PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2020 (WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM)

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2020

 BEZPŁATNA POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PO PŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2020 

Szanowni Państwo,

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przypomina, że zgodnie z zapisem w wytycznych IZ (Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)

cyt. II. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących punkt 13.5

"Żywność dystrybuowana przez OPL/OPR w ramach realizacji PO PŻ wydawana jest nieodpłatnie.

OPL/OPR wydające żywność nie mogą pobierać od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za

wydawaną żywność ani uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz

OPL/OPR. ..."

Zwracamy uwagę aby przestrzegać zapisy zawarte w Wytycznych do PO PŻ 2014 - 2020 Podprogram 2020. Prosimy również o przekazanie tej informacji beneficjentom ostatecznym.

 

WNIOSEK WERYFIKUJĄCY OPL

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020


Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania wniosków weryfikacyjnych.Prosimy o wypełnienie, wydrukowanie, podstemplowanie i podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do reprezentowania.

Następnie skan wniosku prosimy przesyłać drogą mailową na adres: mariusz.kania@bankizywnosci.pl

Oryginał wniosku można dostarczyć podczas podpisywania umowy lub przesłać pocztą na nasz adres:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
al. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź

O przystąpieniu do realizacji Podprogramu decydować będzie kolejność zgłoszeń.


W podprogramie 2020 mogą Państwo planować zwiększoną liczbę osób w stosunku do Podprogramu 2019.

OPIS PROGRAMU

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020  – wrzesień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020  – wrzesień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Łodzi do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa łódzkiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

WYTYCZNE IZ NA PODPROGRAM 2020

Wytyczne na Podprogram 2020 oraz zmiany do wytycznych znajdują się w plikach poniżej.


PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW W PROGRAMIE 2020
 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,87 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 

4

1

4,00

BURACZKI WIÓRKI 

4

0,35

1,40

FASOLKA PO BRETOŃSKU 

3

0,5

1,50

HERBATNIKI MAŚLANE 

2

0,2

0,40

GROSZEK Z MARCHEWKĄ 

8

0,4

3,20

MUS JABŁKOWY 

2

0,72

1,44

KASZA JĘCZMIENNA 

3

0,5

1,50

KONCENTRAT POMIDOROWY 

7

0,16

1,12

MAKARON JAJECZNY  

10

0,5

5,00

MLEKO UHT 

7

1

7,00

OLEJ RZEPAKOWY 

4

1

4

PASZTET DROBIOWY 

2

0,16

0,32

PŁATKI OWSIANE 

2

0,5

1,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE 

5

0,3

1,50

FILET W OLEJU 

7

0,17

1,19

RYŻ BIAŁY 

2

1

2,00

SER PODPUSZCZKOWY 

4

0,4

1,60

SZYNKA DROBIOWA 

8

0,3

2,40

SZYNKA WIEPRZOWA 

4

0,3

1,20

MIÓD NEKTAROWY 

2

0,25

0,50

KAWA ZBOŻOWA ROZPUSZCZALNA 

3

0,2

0,60

Przypominamy również, że zgodnie z treścią punktu B II 13.2 Wytycznych

"W uzasadnionych sytuacjach, (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwości OPR/OPL. W przypadku braku możliwości wydania sera podpuszczkowego dojrzewającego przez dany OPL/OPR konieczne jest zapewnienie zamiany tego artykułu na mleko UHT w odpowiednio zwiększonej proporcji." 

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE
NUMER UMOWYNAZWA OPLSTATUS OPLDATA PODPISANIA ADRES SIEDZIBYTELEFON STACJONARNYTELEFON KOMÓRKOWY
1Stowarzyszenie Wolontaria-tyNGO18.01.202197-748 Łódź, ul. Przemysłowa 6 m. 5 603 848 679
2Miejski Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS25.01.202197-500 Radomsko, ul. Kościuszki 1044 683 28 41733 777 612
3Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie SzansaNGO25.01.202196-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10 J46 814 29 83691 489 605, 503 581 098
4Fundacja UwolnienieNGO26.01.202191-020 Łódź, ul. Inowrocławska 5a42 640 62 40507 376 345
5Fundacja Divine MercyNGO26.01.202197-300 Piotrków Trybunalski, ul. Zamurowa 144 725 94 63793 832 584, 602 465 448
6Łowickie Stowarzyszenie Dać SzanseNGO27.01.202199-400 Łowicz, Al. H. Sienkiewicza 62-602 406 587
7Fundacja PoranekNGO27.01.202197-225 Ujazd, Olszowa 20-660 350 167, 518 075 017
8Gmina KrzyżanówGMINA27.01.202199-314 Krzyżanów, Krzyżanów 1024 356 29 09, 24 356 22 00-
9Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji ŁódzkiejNGO27.01.202193-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1 A-723 899 502
10Gminny Osrodek Pomocy Społecznej DrużbiceOPS27.01.202197-403 Drużbice, Drużbice 2044 631 10 13-
11Polskie Stowarzyszenie Chorych na Fenyloketonurie i Zaburzenia PokrewneNGO28.01.202190-006 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 4-502 385 640
12Stowarzyszenie Na Skrzydłach MarzeńNGO28.01.202197-420 Szczerców, ul. Piotrkowska 1-662 167 853, 509 872 126
13Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej Ja i Mój DomNGO28.01.202192-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 1142 671 35 76503 189 319
14Gmina ŁaniętaGMINA28.01.202199-306 Łanięta, Łanięta 1624 356 74 0024 356 74 05
15Stowarzyszenie HilaritasNGO28.01.202199-420 Łyżkowice, ul. Szkolna 546 811 53 25572 240 825
16Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w BełchatowieNGO28.01.202197-400 Bełchatów,ul. Os. 1 Maja 4a44 632 58 00600 185 665
17Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS28.01.202197-220 Rzeczyca, ul.ks. J. Kitowicza 444 726 07 20-
18Miejski Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS28.01.202197-330 Sulejów, ul. Targowa 2044 616 20 33-
19Miejski Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS29.01.202197-320 Wolbórz,ul. Sportowa 744 616 44 78-
20Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS29.01.202197-215 Inowłódz, ul. Spalska 244 710 11 23668 315 759
21Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych PolakówNGO29.01.202190-410 Łódź, ul. Piotrkowska 41/242 296 55 87504 379 770
22Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS01.02.202198-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki 1043 672 11 61-
23Stowarzyszenie Step By StepNGO01.02.202197-217 Lubochnia, Tarnowska Wola 5-602 644 749
24Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS01.02.202197-438 Rusiec, ul. Wieluńska 7243 676 60 25797 117 739
25Stowarzyszenie Seniorów IntegracjaOPS02.02.202195-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16-505 611 760
26Gmina StrzelceGMINA03.02.202199-307 Strzelce, ul. Lesna 124 356 66 10-
27Szadkowskie Stowarzyszenie OświatoweNGO03.02.202198-240 Szadek, ul. Prusinowska 4-691 565 355
28Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS03.02.202197-515 Masłowice, Masłowice 84A44 787 46 01-
29Międzynarodowe Stowarzyszenie Słyszę SerceNGO04.02.202191-496 Łódź, ul. Skarbowa 2842 616 09 69531 505 422
30Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS05.02.202197-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 3444 683 28 41733 777 612
31Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w BrzezinachOPS05.02.202195-060 Brzeziny, ul.Św. Anny 35-796 880 079, 503 065 462
32Fundacja św. JózefaNGO05.02.202198-300 Wieluń, Ruda, ul. Częstochowska 13A-887 807 002
33Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych SzansaNGO08.02.202199-352 Dąbrowice, ul. Stary Rynek 31-603 870 494
34Stowarzyszenie Bank Żywności KutnoNGO09.02.202199-300 Kutno, ul. Bema 324 253 76 79-
35Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS09.02.202198-113 Buczek, ul. Szkolna 3A43 677 41 59-
36Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ametyst"NGO09.02.202196-100 Skierniewice, ul. Kozietulskiego 346 833 11 25783 299 645
37Stowarzyszenie Centrum Wspierania InicjatywNGO09.02.202126-332 Sławno, Olszowiec 5644 757 19 17512 451 206
38Spółdzielnia Socjalna EwaNGO10.02.202126-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 13-501 372 375
39Fundacja Promienie SloncaNGO12.02.202195-061 Dmosin, Dmosin 5-666 723 600
40Towarzystwo Społeczno Kulturalne Gminy SędziejowiceNGO17.02.202198-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 743 677 15 81-
41Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych MarkotNGO17.02.202198-113 Buczek, Malenia144 733 05 96693 094 575
42Stowarzyszenie Dłutowski Klub Aktywnego SenioraNGO17.02.202195-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25-690 481 933
43Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy SzansaNGO18.02.202195-200 Pabianice, ul. Gdańska 7-696 914 550
44Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS18.02.202198-161 Zapolice, Plac Strażacki 543 823 19 76-
45Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych MarkotNGO18.02.202197-512 Kodrąb, Wola Malowana 22-516 029 553
46Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi PrzedborskiejNGO18.02.202197-570 Przedbórz, ul. Mostowa 37 B44 781 20 61-
47Stowarzyszenie przy Parafii św. Doroty NadziejaNGO19.02.202195-010 Stryków, ul. Starowiejska 1742 719 87 72882 415 525
48Fundacja Izy Milińskiej Kocia MamaNGO22.02.202193-379 Łódź, Pryncypalna 56-505 360 160, 604 952 581
49Stowarzyszenie Wychowam Cię SamNGO23.02.202190-706 Łódź, ul.Gdańska 15-506 087 565
50Miejski Osrodek Pomocy SpołecznejOPS24.02.202195-080 Tuszyn,Pla Reymonta 142 614 34 92-
51Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS26.02.202199-322 Oporów, Oporów 2524 383 11 53-
52Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi PrzedborskiejNGO02.03.202197-570 Przedbórz, ul. Mostowa 37 B44 781 20 61-
53Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS04.03.202195-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 1243 677 50 11 w. 139608 730 975
54Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS05.03.202126-337 Aleksandrów, Aleksandrów 39b44 756 00 13-
55Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w PabianicachNGO08.03.202195-200 Pabianice, ul. Kościuszki 22/2642 215 55 00509 297 094
56Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS09.03.202197-415 Kluki, Kluki 8844 631 50 37-
57Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS11.03.202199-210 Uniejów, ul. Orzechowa 663 288 80 26-
58Ochotnicza Straż PożarnaNGO15.03.202195-011 Bratoszewice, ul. Ogrodnicza 5 504 047 563 ; 605 945 720
59Fundacja Arka NadzieiNGO16.03.202197-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 41a-695 621 965
60Fundacja Przyjaciół Dzieci Dom SłońcaNGO16.03.202190-441 Łódź, ul. Kościuszki 123/416-505 007 519
61Fundacja MetamorfozaNGO16.03.202199-200 Poddębice, Feliksów 1943 333 00 10-
62Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS22.03.202199-340 Krośniewice, ul. Poznańska 1524 252 35 45-
63Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS23.03.202197-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 7844 681 44 12695 617 120
64Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS24.03.202197-512 Kodrąb, ul. Niepodległości 744 681 93 25 wew. 46502 029 721
65Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejOPS 07.04.202126-315 Poświętne, ul. Szkolna 2a44 756 40 61-
66Fundacja RampaNGO23.04.202195-200 Pabianice, ul. Poprzeczna 19-21-518 045 864
67Stowarzyszenie Centrum Wsparcia SpołecznegoNGO23.04.202196-314 Baranów, ul. Brzozowa 5-604 057 992
68Stowarzyszenie PanaceumNGO18.05.202197-500 Radomsko, ul. Sucharskiego 87 A-578 111 088
69Stowarzyszenie Pomocna DłońNGO18.05.202195-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12-519 498 522
70Ośrodek Pomocy SpołeczejOPS18.05.202195-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 1042 613 13 31, 42 201 45 48 500 068 949, 511 068 070
71Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych OstrowachNGO21.06.202199-350 Ostrowy, Ostrowy Cukrownia-691 286 777
72Szydłowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Przyjazny KątNGO25.06.202197-306 Grabica, Szydłów 56-507 260 295
SPOSÓB KWALIFIKOWANIA OSÓB DO UCZESTNICTWA W POPŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2020

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].
 ZASADY DYSTRYBUCJI 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 29,59kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

 UWAGI DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI 

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy           o kontakt:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

adres: 92 – 230 Łódź Al. Piłsudskiego 150/152

tel. (42) 674 18 53

 INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W WARUNKCH ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU EPIDEMII 

Załącznik nr 12

(Załącznik nr 14 do Wytycznych IZ na Podprogram 2020)

 

Postępowanie w warunkach zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

 

1) TERMIN OBOWIĄZYWANIA

 1. Wytyczne zawarte w niniejszym załączniku stosuje się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i w okresie nie dłuższym niż do 30 dni od dnia odwołania danego stanu.

 

2) KWALIFIKOWANIE ODBIORCÓW

 1. Kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej może odbywać się w ośrodku pomocy społecznej na podstawie załącznika nr 5 lub nr 7 do Wytycznych albo w sposób zdalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. W tym celu pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1. do Wytycznych. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 2. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ , mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich na podstawie (zał. nr 6.1 lub 5.1), jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.

 

 

3) DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

 1. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i przestrzegać bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 2. Osoba wydająca żywność / dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych, jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 3. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
 4. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 5. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, określonej w pkt. 13.2. Wytycznych odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL.
 6. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
 7. Dopuszcza się wydawanie żywności z pominięciem zasady „n+…”, określonej w pkt. 8.12. oraz 9.3.7. Wytycznych, z zastrzeżeniem, że termin przydatności do spożycia nie został przekroczony oraz jest na tyle długi, aby umożliwić odbiorcy spożytkowanie artykułów spożywczych przez upływem terminu przydatności do spożycia.
 8. W celu dotarcia z pomocą do osób przebywających w kwarantannie, dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć wartości pomocy żywnościowej pomiędzy województwami, powyżej +/- 2% w stosunku do wielkości wskazanych w części II. ust. 2 Wytycznych, jednakże nie przekraczających 4% wartości żywności wskazanych w części II. ust. 2 Wytycznych. O dokonanych przesunięciach OPO informują IZ i KOWR. Dokonywanie ww. przesunięć jest dopuszczalne wyłącznie z uwagi na negatywne skutki epidemii i wynika z bieżącego reagowania organizacji partnerskich na lokalnie pojawiające się potrzeby.

 

 

 

4) DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

 1. Dopuszcza się prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących w sposób zdalny z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej lub telefonicznie, świadczonych w sposób indywidualny lub grupowy.
 2. Możliwe jest również realizowanie działań poprzez udostępnienie różnego rodzaju publikacji, materiałów elektronicznych lub drukowanych skierowanych bezpośrednio do odbiorców.
 3. Działania towarzyszące realizowane stacjonarnie muszą być prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi zaleceniami właściwych służb.
 DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

EFEKTY PROGRAMU 2020