ZARZĄD BANKU ŻYWNOŚCI

Wojciech Jaros – Prezes Zarządu
Maria Walknowska Kowalczyk – Członek Zarządu
Andrzej Stanisław Kędzior – Członek Zarządu
Irena Jaros – Członek Zarządu
Irena Biernacka– Członek Zarządu
Paweł Drobnik - Członek Zarządu

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner