SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSUMENCKA. ŚWIADOMOŚĆ I PRAWO WYBORU PRODUKTÓW.

« wróć

Brzmi poważnie, i tak rzeczywiście było. Wśród poruszanych tematów były takie wykłady jak: Nieuczciwe praktyki stosowane przez producentów żywności stwierdzane podczas kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi, Rola Służby Celnej w realizacji Wspólnej Polityki Rolnej – Izba Celna w Łodzi, Nieuczciwe praktyki stosowane przez producentów żywności stwierdzane podczas kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi Kontrola jakości bezpieczeństwa i oznakowania towarów i usług. Ochrona rynku przed napływem niebezpiecznych produktów z krajów trzecich - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi, Biowskaźniki , szybkie testy mikrobiologiczne – Instytut Przemysłu Skórzanego – dr Edyta Grzesik, Produkcja zdrowej żywności z zastosowaniem innowacyjnej techniki – SOUS VIDE – Intersolar – Dariusz Janicki.
Również my mieliśmy okazję zaprezentować Banki Żywności, w kilku słowach przedstawić misję oraz historię i zasady naszego funkcjonowania. W drugiej części mogliśmy wziąć udział w panelu dyskusyjnym zatytułowanym Żywność, jako element odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem; problem marnotrawstwa żywności i jego wpływ na środowisko i społeczeństwo.
Wnioski z dyskusji za pośrednictwem Marszałaka Województwa W. Stępnia, zostaną przekazane Komisji przy ministrze Rolnictwa Panu M. Sawickiemu. Szczególnie cieszy nas, że paneliści zwrócili uwagę na poparcie rezolucji Parlamentu EU Jak uniknąć marnotrawienia żywności… W szczególności poparto postulat zmian prawnych ułatwiających dokonywanie ( zwolnienie z VAT) darowizn żywnościowych przez dystrybutorów żywności oraz umieszczania dwóch dat – data dopuszczająca do sprzedaży i daty przydatności do sporzycia . Zwrócono, również uwagę na konieczność zmian świadomości konsumenckiej mających na celu zmniejszenie marnotrawienia żywności.

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner