PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2019 (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym)

BEZPŁATNA POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PO PŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2019

Szanowni Państwo,

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przypomina, że zgodnie z zapisem w wytycznych IZ (Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)

cyt. II. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących punkt 13.5

"Żywność dystrybuowana przez OPL/OPR w ramach realizacji PO PŻ wydawana jest nieodpłatnie.

OPL/OPR wydające żywność nie mogą pobierać od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za

wydawaną żywność ani uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz

OPL/OPR. ..."

Zwracamy uwagę aby przestrzegać zapisy zawarte w Wytycznych do PO PŻ 2014 - 2020 Podprogram 2019. Prosimy również o przekazanie tej informacji beneficjentom ostatecznym.

 

WNIOSEK WERYFIKACYJNY OPL

Uprzejmie informujemy, że nadal trwa nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2019. 

Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania wniosków weryfikacyjnych. W podprogramie 2019 dostępne są dwa wzory wniosków:

 • wersja skrócona, dla OPL, które już brały udział w PO PŻ w poprzednich Podprogramach [2014-2018]
 • wersja rozszerzona dla nowych podmiotów ubiegających się o status OPL

  (wzory wniosków znajdują się poniżej tekstu).

Prosimy o wypełnienie, wydrukowanie, podstemplowanie i podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do reprezentowania. Następnie skan wniosku prosimy przesyłać drogą mailową na adres: mariusz.kania@bankizywnosci.pl

Oryginał wniosku można dostarczyć podczas podpisywania umowy lub przesłać pocztą na nasz adres:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
al. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź

 

O przystąpieniu do realizacji Podprogramu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

  

 

OPIS PROGRAMU

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. 

WYTYCZNE IZ NA PODPROGRAM 2019

Wytyczne na Podprogram 2019 znajdują się w pliku poniżej.

PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW W PODPROGRAMIE 2019

PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W PODPROGRAMIE 2019 NA JEDNĄ OSOBĘ 

L.P. ASORTYMENT opakowań na osobę (szt) waga opakowania (kg) łączna waga produktu (kg)
1 buraczki wiórki 3 0,35 1,05
2 cukier biały 4 1 4
3 fasola biała 8 0,4 3,2
4 filet z makreli w oleju 9 0,17 1,53
5 gołąbki w sosie pomidorowym 2 0,85 1,7
6 groszek z marchewką 8 0,4 3,2
7 herbatniki maślane 4 0,2 0,8
8 kasza gryczana 3 0,5 1,5
9 koncentrat pomidorowy 7 0,16 1,12
10 makaron jajeczny 9 0,5 4,5
11 makaron kukurydziany bezglutenowy 2 0,5 1
12 mleko UHT 7 1 7
13 olej rzepakowy 4 1 4
14 pasztet wieprzowy 3 0,16 0,48
15 powidła śliwkowe 6 0,3 1,8
16 ryż biały 3 1 3
17 ser podpuszczkowy dojrzewający 5 0,4 2
18 sok jabłkowy klarowany 4 1 4
19 szynka drobiowa 9 0,3 2,7
         
      RAZEM 48,58
ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE (OPL)
nr umowy  nazwa OPL siedziba adres osoba do kontaktu telefon stacjonarny telefon komórkowy e-mail strona www zasięg terytorialny
1 Fundacja Poranek Ujazd 97-225 Ujazd, Olszowa 11/4 Agnieszka Wieczorek, Paulina Bocianowska   660350167, 518075017 fundacjaporanek@wp.pl fundacjaporanek.org.pl gmina Ujazd,gmina miasto Zelów, gmina Rokiciny,gmina Będków, gmina Ręczno,gmina Łęki Szlacheckie, gmina Gorzkowice,gmina Rozprza,gmina Czarnocin,gmina Moszczenica,gmina Budziszewice,gmina miasto Bełchatów
2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Rusiec 97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 72 Małgorzata Włodarczyk 43 676 60 25 797 117 739 gopsrusiec@pro.onet.pl www.rusiec.naszops.pl gmina Rusiec
3 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Szansa Dąbrowice 99-352 Dąbrowice, ul. Stary Rynek 31 Katarzyna Banasiak - 603 870 494 kajkakajeczka@wp.pl - gmina Dąbrowice
4 OPS Rzeczyca Rzeczyca 97-220 Rzeczyca, ul.ks. J. Kitowicza 4 Regina Sarwa 447260720   poczta@gopsrzeczyca.pl www.rzeczyca.pl gmina Rzeczyca
5 OPS Aleksandrów Aleksandrów 26-337 Aleksandrów, Aleksandrów 39b Dorota Śpiewak 44 756 00 13 - gops@aleksandrow.net.pl www.aleksandrow.gospinfo.pl gmina Aleksandrów
6 Fundacja Divine Mercy Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Zamurowa 1 Aneta Ziemnicka 44 725 94 63 793 832 584 aneta.ziemnicka@divinemercy.pl www.divinemercy.pl miasto Piotrków Trybunalski
7 OPS Sulejów Sulejów 97-330 Sulejów, ul. Targowa 20 Agata Suchodolska 446162033   mops@sulejow.pl; mops.sulejów.biuletyn.net miasto Sulejów
8 Stowarzyszenie Hilaritas Skierniewice 96-100 Skierniewice, ul. Kozietulskiego 3 Jan Golędzinowski   605233823 hilaritas@onet.pl; facebok miasto Skierniewice
9 Stowarzyszenie Monar Schronisko dl Osób Bezdomnych Markot Wola Malowana 97-512 Kodrąb, Wola Malowana 22 Sławomir Skrobacz - 516 029 553 wolamalowana@wp.pl - gmina Kodrąb
10 Stowarzyszenie Seniorów Integracja Brzeziny 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 Krystyna Ambrozińska   505611760 pzeir@o2.pl;   miasto Brzeziny
11 Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Szansa" Rawa Mazowiecka 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10 J Jan Ośródka 46 814 29 83 503 581 098 szansa10.60@tlen.pl www.rawa.zsawl.pl miasto Rawa Mazowiecka  gmina Rawa Mazowiecka  gmina Biała Rawska  gmina Cielądz  gmina Sadkowice  gmina Regnów
12 GOPS Radomsko Radomsko 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 34 Edyta Piątek 446832841 733777612 gops@gmina-radomsko.pl bip.gops.gmina-radomsko.pl gmina Radomsko
13 OPS Masłowice Masłowice 97-515 Masłowice, Masłowice 84A Krystyna Drzewowska 447874601   gops@maslowice.gminarp.pl; www.maslowice.naszops.pl gmina Masłowice
14 Gmina Drużbice Drużbice 97-403 Drużbice, Drużbice 77A Julita Szmigielska 44 631 10 78 - j.szmigielska@druzbice.pl www.druzbice.pl gmina Drużbice
15 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Buczek 98-113 Buczek, ul. Szkolna 3A Joanna Jarosławska 43 677 41 59 - gopsbuczek@pro.onet.pl www.buczek.pl gmina Buczek
16 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Widawa 98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10 Agnieszka Leopolska 43 672 11 61 - gops@widawa.pl www.gopswidawa.pl gmina Widawa
17 Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno Kutno 99-300 Kutno, ul. Bema 3 Agnieszka Arkuszewska 242537679   sbzk@e.plocman.pl  www.sbzk.plocman.pl miasto Kutno
18 Fundacja Ostoja im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna Opoczno 26-300 Opoczno, ul. Westerplatte 2 Agnieszka Sobol 44 674 49 82 505 451 493 iwet1@interia.eu - miasto Opoczno                        gmina Opoczno                            gmina Białaczów                            gmina Poświętne                            gmina Paradyż
19 Stowarzyszenie Wolontaria-ty Łódź 97-748 Łódź, ul. Przemysłowa 6 m. 5 Irena Jaros   603848679 irena.jaros45@gmail.com   miasto Łódź
20 Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Zgierz 95-100 Zgierz, ul. Słowackiego 6 Aleksandra Kapczyńska   696235026 aleksandrazgierz@gmail.com  www.pomocnadlon-zgierz.pl miasto Zgierz
21 MOPS Tuszyn Tuszyn 95-080 Tuszyn, Plac Reymonta 1 Magdalena Lesiak 426143492   mopstuszyn@naszops.pl www.tuszyn.naszops.pl miasto Tuszyn
22 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Oporów 99-322 Oporów, Oporów 25 Anna Słowińska 24 383 11 53 - gops@oporow.pl - gmina Oporów
23 Fundacja Interregion  Opoczno 26-300 Opoczno, ul. Zjazdowa 8 Piotr Kłodawski 44 755 52 11 501 372 375 biuro@interregion.org www.interregion.org gmina Żarnów,gmina Mniszków,gmina Drzewica
24 OPS Wolbórz Wolbórz 97-320 Wolbórz,ul. Sportowa 7 Agnieszka Badek 446164478   mops@mopswolbórz.pl www.wolborz.eu Miasto Wolbórz
25 Gmina Strzelce Strzelce 99-307 Strzelce, ul. Lesna 1 Beata Bąk 243 566 610   beata.bak@gminastrzelce.eu; www.strzelce.gmina.pl gmina Strzelce
26 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 10 Magdalena Kwiatkowska 44 683 28 85 603 163 550 magdalena.kwiatkowska@mops-radomsko.pl www.mops-radomsko.pl miasto Radomsko
27 Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów Krzyżanów 99-314 Krzyżanów, Krzyżanów 6 Dorota Meronk 24 356 22 09 604 153 365 gops@krzyzanow.pl stowarzyszeniekrzyzanow.compage.pl gmina Krzyżanów
28 Gmina Łanięta Łanięta 99-306 Łanięta 16 Tomasz Szczęsny 243567400   uglanieta@op.pl uglanieta.bip.org.pl gmina Łanięta
29 Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Gminy Sędziejowice Sędziejowice 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 7 Elżbieta Kozieł 43 677 15 81, 677 17 22   gops@gminasedziejowice.pl www.gminasedziejowice.eu gmina Sędziejowice
30 Stowarzyszenie Dać Szansę Łowicz 99-400 Łowicz, ul. Mostowa 4 Wiesław Gębura   602406587 dac.szanse.lowicz@o2.pl;   miaso Łowicz
31 Stowarzyszenie Na Skrzydłach Marzeń Szczerców 97-420 Szczerców, ul. Piotrkowska 1 Anna Kamieniak, Beata Goszcz   509872126, 662167853 anna_kam@op.pl; beata.gosz@wp.pl;   gmina Szczerców
32 Fundacja św. Józefa Wieluń 98-300 Wieluń Ruda, ul. Częstochowska 13A Adam Widera   887807002 adam.w@god4you.pl; www.sw-jozef.org gmina Pątnów,miasto gmina Wieluń
33 Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Olszowiec 26-332 Sławno, Olszowiec 56 Dominika Mastalerz 44 757 19 17 512 451 206 dmastalerz@onet.pl - gmina Sławno
34 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Kobiele Wielkie 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 78 Jolanta Rutkowska - Kanafa 44 681 44 12 695 617 120 gops@kobielewielkie.pl www.kobielewielkie.pl gmina Kobiele Wielkie
35 Polskie Stowarzyszenie Chorych na Fenyloketonurie i Zaburzenia Pokrewne Łódź 90-007 Plac Komuny Paryskiej 4 /30 piwnica Ewa Sterczewska   5020385640 Ewa.sterczewska@gmail.com Www.pku.org.pl Łódź
36 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Albert koło Brzezińskie Brzeziny 95-060 Brzeziny, ul.Św. Anny 35 Aneta Sikora   503065462 anetsikora@orange.pl    gmina Brzeziny, gmina Rogów Gmina Jeżów
37 Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków Łódź 90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 41/2 Danuta Majdańska 42 296 55 87 504 379 770 biuro@sirp.pl www.sirp.pl miasto Łódź, gmina Andrespol
38 Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ametyst" Skierniewice 96-100 Skierniewice, ul. Kozietulskiego 3 Ewa Juraś 46 833 11 25 783 299 645 ametyst@ametyst.org.pl www.ametyst.org.pl miasto Skierniewice                   gmina Bolimów                            gmina Głuchów                             gmina Godzianów                         gmina Kowiesy                            gmina Lipce Reymontowskie gmina Maków                                 gmina Nowy Kawęczyn                   gmina Skierniewice                             gmina Słupia
39 Stowarzyszenie "Step by Step" Lubochnia 97-217 Lubochnia Tarnowska Wola Joanna Seliga   602 644 749 js05@tlen.pl   Lubochnia
40 Koło Tomaszowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Tomaszów Mazowiecki 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Luboszewska 71 Beata Wojciechowska - 698 367 968 beataalbert1@wp.pl - miasto Tomaszów Mazowiecki 
41 Ochotnicza Straż Pożarna  Bratoszewice 95-011 Bratoszewice, ul. Ogrodnicza 5 Zbigniew Miśkiewicz - 504 047 563 bratoszewice@web.osp.org.pl; milenasl94@wp.pl  - miasto Stryków                       gmina Stryków
42 OPS Zapolice Zapolice 98-161 Zapolice, Plac Strażacki 5 Katarzyna Frąckiewicz 43 823 19 76 - gops@zapolice.pl www.zapolice.pl gmina Zapolice
43 Stowarzyszenie Szansa w Pabianicach Pabianice 95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7 Zbigniew Karczewski   696914550 stowarzyszenieszansa.pabianice@gmail.com;   miasto Pabianice, gmina dłutów, gmina Dobroń
44 Fundacja Uwolnienie Łódź 91-020 Łódź, ul. Inowrocławska 5a Michał Guligowski 42 640 62 40 507 376 345 mi.guligowski@wp.pl www.uwolnienie.pl miasto Łódź
45 OPS Kodrąb Kodrąb 97-512 Kodrąb, ul. Niepodległości 7 Edyta Drzewowska 44 681 93 25 w. 43 - kontakt@gopskodrab.naszops.pl www.gopskodrab.naszops.pl gmina Kodrąb
46 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Lutomiersk 95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 12 Marta Bal 43 677 50 11 w. 211 608 730 975 m.bal.gops@gmail.com www.gops.lutomiersk.pl  www.lutumiersk.pl  gmina Lutomiersk
47 Stowarzyszenie "Aleksandrów dla Aleksandrowian"                
48 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej Przedbórz 97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 37B Agnieszka Kocełuch 447812061   stowarzyszenie.przedborz@op.pl; www.spzp.pl miasto gmina Przedbórz
49 Stowarzyszenie Monar Schronisko dl Osób Bezdomnych Markot Bełchatów 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 19B Justyna Kępa 44 733 05 96 - belchatow@monar.org - miasto Bełchatów
50 Szadkowskie Stowarzyszenie Oświatowe Szadek 98-240 Szadek, ul. Prusinowska 4 Jolanta Piotrowska - 691 565 355 mgopsszadek@poczta.onet.pl - miasto Szadek, gmina Szadek
51 Fundacja Promienie Słońca Dmosin 95-061 Dmosin 5 Anna Mostowska   660723600 fundacjapromienieslonca@gmail.com    gmina Dmosin
52 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Łódź 93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1 A Maria Antczak   723899502 maria.antczak123@gmail.com;   miasto Łódź
53 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie Bełchatów 97-400 Bełchatów,ul. Os. 1 Maja 4a Sylwester Paradecki 446325800 600185665 siewpar@wp.pl www.srk-belchatow.pl miasto Bełchatów
SPOSÓB KWALIFIKOWANIA OSÓB DO UCZESTNICTWA W POPŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2019

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY DYSTRYBUCJI

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych   [co najmniej 3] z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ - NIEODPŁATNIE.

UWAGI DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy           o kontakt:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

adres: 92 – 230 Łódź Al. Piłsudskiego 150/152

tel. (42) 674 18 53

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

W związku ze znaczącym opóźnieniem rozpoczęcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, Działania Towarzyszące planujemy rozpocząć na przełomie stycznia/lutego 2020.

W dniu 7.02.2020 r. nastąpiła zmiana w harmonogramie Działań Towarzyszących na miesiąc luty.

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner