STOP MARNOWANIU ŻYWNOŚCI Z KORZYŚCIĄ DLA ŚRODOWISKA I SPOŁECZEŃSTWA

« wróć

Kampania podejmuje działania edukacyjne, zmierzające do kształtowania społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w kierunku racjonalnego wykorzystania zasobów żywnościowych i zapobiegania ich marnowania. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na problem marnowania żywności i jego wpływu na degradację środowiska, wskazanie sposobów na zmniejszenie skali problemu oraz promowanie praktyk zmierzających do ochrony środowiska.
W dobie przeobrażeń gospodarczych doszliśmy do momentu, w którym występuje nadprodukcja żywności. Nadwyżki produkcyjne nie oznaczają dobrobytu, lecz paradoksalnie przyczyniają się do wzrostu problemów. Wiele wyprodukowanych artykułów żywnościowych jest marnowanych
i utylizowanych. Każda tona żywnościowych śmieci to 4,5 tony wyemitowanego CO2 do atmosfery. Żywność na wysypiskach produkuje metan, który dla globalnego ocieplenia jest bardziej szkodliwy niż dwutlenek węgla. Energia zużyta do produkcji i obrotu żywnością jest ogromna. Wliczając dodatkowo zużytą energię na dojazd do sklepu, powrót do domu, przechowywanie a potem przetwarzanie żywności, ilość zużytej energii oraz emisja szkodliwych związków jest nieporównywalnie większa od samej ilości i wartości produktów.
Możemy zminimalizować problem edukując jak racjonalnie i gospodarnie obchodzić się z żywnością.
Docierając do najmłodszych, mamy szansę ukształtować odpowiedzialne społeczeństwo, które w świadomy sposób będzie wpływać na ochronę środowiska oraz przyczyni się do zmniejszenia problemu marnowania Żywności.
Nasz projekt jest realizowany dzięki wsparciu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner