ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 2013

« wróć

Pierwsza zbiórka odbyła się w 1997 roku od tamtej pory każdego roku w sklepach na terenie całej Polski przed świętami Bożego Narodzenia zbierana jest żywność.

Świąteczna Zbiórka Żywności -przebieg
Każdego roku podczas weekendu przypadającego zazwyczaj na przełomie listopada i grudnia w wybranych sklepach w całej Polsce zbierana jest żywność. Przy specjalnie oznakowanych koszach dyżurują wolontariusze, którzy informują klientów o idei akcji. Klienci są zachęcani do kupienia choćby jednego produktu spożywczego więcej i podarowania go ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Szczególnie rekomendowane produkty to: cukier, olej, konserwy i słodycze.


Zebrana żywność trafia do magazynów Banków Żywności. Stamtąd odbierana jest przez organizacje zajmujące się dożywaniem.
Są to: organizacje pozarządowe (domy samotnej matki, schroniska dla ofiar przemocy, noclegownie dla bezdomnych), dziecięce placówki budżetowe (domy dziecka, świetlice środowiskowe) oraz ośrodki pomocy społecznej.
Organizacje przygotowują paczki z artykułami spożywczymi, które zostają przekazane osobom najbardziej potrzebującym.

Wolontariusze podczas Świątecznej Zbiórki Żywności
Zbiórce dodatkową wartość nadaje fakt, że cała akcja oparta jest w dużej mierze na pracy wolontariuszy. Każdego roku kilkadziesiąt tysięcy ochotników w całym kraju przygotowuje kosze, w których można zostawić artykuły spożywcze. Wolontariusze zachęcają klientów sklepów do wzięcia udziału w akcji, odpowiadają na ich pytania, a po skończonej zbiórce przygotowują żywność do transportu.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i zapraszamy co roku chętnych
do pomocy w organizowaniu akcji.

Świąteczna Zbiórka Żywności - promocja

Świątecznej Zbiórce Żywności towarzyszy ogólnopolska kampania promocyjna, na którą składają się:
• spoty zachęcające do wzięcia udziału w akcji, emitowane w radiu, telewizji i kinach;
• ogłoszenia prasowe;
• banery informacyjne zamieszczane na stronach internetowych;
• audycje radiowe i programy telewizyjne z udziałem przedstawicieli Banków Żywności
lub Federacji Polskich Banków Żywności;
• artykuły prasowe;
• kampania zewnętrzna, czyli billboardy i plakaty informujące o zbiórce.


Gwiazdy wolontariuszami

Każdego roku pierwszego dnia zbiórki znani artyści – aktorzy, piosenkarze, prezenterzy telewizyjni i radiowi, jako wolontariusze zachęcają klientów do włączenia się w akcję.
Dotychczasowe zbiórki wspomagali znani i lubiani, czyli:
Katarzyna Ankudowicz, Grażyna Bednarz, Anna Korcz, Wanda Kwietniewska, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Patrycja Szczepanowska, Magdalena Różdżka, Grażyna Wolszczak, Ewa Złotowska, Katarzyna Żak, Damian Aleksander, Artur Barciś, Damian Damięcki, Mateusz Damięcki, Adam Fidusiewicz, Jerzy Kisielewski, Liroy, Kazimierz Mazur, Michał Milowicz, Radosław Popłonikowski, Marek Sierocki , Michał Tomala , Cezary Żak. Otwarcie akcji od kilku lat brawurowo prowadzi dziennikarz Roman Czejarek.
Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy!

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner