Aktywizacja Społeczna Osób Starszych

Bank Żywności w Łodzi w roku 2015 realizował projekt „Akademia Wyjątkowego Seniora”.
Projekt dofinansowany został przez ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych.
           
           Celem projektu była aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych, mieszkańców Łodzi, zagospodarowanie potencjału seniorów szkolenia edukacyjne, a także prace biurowe i magazynowe oraz akcje społeczne jak zbiórki żywności oraz wydawania paczek żywnościowych dla podopiecznych MOPS w Łodzi.
Działania te wykonywane będą w grupach mieszanych młodzież- seniorzy, co zapewniło dużą różnorodność działań, wymianę doświadczeń i nawiązywanie więzi międzypokoleniowych.
 
W ramach projektu realizowane są następujące działania w okresie kwiecień – grudzień 2015
1.     Szkolenia z zakresu informatyki, wolontariatu, dietetyki oraz budżetu domowego
2.      Działania praktyczne w biurze i magazynie Banku Żywności
3.      Udział w akcjach społecznych : wydawanie paczek dla osób podopiecznych oraz w zbiórkach żywności.
4.      Udział w kolacji wigilijnej na zakończenie projektu
5.      Uczestnicy projektu otrzymają środki czystości, odzież roboczą i ciepłe posiłki podczas wydawania paczek i zbiórek żywności oraz materiały szkoleniowe.

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner