Nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2017.

« wróć

WNIOSEK WERYFIKACYJNY OPL

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2017. Wszelkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/

Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania wniosków weryfikacyjnych (wniosek znajduje się poniżej tekstu).

Prosimy o wypełnienie, wydrukowanie, podstemplowanie i podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do reprezentowania. Następnie skan wniosku prosimy przesyłać drogą mailową na adres: mariusz.kania@bankizywnosci.pl

Oryginał wniosku można dostarczyć podczas podpisywania umowy lub przesłać pocztą na nasz adres:
Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
al. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź

 

Informujemy, że w Podprogramie 2017 jesteśmy w stanie zabezpieczyć żywność dla mniejszej ilości beneficjentów ostatecznych niż w Podprogramie 2016. 

 

O przystąpieniu do realizacji Podprogramu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 

 

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner