PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2017 (WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM)

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2017

WNIOSEK WERYFIKACYJNY OPL

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2017. Wszelkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/

Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania wniosków weryfikacyjnych (wniosek znajduje się poniżej tekstu).

Prosimy o wypełnienie, wydrukowanie, podstemplowanie i podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do reprezentowania. Następnie skan wniosku prosimy przesyłać drogą mailową na adres: mariusz.kania@bankizywnosci.pl

Oryginał wniosku można dostarczyć podczas podpisywania umowy lub przesłać pocztą na nasz adres:
Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
al. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź

 

Informujemy, że w Podprogramie 2017 jesteśmy w stanie zabezpieczyć żywność dla mniejszej ilości beneficjentów ostatecznych niż w Podprogramie 2016. 

 

O przystąpieniu do realizacji Podprogramu decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

 

OPIS PROGRAMU

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
· włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
· pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
· wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
· warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
· warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
· programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
· warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).
Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:
· dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
· współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
· oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
· kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz

PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW W PROGRAMIE 2017

PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W PODPROGRAMIE 2017 NA JEDNĄ OSOBĘ

L.P.ASORTYMENTopakowań na osobę (szt)waga opakowania (kg)łączna waga produktu (kg)
1buraczki wiórki               3           0,35             1,05
2cukier biały               4            1              4
3fasola biała              10           0,4              4
4filet z makreli w oleju              10           0,17             1,7
5groszek z marchewką              10           0,4              4
6gulasz wieprzowy z warzywami               2           0,85             1,7
7herbatniki maślane               3           0,2             0,6
8kasza gryczana               4           0,5              2
9koncentrat pomidorowy              11           0,16             1,76
10makaron jajeczny               9           0,5             4,5
11makaron kukurydziany bezglutenowy               1           0,5             0,5
12mleko UHT               7            1              7
13olej rzepakowy               4            1              4
14pasztet wieprzowy               4           0,16             0,64
15powidła śliwkowe               5           0,3             1,5
16ryż biały               4            1              4
17ser podpuszczkowy dojrzewający               6           0,4             2,4
18szynka drobiowa              10           0,3              3
19szynka wieprzowa mielona               7           0,3             2,1
                 RAZEM            50,45

 

 

 PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW W PODPROGRAMIE 2017 OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 09.02.2018. 

PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W PODPROGRAMIE 2017 NA JEDNĄ OSOBĘ OBOWIĄZUJĄCA OD 09.02.2018.

L.P.ASORTYMENTopakowań na osobę (szt)waga opakowania (kg)łączna waga produktu (kg)
1buraczki wiórki30,351,05
2cukier biały414
3fasola biała100,44
4filet z makreli w oleju100,171,7
5groszek z marchewką100,44
6gulasz wieprzowy z warzywami20,851,7
7herbatniki maślane30,20,6
8kabanosy wieprzowe30,120,36
9kasza gryczana40,52
10koncentrat pomidorowy110,161,76
11makaron jajeczny90,54,5
12makaron kukurydziany bezglutenowy10,50,5
13miód wielokwiatowy10,40,4
14mleko UHT717
15olej rzepakowy414
16pasztet wieprzowy40,160,64
17powidła śliwkowe50,31,5
18ryż biały414
19ser podpuszczkowy dojrzewający60,42,4
20szynka drobiowa100,33
21szynka wieprzowa mielona70,32,1
   RAZEM51,21
ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE

