Akademia Wyjątkowej Aktywności

Akademia wyjątkowej Aktywności

Opierając się na się swojej wiedzy o potrzebach osób wykluczonych stworzymy Akademie Wyjątkowej Aktywności. Zaangażowanie wykluczonych jako wolontariuszy pomagającym innym, wyjątkowa aktywność, ma opierać się na odwróceniu roli społecznej, przejścia od osoby, której trzeba pomagać do osoby, która sama pomaga i przez to buduje poczucie własnej wartości. Powstanie Rada Akademii i zespół projektowy z zaangażowaniem uczestników projektu, co sprawi że będą oni współdecydowali o projekcie.

W ramach realizowanego projektu planujemy przeprowadzenie następujących działań :

1. Powołanie Rady Projektu – w skład Rady wejdzie 5 os., w tym przedstawiciele: Banku Żywności w Łodzi, Stowarzyszenie Wolontarja-ty, ŁRDPP,oraz 3 wolontariuszy Banku Żywności.

2. Konferencja otwierająca projekt, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz lokalne media.

3. Rekrutacja uczestników do projektu. Za pośrednictwem organizacji pozarządowych i MOPS w Łodzi. Zrekrutujemy 7 grup po 20 osób,czas trwania 1 cyklu Akademii wynosić będzie 3 miesiące, bloki odbywać będą się cyklicznie od czerwca 2014 do końca marca 2016

4. Wybór osób do projektu na podstawie formularzy zgłoszeniowych opracowanych do rekrutacji uczestników i ocenionych przez Radę Projektu.

5. Utworzenie zespołu projektowego, w skład którego wejdą pracownicy Banku Żywności w Łodzi – 2 osoby , przedstawiciele partnera Stowarzyszenia Wolontarja-ty – 1 os., oraz trenerzy współpracujący z Bankiem Żywności – 2 osoby, ekspert z zakresu doradztwa zawodowego 1 os. , wolontariusze 3 os. Zespół przygotuje optymalny plan dla danej grupy.

6. Uruchomienie Akademii Wyjątkowej Aktywności w szczególności przygotowanie prac wolonarystycznych dla grupy 20 osób w zakresie bloku teoretycznego- zajęcia / warsztaty i praktycznego wraz z planem prac oraz zapewnienie miejsca pracy i zaplecza socjalnego

7. Przygotowanie :wydruk materiałów szkoleniowych, odzieży ochronnej, catering i środki czystości.

8. Przygotowanie merytoryczne zakresu szkoleń.

9. Rozpoczęcie Prowadzenie szkoleń i warsztatów w ramach Akademii Wyjątkowej Aktywności:

- ABC wolontariatu,

- gospodarowanie domowym budżetem,

- STOP marnowaniu żywności z korzyścią dla społeczeństwa i środowiska,

- zarzadzanie biurem i dokumentami oraz obsługa urządzeń biurowych,

- kurs BHP,

- prace biurowe i magazynowe

- warsztaty z poradnictwa psychologicznego i zawodowego,

- warsztaty z organizacji akcji społecznych, współpracy z mediami, sieciami handlowymi oraz promocja.

-szkolenie obsługi obsługi wózka wysokiego składowania

10. Organizowanie i koordynowanie pracy dla uczestników Akademii w Banku Żywności.

11. Przygotowanie merytoryczne zakresu działań praktycznych.

12. Przeprowadzenie prac biurowych oraz obsługa urządzeń biurowych.

13. Przeprowadzenie prac magazynowych .

14. Egzamin końcowy zakończony certyfikatem AWA.

15. Udział w akcjach społecznych: zbiórka żywności w placówkach handlowych oraz akcja wydawania paczek żywnościowych dla 4000 osób podopiecznych MOPS w Łodzi.

16. Klub integracyjny dla uczestników projektu. W ramach działania uczestnicy projektu wezmą udział w działaniach przygotowanych przez zespół.

17. Wsparcie tutora – Każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia porad specjalisty tutora, średnio dwa razy w miesiącu po 45 minut przez wszystkie miesiące realizowania projektu.

18. Spotkanie zamykające projekt.

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner