyjnych ( wniosek w załączeniu). Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji prosimy przesyłać drogą mailową na adres: bz.lodz@bankizywnosci.pl 

lub pocztą na nasz adres:
Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
al. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź


Ponieważ proces realizacji dostaw rozpoczął się dzisiaj (18-08-2016) przewidujemy, że realnie pierwsze wydawania artykułów pochodzących z Programu rozpoczniemy w połowie września. 
Umowy z OPL planujemy podpisywać od 5 września 2016. Terminy ustalać będziemy indywidualnie po weryfikacji wniosków, w przypadku nowych organizacji konieczna również będzie wizyta monitorująca organizację.