NR UMOWY                NAZWA I SIEDZIBA OPL 

 1.                          Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" - Zgierz
 2.                          Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce"
 3.                          Fundacja "Uwolnienie" - Łódź
 4.                          Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta - Pabianice
 5.                          Fundacja "Divine Mercy" - Piotrków Trybunalski
 6.                          Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Alberta - Brzeziny
 7.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Buczek
 8.                          Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta - Tomaszów Mazowiecki
 9.                          Szadkowskie Stowarzyszenie Oświatowe - Szadek
 10.                          Stowarzyszenie Hilaritas w Łyszkowicach
 11.                          Fundacja ''Ostoja'' im. Siostry Klaryski Stanisławy - Opoczno
 12.                          Stowarzyszenie Jedność dla Szkoły w Woli Wiązowej - Wola Wiązowa     
 13.                          Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Łódź
 14.                          Fundacja "Arka Nadziei" - Tomaszów Mazowiecki
 15.                          Stowarzyszenie Wolontaria-ty - Łódź
 16.                          Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ametyst" - Skierniewice
 17.                          Fundacja Kolumna Nasz Dom - Kolumna
 18.                          Fundacja "Poranek" - Tomaszów Mazowiecki
 19.                          Stowarzyszenie Przy Parafii Św. Doroty Nadzieja - Dobra
 20.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Oporów
 21.                          Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Szansa" - Pabianice
 22.                          Stowarzyszenie Dobroczynności im. Św. Jana Pawła II - Łódź
 23.                          Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej koło nr 15 - Łódź
 24.                          Stowarzyszenie "Wychowam Cię Sam" - Łódź
 25.                          Fundacja Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur - Aleksandrów Łódzki
 26.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Lutomiersk
 27.                          Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw w Olszowcu
 28.                          Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA "Odnowa" - Lubochnia
 29.                          Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów - Krzyżanów
 30.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Aleksandrów
 31.                          Stowarzyszenie Bank Żywności - Kutno
 32.                          Fundacja Ludzi Pokrzywdzonych Przez Los "Nadzieja"
 33.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Rzeczyca
 34.                          Fundacja "Promienie Słońca" - Dmosin
 35.                          Ruch Pomocy Bezrobotnym - Zduńska Wola
 36.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Widawa
 37.                          Stowarzyszenie "Inicjatywa" Rozsądnych Polaków - Łódź
 38.                          Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" - Dąbrowice
 39.                          Tuszyńska Fundacja Inicjatyw Społecznych - Tuszyn
 40.                          Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Dom Słońca" - Łódź
 41.                          Fundacja "Interregion" - Opoczno
 42.                          Ochotnicza Straż Pożarna - Bratoszewice
 43.                          Stowarzyszenie Monar - Schronisko Dla Osób Bezdomnych Markot - Bełchatów
 44.                          Rawskie Stowarzyszenie Abstynentów "Szansa" - Rawa Mazowiecka
 45.                          Łowickie Stowarzyszenie "Dać Szansę" - Łowicz
 46.                          Fundacja Ja i Mój Dom - Łódź
 47.                          Stowarzyszenie Aktywni Dla Gminy Żelechlinek - Żelechlinek
 48.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach
 49.                          Stowarzyszenie Centrum Pomocy "Panaceum" - Radomsko
 50.                          Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bełchatów "Wspólna Gmina" - Bełchatów
 51.                          Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Gminy Sędziejowice - Sędziejowice
 52.                          Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Sulejów
 53.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Zapolice
 54.                          Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej - Przedbórz
 55.                          Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Uniejów
 56.                          Fundacja Świętego Józefa - Wieluń
 57.                          Szydłowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Przyjazny Kąt" - Szydłów
 58.                          Ochotnicza Straż Pożarna - Łask
 59.                          Gmina Drużbice
 60.                          Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot - Wola Malowana
 61.                          Stowarzyszenie "Na Skrzydłach Marzeń" - Szczerców
 62.                          Ochotnicza Straż Pożarna - Krośniewice
 63.                          Fundacja im. Brata Alberta Dom Pomocy Społecznej - Chorzeszów
 64.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Masłowice
 65.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kobiele Wielkie
 66.                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kodrąb
 67.                          Fundacja Chrześcijańska Przystań - Łódź
 68.                          Stowarzyszenie Liber w Bieganowie
SPOSÓB KWALIFIKOWANIA OSÓB DO UCZESTNICTWA W POPŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2017

SPOSÓB KWALIFIKOWANIA OSÓB DO UCZESTNICTWA W PO PŻ:

  

 • OPS-y wydają osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazują organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób,
 • OPR/OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej korzystając z zał. nr 5 część B wytycznych. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem zał. nr 5 część A są przekazywane do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy. Oświadczenia o dochodach zał. nr 5 część B przechowywane są we właściwym ośrodku pomocy społecznej. OPS na ich podstawie wystawia skierowania, które są przekazywane do OPR/OPL lub listy osób zakwalifikowanych. 

   

  Załącznik nr 5 do pobrania poniżej

  http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/10297/1/1/Zalacznik%20nr%205%20Skierowanie.docx

 

 • OPR/OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do wytycznych.
 ZASADY DYSTRYBUCJI 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
  1. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw artykułów spożywczych obejmuje: buraczki wiórki, cukier biały, fasola biała, filet z makreli w oleju, groszek z marchewką, gulasz wieprzowy z warzywami, herbatniki maślane, kasza gryczana, koncentrat pomidorowy, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, mleko UHT, olej rzepakowy, pasztet wieprzowy, powidła śliwkowe, ryż biały, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona.
  2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]
 2. Paczki będą wydawane osobom potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji.
 3. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 4. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 5. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.
 UWAGI DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI 

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy           o kontakt:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

adres: 92 – 230 Łódź Al. Piłsudskiego 150/152

tel. (42) 674 18 53

 DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 

W związku z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Bank Żywności w Łodzi realizuje Działania Towarzyszące. Są to cykliczne działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które na celu mają włączenie społeczne tych osób.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

Na warsztatach w ramach Działań Towarzyszących będą poruszane takie tematy jak:

 

 • Dietetyka

- proste sposoby na wykorzystanie produktów spożywczych POPŻ Podprogram 2017- podpowiemy jakie proste, tanie potrawy można wykonać na bazie tych produktów

- dietetyka podstawowa- zapoznanie z podstawowymi zasadami prawidłowego odżywiania i stylu życia (aktywna forma, praca w grupach)

- zdrowe i tanie odżywianie- praktyczne wskazówki dotyczące komponowania tanich, zdrowych posiłków oraz racjonalnych zakupów

- żywienie w chorobach- praktyczne wskazówki jak powinny odżywiać się osoby cierpiące na dane jednostki chorobowe

- żywienie dzieci i młodzieży- wskazówki dotyczące żywienia dzieci i młodzieży z podziałem na grupy wiekowe

- jak czytać etykiety spożywcze- praktyczna nauka czytania etykiet spożywczych

- psychodietetyka- psychologiczne podejście do odżywiania, zwiększenie świadomości wpływu czynników psychicznych na zachowania żywieniowe

- właściwości ziół i przypraw- praktyczna nauka właściwości zdrowotnych i zastosowania popularnych ziół i przypraw

- niemarnowanie żywności- jak postępować, aby nie marnować żywności, umiejętnie wykorzystywać resztki z posiłków, odpowiednio układać produkty w lodowce, aby przedłużyć ich trwałość

- porady indywidualne- indywidualne konsultacje żywieniowe, analiza składu ciała

 

 •  Kulinaria

 -umiejętność praktycznego wykorzystania produktów spożywczych otrzymywanych w POPŻ Podprogram 2017, przygotowywanie prostych, tanich i smacznych dań na bazie w/w produktów, urozmaicenie domowego menu

 

 • Ekonomia

-planowanie budżetu domowego

 

Nasi specjaliści to osoby z przygotowaniem merytorycznym oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

W związku z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Bank Żywności w Łodzi realizuje Działania Towarzyszące. Są to cykliczne działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które na celu mają włączenie społeczne tych osób.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

Na warsztatach w ramach Działań Towarzyszących będą poruszane takie tematy jak:

 

 • Dietetyka

- proste sposoby na wykorzystanie produktów spożywczych POPŻ Podprogram 2017- podpowiemy jakie proste, tanie potrawy można wykonać na bazie tych produktów

- dietetyka podstawowa- zapoznanie z podstawowymi zasadami prawidłowego odżywiania i stylu życia (aktywna forma, praca w grupach)

- zdrowe i tanie odżywianie- praktyczne wskazówki dotyczące komponowania tanich, zdrowych posiłków oraz racjonalnych zakupów

- żywienie w chorobach- praktyczne wskazówki jak powinny odżywiać się osoby cierpiące na dane jednostki chorobowe

- żywienie dzieci i młodzieży- wskazówki dotyczące żywienia dzieci i młodzieży z podziałem na grupy wiekowe

- jak czytać etykiety spożywcze- praktyczna nauka czytania etykiet spożywczych

- psychodietetyka- psychologiczne podejście do odżywiania, zwiększenie świadomości wpływu czynników psychicznych na zachowania żywieniowe

- właściwości ziół i przypraw- praktyczna nauka właściwości zdrowotnych i zastosowania popularnych ziół i przypraw

- niemarnowanie żywności- jak postępować, aby nie marnować żywności, umiejętnie wykorzystywać resztki z posiłków, odpowiednio układać produkty w lodowce, aby przedłużyć ich trwałość

- porady indywidualne- indywidualne konsultacje żywieniowe, analiza składu ciała

 

 •  Kulinaria

 -umiejętność praktycznego wykorzystania produktów spożywczych otrzymywanych w POPŻ Podprogram 2017, przygotowywanie prostych, tanich i smacznych dań na bazie w/w produktów, urozmaicenie domowego menu

 

 • Ekonomia

-planowanie budżetu domowego

 

Nasi specjaliści to osoby z przygotowaniem merytorycznym oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

W związku z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Bank Żywności w Łodzi realizuje Działania Towarzyszące. Są to cykliczne działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które na celu mają włączenie społeczne tych osób.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

Na warsztatach w ramach Działań Towarzyszących będą poruszane takie tematy jak:

 

 • Dietetyka

- proste sposoby na wykorzystanie produktów spożywczych POPŻ Podprogram 2017- podpowiemy jakie proste, tanie potrawy można wykonać na bazie tych produktów

- dietetyka podstawowa- zapoznanie z podstawowymi zasadami prawidłowego odżywiania i stylu życia (aktywna forma, praca w grupach)

- zdrowe i tanie odżywianie- praktyczne wskazówki dotyczące komponowania tanich, zdrowych posiłków oraz racjonalnych zakupów

- żywienie w chorobach- praktyczne wskazówki jak powinny odżywiać się osoby cierpiące na dane jednostki chorobowe

- żywienie dzieci i młodzieży- wskazówki dotyczące żywienia dzieci i młodzieży z podziałem na grupy wiekowe

- jak czytać etykiety spożywcze- praktyczna nauka czytania etykiet spożywczych

- psychodietetyka- psychologiczne podejście do odżywiania, zwiększenie świadomości wpływu czynników psychicznych na zachowania żywieniowe

- właściwości ziół i przypraw- praktyczna nauka właściwości zdrowotnych i zastosowania popularnych ziół i przypraw

- niemarnowanie żywności- jak postępować, aby nie marnować żywności, umiejętnie wykorzystywać resztki z posiłków, odpowiednio układać produkty w lodowce, aby przedłużyć ich trwałość

- porady indywidualne- indywidualne konsultacje żywieniowe, analiza składu ciała

 

 •  Kulinaria

 -umiejętność praktycznego wykorzystania produktów spożywczych otrzymywanych w POPŻ Podprogram 2017, przygotowywanie prostych, tanich i smacznych dań na bazie w/w produktów, urozmaicenie domowego menu

 

 • Ekonomia

-planowanie budżetu domowego

 

Nasi specjaliści to osoby z przygotowaniem merytorycznym oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu  wyłonienia  Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie: prowadzenia warsztatów kulinarnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 na terenie powiatu opoczyńskiego.

 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH 

Bank Żywności w Łodzi rozpocznie Działania Towarzyszące POPŻ Podprogram 2017 w II połowie października 2017 roku (po 15.10.2017 r.).

 

W okresie od 17.12.2017 do 31.12.2017 oraz od 1.01.2018 do 14.01.2018 r. Bank Żywności w Łodzi nie prowadzi Działań Towarzyszących ze względu na okres świąteczny/noworoczny.

EFEKTY PROGRAMU 2017
 1. W ramach PO PŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018, skierowany do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak: buraczki wiórki 1,05 kg, cukier biały 4 kg, fasola biała 4 kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg, groszek z marchewką 4 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg, herbatniki maślane 0,6 kg, kabanosy wieprzowe 0,36 kg, kasza gryczana 2 kg,  koncentrat pomidorowy 1,76 kg, makaron jajeczny 4,5 kg, makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg, miód wielokwiatowy 0,4 kg, mleko UHT 7 l, olej rzepakowy 4 l, pasztet wieprzowy 0,64 kg, powidła śliwkowe 1,5 kg, ryż biały 4 kg, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa 2,1 kg.
 2. Współpracowaliśmy z 68 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa łódzkiego.
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 54 687 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 2841,28338 ton żywności;
  • 327 177 paczek żywnościowych;
  • 60 140 posiłków;
 5. W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 378 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 5588 osoby.
 6. Rodzaje warsztatów:
 • żywieniowo - dietetyczne - 168 spotkań dla 2392 uczestników
 • kulinarne - 133 spotkania dla 1943 uczestników
 • niemarnowanie żywności - 77 spotkań dla 1253 uczestników