PROWADZENIE BANKU ŻYWNOŚCI - PROPOZYCJA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

« wróć

Angażowanie lokalnych przedsiębiorców: producentów, rolników, dystrybutorów do współpracy z bankiem żywności i zachęcenie ich do przekazywania żywności. Profesjonalny transport i przechowywanie żywności od producentów i dystrybutorów. Budowa profesjonalnego systemu dystrybucji żywności. Wzmacnianie aktywności społecznej mieszkańców poprzez prowadzenie akcji społecznych, w tym zbiórek żywności. Włączanie mieszkańców Łodzi w wolontariat stały i akcyjny w banku żywności. Promowanie idei banków żywności tj. promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu. Bank żywności ma działać w oparciu o trzy zasady: zasada non-profit – działalność nie dla zysku, zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednio dożywianiem, zasada apolityczności oraz różnorodności religijnej i światopoglądowej.

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner