ZMIANY W PROGRAMIE PEAD

« wróć

Uwaga,

zmianie ulega kryterium dochodowe do udzielenia pomocy w ramach programu PEAD, które stanowi 150% kwoty o której mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej:

Od 1 października 2012 roku kryteria dochodowe do otrzymania pomocy żywnościowej wynoszą:
a.. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
b.. 684 zł dla osoby w rodzinie.
Załączamy pismo MPiPS w tej sprawie.

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner