PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2018 (WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM)

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2018

WNIOSEK WERYFIKACYJNY OPL

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018. Wszelkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/

Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania wniosków weryfikacyjnych. W podprogramie 2018 dostępne są dwa wzory wniosków:

 • wersja skrócona, dla OPL, które już brały udział w PO PŻ w poprzednich Podprogramach [2014-2017]
 • wersja rozszerzona dla nowych podmiotów ubiegających się o status OPL

  (wzory wniosków znajdują się poniżej tekstu).

Prosimy o wypełnienie, wydrukowanie, podstemplowanie i podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do reprezentowania. Następnie skan wniosku prosimy przesyłać drogą mailową na adres: mariusz.kania@bankizywnosci.pl

Oryginał wniosku można dostarczyć podczas podpisywania umowy lub przesłać pocztą na nasz adres:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
al. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź

 

Informujemy, że w Podprogramie 2018 jesteśmy w stanie zabezpieczyć żywność dla mniejszej ilości beneficjentów ostatecznych niż w Podprogramie 2017. 

 

O przystąpieniu do realizacji Podprogramu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

  

 

OPIS PROGRAMU

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
· włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
· pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
· wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
· warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
· warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
· programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
· warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).
Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:
· dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
· współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
· oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
· kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz

WYTYCZNE IZ NA PODPROGRAM 2018

Wytyczne na Podprogram 2019 oraz zmiany do wytycznych znajdują się w plikach poniżej.


PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW W PROGRAMIE 2018

PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W PODPROGRAMIE 2018 NA JEDNĄ OSOBĘ 

L.P.ASORTYMENTopakowań na osobę (szt)waga opakowania (kg)łączna waga produktu (kg)
1buraczki wiórki30,351,05
2cukier biały414
3fasola biała90,43,6
4filet z makreli w oleju100,171,7
5groszek z marchewką90,43,6
6gołąbki w sosie pomidorowym20,851,7
7herbatniki maślane40,20,8
8kabanosy wieprzowe30,120,36
9kasza gryczana30,51,5
10koncentrat pomidorowy100,161,6
11makaron jajeczny90,54,5
12makaron kukurydziany bezglutenowy10,50,5
13miód wielokwiatowy10,40,4
14mleko UHT717
15olej rzepakowy414
16pasztet wieprzowy40,160,64
17powidła śliwkowe60,31,8
18ryż biały313
19ser podpuszczkowy dojrzewający60,42,4
20szynka drobiowa100,33
21szynka wieprzowa mielona70,32,1
   RAZEM49,25
ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE

NR UMOWY                NAZWA I SIEDZIBA OPL 

 1.                          Stowarzyszenie "Na Skrzydłach Marzeń" - Szczerców
 2.                          Ruch Pomocy Bezrobotnym - Zduńska Wola
 3.                          Fundacja Kolumna Nasz Dom - Kolumna
 4.                          Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw - Olszowiec
 5.                          Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Alberta - Brzeziny
 6.                          Fundacja ''Ostoja'' im. Siostry Klaryski Stanisławy - Opoczno
 7.                          Ośrodek Pomocy Społecznej - Sulejów
 8.                          Ośrodek Pomocy Społecznej - Zapolice
 9.                          Ośrodek Pomocy Społecznej - Oporów
 10.                          Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ametyst" - Skierniewice
 11.                          Fundacja "Uwolnienie" - Łódź
 12.                          Ośrodek Pomocy Społecznej - Aleksandrów
 13.                          Fundacja "Interregion" - Opoczno
 14.                          Gmina Drużbice
 15.                          Fundacja "Poranek" - Olszowa
 16.                          Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce" - Łódź
 17.                          Stowarzyszenie Dobroczynności im. Św. Jana Pawła II - Łódź
 18.                          Ośrodek Pomocy Społecznej - Kobiele Wielkie
 19.                          Rawskie Stowarzyszenie Abstynentów "Szansa" - Rawa Mazowiecka
 20.                          Stowarzyszenie Bank Żywności - Kutno
 21.                          Ośrodek Pomocy Społecznej - Lutomiersk
 22.                          Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot - Wola Malowana
 23.                          Ośrodek Pomocy Społecznej - Kodrąb
 24.                          Stowarzyszenie Monar - Schronisko Dla Osób Bezdomnych Markot - Bełchatów
 25.                          Stowarzyszenie Jedność dla Szkoły w Woli Wiązowej - Wola Wiązowa
 26.                          Fundacja Ludzi Pokrzywdzonych Przez Los "Nadzieja" - Łódź
 27.                          Fundacja "Divine Mercy" - Piotrków Trybunalski
 28.                          Stowarzyszenie Wolontaria-ty - Łódź
 29.                          Ośrodek Pomocy Społecznej - Kluki
 30.                          Łowickie Stowarzyszenie "Dać Szansę" - Łowicz
 31.                          Fundacja "Arka Nadziei" - Tomaszów Mazowiecki
 32.                          Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" - Dąbrowice
 33.                          Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów - Krzyżanów
 34.                          Fundacja im. Brata Alberta Dom Pomocy Społecznej - Chorzeszów
 35.                          Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej koło nr 15 - Łódź
 36.                          Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Szansa" - Pabianice
 37.                          Fundacja Chrześcijańska Przystań - Łódź
 38.                          Ośrodek Pomocy Społecznej - Krośniewice
 39.                          Ośrodek Pomocy Społecznej - Radomsko
 40.                          Ośrodek Pomocy Społecznej - Masłowice
 41.                          Ośrodek Pomocy Społecznej - Rzeczyca
 42.                          Ośrodek Pomocy Społecznej - Widawa
 43.                          Ochotnicza Straż Pożarna - Bratoszewice
 44.                          Fundacja Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur - Aleksandrów Łódzki
 45.                          Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta - Pabianice
 46.                          Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" - Zgierz
 47.                          Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Dom Słońca" - Łódź
 48.                          Stowarzyszenie "Inicjatywa" Rozsądnych Polaków - Łódź
 49.                          Stowarzyszenie Przy Parafii Św. Doroty Nadzieja - Dobra
 50.                          Stowarzyszenie Aktywni Dla Gminy Żelechlinek - Żelechlinek
 51.                          Szadkowskie Stowarzyszenie Oświatowe - Szadek
 52.                          Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Gminy Sędziejowice - Sędziejowice
 53.                          Tuszyńska Fundacja Inicjatyw Społecznych - Tuszyn
 54.                          Fundacja Świętego Józefa - Wieluń
 55.                          Ośrodek Pomocy Społecznej - Buczek
 56.                          Stowarzyszenie Liber - Bieganów
 57.                          Fundacja Ja i Mój Dom - Łódź
 58.                          Stowarzyszenie Hilaritas - Łyszkowice
 59.                          Szydłowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Przyjazny Kąt" - Szydłów
 60.                          Fundacja "Promienie Słońca" - Dmosin
 61.                          Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta - Tomaszów Mazowiecki
 62.                          Stowarzyszenie Centrum Pomocy "Panaceum" - Radomsko
 63.                          Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej - Przedbórz
 64.                          Gmina Strzelce
 65.                          Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bełchatów "Wspólna Gmina" - Bełchatów
 66.                          Ośrodek Pomocy Społecznej - Uniejów
 67.                          Stowarzyszenie "Wychowam Cię Sam" - Łódź
 68.                          Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - Brzeziny
 69.                          Gmina Łanięta
SPOSÓB KWALIFIKOWANIA OSÓB DO UCZESTNICTWA W POPŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2018

SPOSÓB KWALIFIKOWANIA OSÓB DO UCZESTNICTWA W PO PŻ:

  

 • OPS-y wydają osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazują organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób,
 • OPR/OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej korzystając z zał. nr 5 część B wytycznych. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem zał. nr 5 część A są przekazywane do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy. Oświadczenia o dochodach zał. nr 5 część B przechowywane są we właściwym ośrodku pomocy społecznej. OPS na ich podstawie wystawia skierowania, które są przekazywane do OPR/OPL lub listy osób zakwalifikowanych. 

   

  Załącznik nr 5 do pobrania poniżej

  https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/10980/1/1/Zalacznik%20nr%205.docx 

 

 • OPR/OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do wytycznych.
 ZASADY DYSTRYBUCJI 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
  1. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw artykułów spożywczych obejmuje: buraczki wiórki, cukier biały, fasola biała, filet z makreli w oleju, groszek z marchewką, gulasz wieprzowy z warzywami, herbatniki maślane, kasza gryczana, koncentrat pomidorowy, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, mleko UHT, olej rzepakowy, pasztet wieprzowy, powidła śliwkowe, ryż biały, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona.
  2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]
 2. Paczki będą wydawane osobom potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji.
 3. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 4. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 5. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.
 UWAGI DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI 

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy           o kontakt:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

adres: 92 – 230 Łódź Al. Piłsudskiego 150/152

tel. (42) 674 18 53

 INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W WARUNKCH ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU EPIDEMII 

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
 2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
 9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.
 DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 

W związku z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Bank Żywności w Łodzi realizuje Działania Towarzyszące. Są to cykliczne działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które na celu mają włączenie społeczne tych osób.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

Na warsztatach w ramach Działań Towarzyszących będą poruszane takie tematy jak:

 

 • Dietetyka

- proste sposoby na wykorzystanie produktów spożywczych POPŻ Podprogram 2018- podpowiemy jakie proste, tanie potrawy można wykonać na bazie tych produktów

- dietetyka podstawowa- zapoznanie z podstawowymi zasadami prawidłowego odżywiania i stylu życia (aktywna forma, praca w grupach)

- zdrowe i tanie odżywianie- praktyczne wskazówki dotyczące komponowania tanich, zdrowych posiłków oraz racjonalnych zakupów

- żywienie w chorobach- praktyczne wskazówki jak powinny odżywiać się osoby cierpiące na dane jednostki chorobowe

- żywienie dzieci i młodzieży- wskazówki dotyczące żywienia dzieci i młodzieży z podziałem na grupy wiekowe

- jak czytać etykiety spożywcze- praktyczna nauka czytania etykiet spożywczych

- psychodietetyka- psychologiczne podejście do odżywiania, zwiększenie świadomości wpływu czynników psychicznych na zachowania żywieniowe

- właściwości ziół i przypraw- praktyczna nauka właściwości zdrowotnych i zastosowania popularnych ziół i przypraw

- niemarnowanie żywności- jak postępować, aby nie marnować żywności, umiejętnie wykorzystywać resztki z posiłków, odpowiednio układać produkty w lodowce, aby przedłużyć ich trwałość

- porady indywidualne- indywidualne konsultacje żywieniowe, analiza składu ciała

 

 •  Kulinaria

 -umiejętność praktycznego wykorzystania produktów spożywczych otrzymywanych w PO PŻ Podprogram 2018, przygotowywanie prostych, tanich i smacznych dań na bazie w/w produktów, urozmaicenie domowego menu.

 

W związku z realizacją Działań Towarzyszących PO PŻ 2014-2020 na terenie województwa łódzkiego poszukujemy edukatora, który przeprowadziłby warsztaty kulinarne dla beneficjentów Programu na terenie gminy Opoczno. Załączamy zapytanie ofertowe oraz załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH 

Bank Żywności w Łodzi rozpocznie Działania Towarzyszące POPŻ Podprogram 2018 w dniu 10.10.2018 r.

 

W związku z przerwą świąteczno-noworoczną, w okresie 18.12.2018 r. - 3.01.2019 r. Bank Żywności w Łodzi nie będzie prowadził Działań Towarzyszących.

 

W dniu 8.02.2019 r. zmieniło się miejsce warsztatów DT z dnia 11.02.2019 r. (aktualnie zespół szkolno-przedszkolny w Drużbicach, zamiast świetlicy wiejskiej w Wadlewie). Godziny bez zmian. 

 

Z powodu sezonu grypowego zostały odwołane warsztaty w ramach Działań Towarzyszących PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018 z dnia 13.02.2019 r. w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej.

Warsztaty odbędą się w innym terminie.

EFEKTY PROGRAMU 2018