PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2019 (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym)

BEZPŁATNA POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PO PŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2019

Szanowni Państwo,

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przypomina, że zgodnie z zapisem w wytycznych IZ (Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)

cyt. II. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących punkt 13.5

"Żywność dystrybuowana przez OPL/OPR w ramach realizacji PO PŻ wydawana jest nieodpłatnie.

OPL/OPR wydające żywność nie mogą pobierać od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za

wydawaną żywność ani uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz

OPL/OPR. ..."

Zwracamy uwagę aby przestrzegać zapisy zawarte w Wytycznych do PO PŻ 2014 - 2020 Podprogram 2019. Prosimy również o przekazanie tej informacji beneficjentom ostatecznym.

 

WNIOSEK WERYFIKACYJNY OPL

Uprzejmie informujemy, że nadal trwa nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2019. 

Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania wniosków weryfikacyjnych. W podprogramie 2019 dostępne są dwa wzory wniosków:

 • wersja skrócona, dla OPL, które już brały udział w PO PŻ w poprzednich Podprogramach [2014-2018]
 • wersja rozszerzona dla nowych podmiotów ubiegających się o status OPL

  (wzory wniosków znajdują się poniżej tekstu).

Prosimy o wypełnienie, wydrukowanie, podstemplowanie i podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do reprezentowania. Następnie skan wniosku prosimy przesyłać drogą mailową na adres: mariusz.kania@bankizywnosci.pl

Oryginał wniosku można dostarczyć podczas podpisywania umowy lub przesłać pocztą na nasz adres:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
al. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź

 

O przystąpieniu do realizacji Podprogramu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

  

 

OPIS PROGRAMU

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – wrzesień 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. 

WYTYCZNE IZ NA PODPROGRAM 2019
PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW W PODPROGRAMIE 2019

PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W PODPROGRAMIE 2019 NA JEDNĄ OSOBĘ 

L.P. ASORTYMENT opakowań na osobę (szt) waga opakowania (kg) łączna waga produktu (kg)
1 buraczki wiórki 3 0,35 1,05
2 cukier biały 4 1 4
3 fasola biała 8 0,4 3,2
4 filet z makreli w oleju 9 0,17 1,53
5 gołąbki w sosie pomidorowym 2 0,85 1,7
6 groszek z marchewką 8 0,4 3,2
7 herbatniki maślane 4 0,2 0,8
8 kasza gryczana 3 0,5 1,5
9 koncentrat pomidorowy 7 0,16 1,12
10 makaron jajeczny 9 0,5 4,5
11 makaron kukurydziany bezglutenowy 2 0,5 1
12 mleko UHT 7 1 7
13 olej rzepakowy 4 1 4
14 pasztet wieprzowy 3 0,16 0,48
15 powidła śliwkowe 6 0,3 1,8
16 ryż biały 3 1 3
17 ser podpuszczkowy dojrzewający 5 0,4 2
18 sok jabłkowy klarowany 4 1 4
19 szynka drobiowa 9 0,3 2,7
         
      RAZEM 48,58
ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE (OPL)
NUMER UMOWY NAZWA OPL ADRES SIEDZIBY E-MAIL TELEFON STACJONARNY TELEFON KOMÓRKOWY
1 Fundacja Poranek 97-225 Ujazd, Olszowa 11/4 fundacjaporanek@wp.pl; paulina369@vp.pl - 660350167; 518075000
2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rusiec 97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 72 gopsrusiec@pro.onet.pl 43 676 60 25 797117739
3 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Szansa Dąbrowice 99-352 Dąbrowice, ul. Stary Rynek 31 kajkakajeczka@wp.pl - 603870494
4 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rzeczyca 97-220 Rzeczyca, ul.ks. J. Kitowicza 4 poczta@gopsrzeczyca.pl 44 726 07 20 -
5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Aleksandrów 26-337 Aleksandrów, Aleksandrów 39b gops@aleksandrow.net.pl 44 756 00 13 -
6 Fundacja Divine Mercy 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Zamurowa 1 aneta.ziemnicka@divinemercy.pl 44 725 94 63 793832584
7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sulejów 97-330 Sulejów, ul. Targowa 20 mops@sulejow.pl; 44 616 20 33 -
8 Stowarzyszenie Hilaritas 96-100 Skierniewice, ul. Kozietulskiego 3 hilaritas@onet.pl; - 605233823
9 Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot Wola Malowana 97-512 Kodrąb, Wola Malowana 22 wolamalowana@wp.pl - 516029553
10 Stowarzyszenie Seniorów Integracja 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 pzeir@o2.pl; - 505611760
11 Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Szansa" 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10 J szansa10.60@tlen.pl 46 814 29 83 503581098
12 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 34 gops@gmina-radomsko.pl 44 683 28 41 733777612
13 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Masłowice 97-515 Masłowice, Masłowice 84A gops@maslowice.gminarp.pl; 44 787 46 01 -
14 Gmina Drużbice 97-403 Drużbice, Drużbice 77A j.szmigielska@druzbice.pl 44 631 10 78 -
15 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Buczek 98-113 Buczek, ul. Szkolna 3A gopsbuczek@pro.onet.pl 43 677 41 59 -
16 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Widawa 98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10 gops@widawa.pl 43 672 11 61 -
17 Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno 99-300 Kutno, ul. Bema 3 sbzk@e.plocman.pl 24 253 76 79 -
18 Fundacja Ostoja im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna 26-300 Opoczno, ul. Westerplatte 2 iwet1@interia.eu 44 674 49 82 505451493
19 Stowarzyszenie Wolontaria-ty 97-748 Łódź, ul. Przemysłowa 6 m. 5 irena.jaros45@gmail.com - 603848679
20 Stowarzyszenie Pomocna Dłoń 95-100 Zgierz, ul. Słowackiego 6 aleksandrazgierz@gmail.com - 696235026
21 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tuszyn 95-080 Tuszyn, Plac Reymonta 1 mopstuszyn@naszops.pl 42 614 34 92 -
22 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Oporów 99-322 Oporów, Oporów 25 gops@oporow.pl 24 383 11 53 -
23 Fundacja Interregion 26-300 Opoczno, ul. Zjazdowa 8 biuro@interregion.org 44 755 52 11 501372375
24 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wolbórz 97-320 Wolbórz,ul. Sportowa 7 mops@mopswolborz.pl 44 616 44 78 -
25 Gmina Strzelce 99-307 Strzelce, ul. Lesna 1 beata.bak@gminastrzelce.eu; 24 356 66 10 -
26 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 10 magdalena.kwiatkowska@mops-radomsko.pl 44 683 28 85 603163550
27 Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów 99-314 Krzyżanów, Krzyżanów 6 gops@krzyzanow.pl 24 356 22 09 604153365
28 Gmina Łanięta 99-306 Łanięta 16 uglanieta@op.pl 24 356 74 00 -
29 Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Gminy Sędziejowice 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 7 gops@gminasedziejowice.pl 43 677 15 81, 677 17 22 -
30 Stowarzyszenie Dać Szansę 99-400 Łowicz, ul. Mostowa 4 dac.szanse.lowicz@o2.pl; - 602 406 587; 721 397 143
31 Stowarzyszenie Na Skrzydłach Marzeń 97-420 Szczerców, ul. Piotrkowska 1 anna_kam@op.pl; beata.gosz@wp.pl; - 509 872 126; 662 167 853
32 Fundacja św. Józefa 98-300 Wieluń Ruda, ul. Częstochowska 13A adam.w@god4you.pl; fundacja@sw-jozef.org - 887807002
33 Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw 26-332 Sławno, Olszowiec 56 dmastalerz@onet.pl 44 757 19 17 512451206
34 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kobiele Wielkie 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 78 gops@kobielewielkie.pl 44 681 44 12 695617120
35 Polskie Stowarzyszenie Chorych na Fenyloketonurie i Zaburzenia Pokrewne 90-007 Plac Komuny Paryskiej 4 /30 piwnica Ewa.sterczewska@gmail.com - 502385640
36 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Albert koło Brzezińskie 95-060 Brzeziny, ul.Św. Anny 35 anetsikora@orange.pl - 503065462
37 Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków 90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 41/2 biuro@sirp.pl 42 296 55 87 504379770
38 Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ametyst" 96-100 Skierniewice, ul. Kozietulskiego 3 ametyst@ametyst.org.pl 46 833 11 25 783299645
39 Stowarzyszenie "Step by Step" 97-217 Lubochnia Tarnowska Wola js05@tlen.pl - 602644749
40 Koło Tomaszowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Luboszewska 71 beataalbert1@wp.pl - 698367968
41 Ochotnicza Straż Pożarna 95-011 Bratoszewice, ul. Ogrodnicza 5 bratoszewice@web.osp.org.pl; milenasl94@wp.pl - 504047563
42 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zapolice 98-161 Zapolice, Plac Strażacki 5 gops@zapolice.pl 43 823 19 76 -
43 Stowarzyszenie Szansa Pabianice 95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7 stowarzyszenieszansa.pabianice@gmail.com; - 696914550
44 Fundacja Uwolnienie 91-020 Łódź, ul. Inowrocławska 5a mi.guligowski@wp.pl 42 640 62 40 507376345
45 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kodrąb 97-512 Kodrąb, ul. Niepodległości 7 kontakt@gopskodrab.naszops.pl 44 681 93 25 w. 43 -
46 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lutomiersk 95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 12 m.bal.gops@gmail.com 43 677 50 11 w. 211 608730975
47 Stowarzyszenie "Aleksandrów dla Aleksandrowian" 95-070 Aleksandrów Łódzki,ul. Pl. Kościuszki 13 jacek_stasiak@interia.pl - 602331606
48 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej 97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 37B stowarzyszenie.przedborz@op.pl; 44 781 20 61 -
49 Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot Bełchatów 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 19B belchatow@monar.org 44 733 05 96 -
50 Szadkowskie Stowarzyszenie Oświatowe 98-240 Szadek, ul. Prusinowska 4 mgopsszadek@poczta.onet.pl - 691565355
51 Fundacja Promienie Słońca 95-061 Dmosin 5 fundacjapromienieslonca@gmail.com - 660723600
52 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Łódź 93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1 A maria.antczak123@gmail.com; - 723899502
53 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie 97-400 Bełchatów,ul. Os. 1 Maja 4a siewpar@wp.pl 44 632 58 00 600185665
54 Stowarzyszenie Wychowam Cię Sam 90-706 Łódź, ul.Gdańska 15 wychowamciesam@wp.pl; - 506 087 565; 691 092 813
55 Fundacja Nadzieja 92-446 Łódź,ul. Wojewódzkiego 10/23 ela_nadzieja1@wp.pl; mrsjts1994@gmail.com; - 500001616
56 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kluki 97-415 Kluki kluki_gops@wp.pl 44 631 50 37 -
57 Stowarzyszenie Ja i Mój Dom 92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11 rddciociamariola@gmail.com; brewa88@wp.pl 42 671 35 76 501204874
58 Towarzystwo im. św. Brata Alberta Pabianice 95-200 Pabianice,ul. Kościuszki 22/26 pabianicebratalbert@wp.pl - 509297094
59 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krośniewice 99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 15 mgops@krosniewice.pl; sekretariat@mgops.krosniewice.pl 24 252 35 45 -
60 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Uniejów 99-210 Uniejów, ul. Orzechowa 6 mgops@uniejow.pl 63 288 80 26 -
61 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Dom Słońca 90-441 Łódź, ul. Kościuszki 123/416 Stowarzyszenie.domslonca@gmail.com - 505007519
62 Stowarzyszenie Słyszę Serce 91-473 Łódź,ul. Skarbowa 28 poczta@slyszeserce.org.pl; annastasiak94@o2.pl; 42 616 09 69 531505422
63 Stowarzyszenie Panaceum 97-500 Radomsko, ul. Sucharskiego 87 A panaceum.radomsko@poczta.fm; dabszary@onet.pl; 43 333 00 10 508286187
64 Stowarzyszenie Nadzieja Dobra, ul. Starowiejska 17 stowarzyszenienadzieja1@wp.pl; urszula.sieminska@op.pl - 882415525
65 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Inowłódz 97-215 Inowłódz, ul. Spalska 2 gops@inowlodz.pl 44 710 11 23 668315759
66 Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot Ozorków 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 1a ozorkow@monar.org; krzysztof.es@wp.pl 42 718 10 81 665727307
67 Fundacja Arka Nadziei 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 41 a arkanadziei@gmail.com - 695921965
68 Stowarzyszenie Przyjazny Kąt 97-306 Grabica, Szydłów 56 jozwik.e@onet.eu -  507 260 295
69  Stowarzyszenie Dłutowski Klub Aktywnego Seniora 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 danuta.frankiewicz@gmail.com  690 481 933
SPOSÓB KWALIFIKOWANIA OSÓB DO UCZESTNICTWA W POPŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2019

 

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY DYSTRYBUCJI

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 38,8kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ - NIEODPŁATNIE.

UWAGI DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy           o kontakt:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

adres: 92 – 230 Łódź Al. Piłsudskiego 150/152

tel. (42) 674 18 53

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
 2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
 9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 z dnia 26 lutego 2019 r., zaktualizowane w dniu 13 sierpnia 2019, dalej 17 września 2019 r., dalej  z 31 stycznia 2020, alej z 17 marca 2020, dalej 21 maja 2020.

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

W związku ze znaczącym opóźnieniem rozpoczęcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, Działania Towarzyszące planujemy rozpocząć na przełomie stycznia/lutego 2020.

W dniu 7.02.2020 r. nastąpiła zmiana w harmonogramie Działań Towarzyszących na miesiąc luty.

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, wszystkie warsztaty w ramach Działań Towarzyszących, które miały się odbyć w dniach 13-31 marca 2020 zostały odwołane. Na bieżąco będziemy aktualizować harmonogram na miesiąc kwiecień.

 

Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

 

Informujemy, że w miesiącu czerwcu 2020 wznawiamy Działania Towarzyszące w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019.

EFEKTY PODPROGRAMU 2019
 1. W ramach POPŻ Podprogram 2019, który był realizowany w okresie grudzień 2019 - wrzesień 2020, do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak: buraczki wiórki, cukier biały, fasola biała, filet z makreli w oleju, gołąbki w sosie pomidorowym, groszek z marchewką, herbatniki maślane, kasza gryczana, koncentrat pomidorowy, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, mleko UHT, olej rzepakowy, pasztet wieprzowy, powidła śliwkowe, ryż biały, ser podpuszczkowy dojrzewający, sok jabłkowy klarowany, szynka drobiowa.
 2. Współpracowaliśmy z 69 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa łódzkiego.
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 50 485 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 2942,59 ton żywności;
  • 264 820 paczek żywnościowych;
  • 43 920 posiłków;
 5. W ramach Podprogramu 2019 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 418 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 5293 osoby.
 6. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne - 35 spotkań dla  135 uczestników
 • Żywieniowo - dietetyczne - 358 spotkań dla 4924 uczestników
 • Kulinarne - 25 spotkań dla 234 uczestników

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner