1%
POLECAMY

1%

Aktualności - Bank Żywności w Łodzi

Nowy Zarząd Federacji Polskich Banków Żywności

Nowy Zarząd Federacji Polskich Banków Żywności

17 czerwca 2021 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Federacji Polskich Banków Żywności. Na spotkaniu poznaliśmy nowy skład Zarządu, który pokieruje działaniami Banków Żywności w kolejnych latach.
Od 2002 roku funkcję prezesa Zarządu Federacji aż do teraz pełnił Marek Borowski, związany z Bankiem Żywności w Olsztynie. Od 17 czerwca 2021 rolę prezesa objęła Beata Ciepła z Banku Żywności w Krakowie. W skład nowego Zarządu weszli również prezes Banku Żywności w Łodzi- Wojciech Jaros oraz Błażej Krasoń (Bank Żywności we Wrocławiu) jako wiceprezesi oraz Irena Ogonowska (Śląski Bank Żywności) jako skarbnik i Katarzyna Bielawska (Wielkopolski Bank Żywności) jako sekretarz.
Nowo wybranym władzom życzymy wytrwałości oraz wielu ciekawych projektów.
Nowy raport ONZ na temat marnowania jedzenia
Nagroda Miasta Łodzi
wszystkie aktualności

Misja Banku Żywności w Łodzi

Misją Banku Żywności w Łodzi jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności
oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia.

Bank Żywności jest organizacją pozarządową. Jest zarejestrowany jako fundacja.  
Naszym celem są działania mające na celu zmniejszanie obszarów
niedożywienia oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

więcej

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner