Nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018.

« wróć

WNIOSEK WERYFIKACYJNY OPL

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018. Wszelkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/

Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania wniosków weryfikacyjnych. W podprogramie 2018 dostępne są dwa wzory wniosków:

  • wersja skrócona, dla OPL, które już brały udział w PO PŻ w poprzednich Podprogramach [2014-2017]
  • wersja rozszerzona dla nowych podmiotów ubiegających się o status OPL

    (wzory wniosków znajdują się poniżej tekstu).

Prosimy o wypełnienie, wydrukowanie, podstemplowanie i podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do reprezentowania. Następnie skan wniosku prosimy przesyłać drogą mailową na adres: mariusz.kania@bankizywnosci.pl

Oryginał wniosku można dostarczyć podczas podpisywania umowy lub przesłać pocztą na nasz adres:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
al. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź

 

Informujemy, że w Podprogramie 2018 jesteśmy w stanie zabezpieczyć żywność dla mniejszej ilości beneficjentów ostatecznych niż w Podprogramie 2017. 

 

O przystąpieniu do realizacji Podprogramu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner