PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2020 (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym)

BEZPŁATNA POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PO PŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2020

Szanowni Państwo,

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przypomina, że zgodnie z zapisem w wytycznych IZ (Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)

cyt. II. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących punkt 13.5

"Żywność dystrybuowana przez OPL/OPR w ramach realizacji PO PŻ wydawana jest nieodpłatnie.

OPL/OPR wydające żywność nie mogą pobierać od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za

wydawaną żywność ani uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz

OPL/OPR. ..."

Zwracamy uwagę aby przestrzegać zapisy zawarte w Wytycznych do PO PŻ 2014 - 2020 Podprogram 2020. Prosimy również o przekazanie tej informacji beneficjentom ostatecznym.

 

WNIOSEK WERYFIKACYJNY OPL

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020


Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania wniosków weryfikacyjnych.

Prosimy o wypełnienie, wydrukowanie, podstemplowanie i podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do reprezentowania.

Następnie skan wniosku prosimy przesyłać drogą mailową na adres: mariusz.kania@bankizywnosci.pl

Oryginał wniosku można dostarczyć podczas podpisywania umowy lub przesłać pocztą na nasz adres:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
al. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź

O przystąpieniu do realizacji Podprogramu decydować będzie kolejność zgłoszeń.


W podprogramie 2020 mogą Państwo planować zwiększoną liczbę osób w stosunku do Podprogramu 2019.

OPIS PROGRAMU

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020  – wrzesień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020  – wrzesień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Łodzi do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa łódzkiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

WYTYCZNE IZ NA PODPROGRAM 2020
PROPOZYCJA ZESTAWU ARTYKUŁÓW W PODPROGRAMIE 2020
 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,87 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 

4

1

4,00

BURACZKI WIÓRKI 

4

0,35

1,40

FASOLKA PO BRETOŃSKU 

3

0,5

1,50

HERBATNIKI MAŚLANE 

2

0,2

0,40

GROSZEK Z MARCHEWKĄ 

8

0,4

3,20

MUS JABŁKOWY 

2

0,72

1,44

KASZA JĘCZMIENNA 

3

0,5

1,50

KONCENTRAT POMIDOROWY 

7

0,16

1,12

MAKARON JAJECZNY  

10

0,5

5,00

MLEKO UHT 

7

1

7,00

OLEJ RZEPAKOWY 

4

1

4

PASZTET DROBIOWY 

2

0,16

0,32

PŁATKI OWSIANE 

2

0,5

1,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE 

5

0,3

1,50

FILET W OLEJU 

7

0,17

1,19

RYŻ BIAŁY 

2

1

2,00

SER PODPUSZCZKOWY 

4

0,4

1,60

SZYNKA DROBIOWA 

8

0,3

2,40

SZYNKA WIEPRZOWA 

4

0,3

1,20

MIÓD NEKTAROWY 

2

0,25

0,50

KAWA ZBOŻOWA ROZPUSZCZALNA 

3

0,2

0,60

Przypominamy również, że zgodnie z treścią punktu B II 13.2 Wytycznych

"W uzasadnionych sytuacjach, (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwości OPR/OPL. W przypadku braku możliwości wydania sera podpuszczkowego dojrzewającego przez dany OPL/OPR konieczne jest zapewnienie zamiany tego artykułu na mleko UHT w odpowiednio zwiększonej proporcji." 

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE (OPL)
NUMER UMOWY NAZWA OPL STATUS OPL DATA PODPISANIA  ADRES SIEDZIBY TELEFON STACJONARNY TELEFON KOMÓRKOWY
1 Stowarzyszenie Wolontaria-ty NGO 18.01.2021 97-748 Łódź, ul. Przemysłowa 6 m. 5   603 848 679
2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OPS 25.01.2021 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 10 44 683 28 41 733 777 612
3 Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Szansa NGO 25.01.2021 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10 J 46 814 29 83 691 489 605, 503 581 098
4 Fundacja Uwolnienie NGO 26.01.2021 91-020 Łódź, ul. Inowrocławska 5a 42 640 62 40 507 376 345
5 Fundacja Divine Mercy NGO 26.01.2021 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Zamurowa 1 44 725 94 63 793 832 584, 602 465 448
6 Łowickie Stowarzyszenie Dać Szanse NGO 27.01.2021 99-400 Łowicz, Al. H. Sienkiewicza 62 - 602 406 587
7 Fundacja Poranek NGO 27.01.2021 97-225 Ujazd, Olszowa 20 - 660 350 167, 518 075 017
8 Gmina Krzyżanów GMINA 27.01.2021 99-314 Krzyżanów, Krzyżanów 10 24 356 29 09, 24 356 22 00 -
9 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej NGO 27.01.2021 93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1 A - 723 899 502
10 Gminny Osrodek Pomocy Społecznej Drużbice OPS 27.01.2021 97-403 Drużbice, Drużbice 20 44 631 10 13 -
11 Polskie Stowarzyszenie Chorych na Fenyloketonurie i Zaburzenia Pokrewne NGO 28.01.2021 90-006 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 4 - 502 385 640
12 Stowarzyszenie Na Skrzydłach Marzeń NGO 28.01.2021 97-420 Szczerców, ul. Piotrkowska 1 - 662 167 853, 509 872 126
13 Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej Ja i Mój Dom NGO 28.01.2021 92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11 42 671 35 76 503 189 319
14 Gmina Łanięta GMINA 28.01.2021 99-306 Łanięta, Łanięta 16 24 356 74 00 24 356 74 05
15 Stowarzyszenie Hilaritas NGO 28.01.2021 99-420 Łyżkowice, ul. Szkolna 5 46 811 53 25 572 240 825
16 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie NGO 28.01.2021 97-400 Bełchatów,ul. Os. 1 Maja 4a 44 632 58 00 600 185 665
17 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS 28.01.2021 97-220 Rzeczyca, ul.ks. J. Kitowicza 4 44 726 07 20 -
18 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OPS 28.01.2021 97-330 Sulejów, ul. Targowa 20 44 616 20 33 -
19 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OPS 29.01.2021 97-320 Wolbórz,ul. Sportowa 7 44 616 44 78 -
20 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS 29.01.2021 97-215 Inowłódz, ul. Spalska 2 44 710 11 23 668 315 759
21 Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków NGO 29.01.2021 90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 41/2 42 296 55 87 504 379 770
22 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS 01.02.2021 98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10 43 672 11 61 -
23 Stowarzyszenie Step By Step NGO 01.02.2021 97-217 Lubochnia, Tarnowska Wola 5 - 602 644 749
24 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS 01.02.2021 97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 72 43 676 60 25 797 117 739
25 Stowarzyszenie Seniorów Integracja OPS 02.02.2021 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 - 505 611 760
26 Gmina Strzelce GMINA 03.02.2021 99-307 Strzelce, ul. Lesna 1 24 356 66 10 -
27 Szadkowskie Stowarzyszenie Oświatowe NGO 03.02.2021 98-240 Szadek, ul. Prusinowska 4 - 691 565 355
28 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS 03.02.2021 97-515 Masłowice, Masłowice 84A 44 787 46 01 -
29 Międzynarodowe Stowarzyszenie Słyszę Serce NGO 04.02.2021 91-496 Łódź, ul. Skarbowa 28 42 616 09 69 531 505 422
30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS 05.02.2021 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 34 44 683 28 41 733 777 612
31 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Brzezinach OPS 05.02.2021 95-060 Brzeziny, ul.Św. Anny 35 - 796 880 079, 503 065 462
32 Fundacja św. Józefa NGO 05.02.2021 98-300 Wieluń, Ruda, ul. Częstochowska 13A - 887 807 002
33 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Szansa NGO 08.02.2021 99-352 Dąbrowice, ul. Stary Rynek 31 - 603 870 494
34 Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno NGO 09.02.2021 99-300 Kutno, ul. Bema 3 24 253 76 79 -
35 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS 09.02.2021 98-113 Buczek, ul. Szkolna 3A 43 677 41 59 -
36 Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ametyst" NGO 09.02.2021 96-100 Skierniewice, ul. Kozietulskiego 3 46 833 11 25 783 299 645
37 Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw NGO 09.02.2021 26-332 Sławno, Olszowiec 56 44 757 19 17 512 451 206
38 Spółdzielnia Socjalna Ewa NGO 10.02.2021 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 13 - 501 372 375
39 Fundacja Promienie Slonca NGO 12.02.2021 95-061 Dmosin, Dmosin 5 - 666 723 600
40 Towarzystwo Społeczno Kulturalne Gminy Sędziejowice NGO 17.02.2021 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 7 43 677 15 81 -
41 Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot NGO 17.02.2021 98-113 Buczek, Malenia1 44 733 05 96 693 094 575
42 Stowarzyszenie Dłutowski Klub Aktywnego Seniora NGO 17.02.2021 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 - 690 481 933
43 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Szansa NGO 18.02.2021 95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7 - 696 914 550
44 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS 18.02.2021 98-161 Zapolice, Plac Strażacki 5 43 823 19 76 -
45 Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot NGO 18.02.2021 97-512 Kodrąb, Wola Malowana 22 - 516 029 553
46 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej NGO 18.02.2021 97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 37 B 44 781 20 61 -
47 Stowarzyszenie przy Parafii św. Doroty Nadzieja NGO 19.02.2021 95-010 Stryków, ul. Starowiejska 17 42 719 87 72 882 415 525
48 Fundacja Izy Milińskiej Kocia Mama NGO 22.02.2021 93-379 Łódź, Pryncypalna 56 - 505 360 160, 604 952 581
49 Stowarzyszenie Wychowam Cię Sam NGO 23.02.2021 90-706 Łódź, ul.Gdańska 15 - 506 087 565
50 Miejski Osrodek Pomocy Społecznej OPS 24.02.2021 95-080 Tuszyn,Pla Reymonta 1 42 614 34 92 -
51 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS 26.02.2021 99-322 Oporów, Oporów 25 24 383 11 53 -
52 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej NGO 02.03.2021 97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 37 B 44 781 20 61 -
53 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS 04.03.2021 95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 12 43 677 50 11 w. 139 608 730 975
54 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS 05.03.2021 26-337 Aleksandrów, Aleksandrów 39b 44 756 00 13 -
55 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Pabianicach NGO 08.03.2021 95-200 Pabianice, ul. Kościuszki 22/26 42 215 55 00 509 297 094
56 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS 09.03.2021 97-415 Kluki, Kluki 88 44 631 50 37 -
57 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS 11.03.2021 99-210 Uniejów, ul. Orzechowa 6 63 288 80 26 -
58 Ochotnicza Straż Pożarna NGO 15.03.2021 95-011 Bratoszewice, ul. Ogrodnicza 5   504 047 563 ; 605 945 720
59 Fundacja Arka Nadziei NGO 16.03.2021 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 41a - 695 621 965
60 Fundacja Przyjaciół Dzieci Dom Słońca NGO 16.03.2021 90-441 Łódź, ul. Kościuszki 123/416 - 505 007 519
61 Fundacja Metamorfoza NGO 16.03.2021 99-200 Poddębice, Feliksów 19 43 333 00 10 -
62 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS 22.03.2021 99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 15 24 252 35 45 -
63 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS 23.03.2021 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 78 44 681 44 12 695 617 120
64 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS 24.03.2021 97-512 Kodrąb, ul. Niepodległości 7 44 681 93 25 wew. 46 502 029 721
65 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS  07.04.2021 26-315 Poświętne, ul. Szkolna 2a 44 756 40 61 -
66 Fundacja Rampa NGO 23.04.2021 95-200 Pabianice, ul. Poprzeczna 19-21 - 518 045 864
67 Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Społecznego NGO 23.04.2021 96-314 Baranów, ul. Brzozowa 5 - 604 057 992
68 Stowarzyszenie Panaceum NGO 18.05.2021 97-500 Radomsko, ul. Sucharskiego 87 A - 578 111 088
69 Stowarzyszenie Pomocna Dłoń NGO 18.05.2021 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12 - 519 498 522
70 Ośrodek Pomocy Społeczej OPS 18.05.2021 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 10 42 613 13 31, 42 201 45 48  500 068 949, 511 068 070
71 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Ostrowach NGO 21.06.2021 99-350 Ostrowy, Ostrowy Cukrownia - 691 286 777
72 Szydłowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Przyjazny Kąt NGO 25.06.2021 97-306 Grabica, Szydłów 56 - 507 260 295
SPOSÓB KWALIFIKOWANIA OSÓB DO UCZESTNICTWA W POPŻ 2014 - 2020 PODPROGRAM 2020

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY DYSTRYBUCJI

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 29,59kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

UWAGI DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy           o kontakt:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

adres: 92 – 230 Łódź Al. Piłsudskiego 150/152

tel. (42) 674 18 53

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W WARUNKCH ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU EPIDEMII

Załącznik nr 12

(Załącznik nr 14 do Wytycznych IZ na Podprogram 2020)

 

 

Postępowanie w warunkach zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

 

1) TERMIN OBOWIĄZYWANIA

 1. Wytyczne zawarte w niniejszym załączniku stosuje się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i w okresie nie dłuższym niż do 30 dni od dnia odwołania danego stanu.

 

2) KWALIFIKOWANIE ODBIORCÓW

 1. Kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej może odbywać się w ośrodku pomocy społecznej na podstawie załącznika nr 5 lub nr 7 do Wytycznych albo w sposób zdalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. W tym celu pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1. do Wytycznych. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 2. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ , mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich na podstawie (zał. nr 6.1 lub 5.1), jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.

 

 

3) DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

 1. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i przestrzegać bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 2. Osoba wydająca żywność / dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych, jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 3. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
 4. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 5. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, określonej w pkt. 13.2. Wytycznych odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL.
 6. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
 7. Dopuszcza się wydawanie żywności z pominięciem zasady „n+…”, określonej w pkt. 8.12. oraz 9.3.7. Wytycznych, z zastrzeżeniem, że termin przydatności do spożycia nie został przekroczony oraz jest na tyle długi, aby umożliwić odbiorcy spożytkowanie artykułów spożywczych przez upływem terminu przydatności do spożycia.
 8. W celu dotarcia z pomocą do osób przebywających w kwarantannie, dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć wartości pomocy żywnościowej pomiędzy województwami, powyżej +/- 2% w stosunku do wielkości wskazanych w części II. ust. 2 Wytycznych, jednakże nie przekraczających 4% wartości żywności wskazanych w części II. ust. 2 Wytycznych. O dokonanych przesunięciach OPO informują IZ i KOWR. Dokonywanie ww. przesunięć jest dopuszczalne wyłącznie z uwagi na negatywne skutki epidemii i wynika z bieżącego reagowania organizacji partnerskich na lokalnie pojawiające się potrzeby.

 

 

 

4) DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

 1. Dopuszcza się prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących w sposób zdalny z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej lub telefonicznie, świadczonych w sposób indywidualny lub grupowy.
 2. Możliwe jest również realizowanie działań poprzez udostępnienie różnego rodzaju publikacji, materiałów elektronicznych lub drukowanych skierowanych bezpośrednio do odbiorców.
 3. Działania towarzyszące realizowane stacjonarnie muszą być prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi zaleceniami właściwych służb.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

W związku ze znaczącym opóźnieniem rozpoczęcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, Działania Towarzyszące planujemy rozpocząć na przełomie stycznia/lutego 2021.

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner