PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2019 (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym)

BEZPŁATNA POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PO PŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2019

Szanowni Państwo,

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przypomina, że zgodnie z zapisem w wytycznych IZ (Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)

cyt. II. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących punkt 13.5

"Żywność dystrybuowana przez OPL/OPR w ramach realizacji PO PŻ wydawana jest nieodpłatnie.

OPL/OPR wydające żywność nie mogą pobierać od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za

wydawaną żywność ani uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz

OPL/OPR. ..."

Zwracamy uwagę aby przestrzegać zapisy zawarte w Wytycznych do PO PŻ 2014 - 2020 Podprogram 2019. Prosimy również o przekazanie tej informacji beneficjentom ostatecznym.

 

WNIOSEK WERYFIKACYJNY OPL

Uprzejmie informujemy, że nadal trwa nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2019. 

Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania wniosków weryfikacyjnych. W podprogramie 2019 dostępne są dwa wzory wniosków:

 • wersja skrócona, dla OPL, które już brały udział w PO PŻ w poprzednich Podprogramach [2014-2018]
 • wersja rozszerzona dla nowych podmiotów ubiegających się o status OPL

  (wzory wniosków znajdują się poniżej tekstu).

Prosimy o wypełnienie, wydrukowanie, podstemplowanie i podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do reprezentowania. Następnie skan wniosku prosimy przesyłać drogą mailową na adres: mariusz.kania@bankizywnosci.pl

Oryginał wniosku można dostarczyć podczas podpisywania umowy lub przesłać pocztą na nasz adres:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
al. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź

 

O przystąpieniu do realizacji Podprogramu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

  

 

OPIS PROGRAMU

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. 

WYTYCZNE IZ NA PODPROGRAM 2019
PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW W PODPROGRAMIE 2019

PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W PODPROGRAMIE 2019 NA JEDNĄ OSOBĘ 

L.P. ASORTYMENT opakowań na osobę (szt) waga opakowania (kg) łączna waga produktu (kg)
1 buraczki wiórki 3 0,35 1,05
2 cukier biały 4 1 4
3 fasola biała 8 0,4 3,2
4 filet z makreli w oleju 9 0,17 1,53
5 gołąbki w sosie pomidorowym 2 0,85 1,7
6 groszek z marchewką 8 0,4 3,2
7 herbatniki maślane 4 0,2 0,8
8 kasza gryczana 3 0,5 1,5
9 koncentrat pomidorowy 7 0,16 1,12
10 makaron jajeczny 9 0,5 4,5
11 makaron kukurydziany bezglutenowy 2 0,5 1
12 mleko UHT 7 1 7
13 olej rzepakowy 4 1 4
14 pasztet wieprzowy 3 0,16 0,48
15 powidła śliwkowe 6 0,3 1,8
16 ryż biały 3 1 3
17 ser podpuszczkowy dojrzewający 5 0,4 2
18 sok jabłkowy klarowany 4 1 4
19 szynka drobiowa 9 0,3 2,7
         
      RAZEM 48,58
ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE (OPL)
NUMER UMOWY NAZWA OPL ADRES SIEDZIBY E-MAIL TELEFON STACJONARNY TELEFON KOMÓRKOWY
1 Fundacja Poranek 97-225 Ujazd, Olszowa 11/4 fundacjaporanek@wp.pl - 660 350 167 518 075 000
2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rusiec 97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 72 gopsrusiec@pro.onet.pl 43 676 60 25 797 117 739
3 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Szansa Dąbrowice 99-352 Dąbrowice, ul. Stary Rynek 31 kajkakajeczka@wp.pl - 603 870 494
4 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rzeczyca 97-220 Rzeczyca, ul.ks. J. Kitowicza 4 poczta@gopsrzeczyca.pl 44 726 07 20 -
5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Aleksandrów 26-337 Aleksandrów, Aleksandrów 39b gops@aleksandrow.net.pl 44 756 00 13 -
6 Fundacja Divine Mercy 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Zamurowa 1 aneta.ziemnicka@divinemercy.pl 44 725 94 63 793 832 584
7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sulejów 97-330 Sulejów, ul. Targowa 20 mops@sulejow.pl; 44 616 20 33 -
8 Stowarzyszenie Hilaritas 96-100 Skierniewice, ul. Kozietulskiego 3 hilaritas@onet.pl; - 605 233 823
9 Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot Wola Malowana 97-512 Kodrąb, Wola Malowana 22 wolamalowana@wp.pl - 516 029 553
10 Stowarzyszenie Seniorów Integracja 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 pzeir@o2.pl; - 505 611 760
11 Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Szansa" 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10 J szansa10.60@tlen.pl 46 814 29 83 503 581 098
12 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 34 gops@gmina-radomsko.pl 44 683 28 41 733 777 612
13 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Masłowice 97-515 Masłowice, Masłowice 84A gops@maslowice.gminarp.pl; 44 787 46 01 -
14 Gmina Drużbice 97-403 Drużbice, Drużbice 77A j.szmigielska@druzbice.pl 44 631 10 78 -
15 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Buczek 98-113 Buczek, ul. Szkolna 3A gopsbuczek@pro.onet.pl 43 677 41 59 -
16 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Widawa 98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10 gops@widawa.pl 43 672 11 61 -
17 Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno 99-300 Kutno, ul. Bema 3 sbzk@e.plocman.pl 24 253 76 79 -
18 Fundacja Ostoja im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna 26-300 Opoczno, ul. Westerplatte 2 iwet1@interia.eu 44 674 49 82 505 451 493
19 Stowarzyszenie Wolontaria-ty 97-748 Łódź, ul. Przemysłowa 6 m. 5 irena.jaros45@gmail.com - 603 848 679
20 Stowarzyszenie Pomocna Dłoń 95-100 Zgierz, ul. Słowackiego 6 aleksandrazgierz@gmail.com - 696 235 026
21 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tuszyn 95-080 Tuszyn, Plac Reymonta 1 mopstuszyn@naszops.pl 42 614 34 92 -
22 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Oporów 99-322 Oporów, Oporów 25 gops@oporow.pl 24 383 11 53 -
23 Fundacja Interregion 26-300 Opoczno, ul. Zjazdowa 8 biuro@interregion.org 44 755 52 11 501 372 375
24 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wolbórz 97-320 Wolbórz,ul. Sportowa 7 mops@mopswolbórz.pl 44 616 44 78 -
25 Gmina Strzelce 99-307 Strzelce, ul. Lesna 1 beata.bak@gminastrzelce.eu; 24 356 66 10 -
26 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 10 magdalena.kwiatkowska@mops-radomsko.pl 44 683 28 85 603 163 550
27 Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów 99-314 Krzyżanów, Krzyżanów 6 gops@krzyzanow.pl 24 356 22 09 604 153 365
28 Gmina Łanięta 99-306 Łanięta 16 uglanieta@op.pl 24 356 74 00 -
29 Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Gminy Sędziejowice 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 7 gops@gminasedziejowice.pl 43 677 15 81, 677 17 22 -
30 Stowarzyszenie Dać Szansę 99-400 Łowicz, ul. Mostowa 4 dac.szanse.lowicz@o2.pl; - 602 406 587
31 Stowarzyszenie Na Skrzydłach Marzeń 97-420 Szczerców, ul. Piotrkowska 1 anna_kam@op.pl; beata.gosz@wp.pl; - 509 872 126 662 167 000
32 Fundacja św. Józefa 98-300 Wieluń Ruda, ul. Częstochowska 13A adam.w@god4you.pl; - 887 807 002
33 Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw 26-332 Sławno, Olszowiec 56 dmastalerz@onet.pl 44 757 19 17 512 451 206
34 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kobiele Wielkie 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 78 gops@kobielewielkie.pl 44 681 44 12 695 617 120
35 Polskie Stowarzyszenie Chorych na Fenyloketonurie i Zaburzenia Pokrewne 90-007 Plac Komuny Paryskiej 4 /30 piwnica Ewa.sterczewska@gmail.com - 5 020 385 640
36 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Albert koło Brzezińskie 95-060 Brzeziny, ul.Św. Anny 35 anetsikora@orange.pl - 503 065 462
37 Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków 90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 41/2 biuro@sirp.pl 42 296 55 87 504 379 770
38 Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ametyst" 96-100 Skierniewice, ul. Kozietulskiego 3 ametyst@ametyst.org.pl 46 833 11 25 783 299 645
39 Stowarzyszenie "Step by Step" 97-217 Lubochnia Tarnowska Wola js05@tlen.pl - 602 644 749
40 Koło Tomaszowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Luboszewska 71 beataalbert1@wp.pl - 698 367 968
41 Ochotnicza Straż Pożarna 95-011 Bratoszewice, ul. Ogrodnicza 5 bratoszewice@web.osp.org.pl; milenasl94@wp.pl - 504 047 563
42 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zapolice 98-161 Zapolice, Plac Strażacki 5 gops@zapolice.pl 43 823 19 76 -
43 Stowarzyszenie Szansa Pabianice 95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7 stowarzyszenieszansa.pabianice@gmail.com; - 696 914 550
44 Fundacja Uwolnienie 91-020 Łódź, ul. Inowrocławska 5a mi.guligowski@wp.pl 42 640 62 40 507 376 345
45 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kodrąb 97-512 Kodrąb, ul. Niepodległości 7 kontakt@gopskodrab.naszops.pl 44 681 93 25 w. 43 -
46 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lutomiersk 95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 12 m.bal.gops@gmail.com 43 677 50 11 w. 211 608 730 975
47 Stowarzyszenie "Aleksandrów dla Aleksandrowian" 95-070 Aleksandrów Łódzki,ul. Pl. Kościuszki 13   - 602 331 606
48 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej 97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 37B stowarzyszenie.przedborz@op.pl; 44 781 20 61 -
49 Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot Bełchatów 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 19B belchatow@monar.org 44 733 05 96 -
50 Szadkowskie Stowarzyszenie Oświatowe 98-240 Szadek, ul. Prusinowska 4 mgopsszadek@poczta.onet.pl - 691 565 355
51 Fundacja Promienie Słońca 95-061 Dmosin 5 fundacjapromienieslonca@gmail.com - 660 723 600
52 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Łódź 93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1 A maria.antczak123@gmail.com; - 723 899 502
53 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie 97-400 Bełchatów,ul. Os. 1 Maja 4a siewpar@wp.pl 44 632 58 00 600 185 665
54 Stowarzyszenie Wychowam Cię Sam 90-706 Łódź, ul.Gdańska 15 wychowamciesam@wp.pl; - 506 087 565 691 092 000
55 Fundacja Nadzieja 92-446 Łódź,ul. Wojewódzkiego 10/23 ela_nadzieja1@wp.pl; mrsjts1994@gmail.com; - 500 001 616
56 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kluki 97-415 Kluki kluki_gops@wp.pl 44 631 50 37 -
57 Stowarzyszenie Ja i Mój Dom 92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11 rddciociamariola@gmail.com; brewa88@wp.pl 42 671 35 76 501 204 874
58 Towarzystwo im. św. Brata Alberta Pabianice 95-200 Pabianice,ul. Kościuszki 22/26 pabianicebratalbert@wp.pl - 509 297 094
59 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krośniewice 99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 15 mgops@krosniewice.pl; sekretariat@mgops.krosniewice.pl 24 252 35 45 -
60 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Uniejów 99-210 Uniejów, ul. Orzechowa 6 mgops@uniejow.pl 63 288 80 26 -
61 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Dom Słońca 90-441 Łódź, ul. Kościuszki 123/416 Stowarzyszenie.domslonca@gmail.com - 505 007 519
62 Stowarzyszenie Słyszę Serce 91-473 Łódź,ul. Skarbowa 28 poczta@slyszeserce.org.pl; annastasiak94@o2.pl; 42 616 09 69 531 505 422
63 Stowarzyszenie Panaceum 97-500 Radomsko, ul. Sucharskiego 87 A panaceum.radomsko@poczta.fm; dabszary@onet.pl; 43 333 00 10 508 286 187
64 Stowarzyszenie Nadzieja Dobra, ul. Starowiejska 17 mgops-stryków.idcom_web.pl - 882415525
SPOSÓB KWALIFIKOWANIA OSÓB DO UCZESTNICTWA W POPŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2019

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY DYSTRYBUCJI

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 38,8kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ - NIEODPŁATNIE.

UWAGI DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy           o kontakt:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

adres: 92 – 230 Łódź Al. Piłsudskiego 150/152

tel. (42) 674 18 53

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

W związku ze znaczącym opóźnieniem rozpoczęcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, Działania Towarzyszące planujemy rozpocząć na przełomie stycznia/lutego 2020.

W dniu 7.02.2020 r. nastąpiła zmiana w harmonogramie Działań Towarzyszących na miesiąc luty.

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, wszystkie warsztaty w ramach Działań Towarzyszących, które miały się odbyć w dniach 13-31 marca 2020 zostały odwołane. Na bieżąco będziemy aktualizować harmonogram na miesiąc kwiecień.

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner