SPOTKANIE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM

« wróć

Spotkanie otworzył członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Pan Dariusz Klimczak a udział w nim wzięli prelegenci: Pani Anna Mroczek Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Z-ca Dyrektora Biura Wspierania Konsumpcji ARR Pan Wojciech BOGUTA. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego na co dzień współpracujący z Bankiem Żywności w Łodzi a także przedstawiciele gmin z województwa łódzkiego. W części pierwszej Pani dyrektor Anna Mroczek przedstawiła bilans potrzeb pomocy społecznej w województwie a także środki i kierunki działań pomocowych RCPS w wsparciu osób potrzebujących. Pan dyr. Wojciech Boguta przedstawił podstawowe założenia Programu PEAD , akty prawne, wysokość środków finansowych a także asortyment produktów dystrybuowanych dzięki temu programowi. W części drugiej przedstawiono zasady realizacji Programu w roku 2011.
Czytaj więcej :
http://www.rcpslodz.pl/2/54/28_02_2011_r_/136/
W tym roku podpisywanie umów z organizacjami rozpoczynamy od 1 marca. Będziemy robić to sukcesywnie po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem programu Ireną Biernacką lub Elżbietą Pytlos telefon: 42 676 19 23.

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner