WAŻNE!!! Decyzja w sprawie pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną

« wróć

Szanowni Państwo,
aktualnie w magazynie Banku Żywności w Łodzi posiadamy żywność pochodzącą  z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa . Są to artykuły, które zgodnie z wytycznymi przekazujemy najuboższym mieszkańcom naszego województwa.
MRPiPS podpisało wczoraj w godzinach popołudniowych zmianę do Wytycznych POPŻ, w których znaczący sposób uproszcza procedurę przekazywania żywności, ale nadal obowiązuje kryterium dochodowe ( Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie).
Zgodnie z wytycznymi, wsparcie mogą uzyskać osoby w kwarantannie ale  tylko  spełniające kryterium dochodowe.
Zwracam uwagę , że w tym wypadku procedura wydania jest następująca:
1.    OPS zawiera umowę z bankiem żywności na realizacje Programu POPŻ.
2.    MOPS wystawia skierowanie zgonie z Załącznik Nr 5.1  do wytycznych. Możliwe jest tu skorzystanie z procedury uproszczonej (Załącznik Nr 7.1. do Wytycznych Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym DLA OSÓB KWALIFIKOWANYCH  W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO  WSKAZANYCH NA LIŚCIE PRZEKAZANEJ PRZEZ OPS.
3.    Odpowiednie jednostki odbierają żywność z Banku żywności i przekazują ją do osób objętych kwarantanną.
Tak wygląda stan na godzinę 12.00 18.03.2020, nie mniej sytuacja jest dynamiczna.
Jeżeli będzie możliwe wydawanie paczek wszystkim objętym kwarantanną- jesteśmy gotowi do działania, chociaż jak zwykle wymagać będzie to dookreślenia szczegółów.

Prezes Zarządu,

Wojciech Jaros

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner