« wróć...

SPRAWOZDANIE POPŻ

OPL przekaże do  Banku Żywności sprawozdanie częściowe wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3  za okres 01-31.12.2014 roku do 5 stycznia 2015 roku oraz za okres 01-31.01.2015 do 5 lutego 2015r. Sprawozdanie końcowe z dystrybucji produktów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6  OPL zostanie sporządzone i przekazane do Banku Żywności do 5 lutego 2015 roku