KOMISJA EUROPEJSKA ODBLOKOWAŁA W PONIEDZIAŁEK 18.08.2014 KWOTĘ 125 MLN EURO NA WSPARCIE SEKTORA OWOCÓW I WARZYW DOTKNIĘTEGO ROSYJSKIM EMBARGO

« wróć

Nadzwyczajne fundusze i mechanizmy uruchomione przez Komisję Europejską będą stosowane począwszy od poniedziałku, chociaż formalna decyzja o ich wprowadzeniu ma zostać podjęta przez UE. Będą obowiązywać do końca listopada.
Ogólna kwota przeznaczona na wsparcie to 125 mln euro. Nie została ona podzielona pomiędzy poszczególne kraje, ani też pomiędzy producentów konkretnych owoców i warzyw. "Mamy rynek europejski i chcemy złagodzić presję na cały ten rynek" - wyjaśnił rzecznik KE ds. rolnictwa Roger Waite.
O wsparcie będą mogli wystąpić producenci, którzy zdecydują się wycofać z rynku swoje zbiory, w szczególności poprzez przeznaczenie ich do darmowej dystrybucji (np. dla szkół), a także poprzez zaniechanie zbiorów czy tzw. zielone zbiory, przeprowadzane przed rozpoczęciem normalnych zbiorów.
Od tego na jaki sposób wycofania z rynku zdecyduje się producent, będzie zależeć wielkość pomocy. Więcej dostaną ci, którzy oddadzą owoce i warzywa do darmowej dystrybucji. Za kompostowane albo zniszczone zbiory wsparcie będzie mniejsze.
Krótka instrukcja dla grup producentów - jak przekazać warzywa i owoce do Banków Żywności?
Grupy Producentów i ich zrzeszenia, w sytuacji kryzysowej mogą korzystać
z europejskiego mechanizmu wycofywania warzyw i owoców, do czego zachęca również Komisja Europejska. Jak przekazać produkty do Banków Żywności - skrótowa instrukcja.


Instrukcja współpracy:


1. Grupa Producentów nawiązuje współpracę z miejscowym Bankiem Żywności i doprecyzowuje zasady przekazania produktów: asortyment, ilość produktów, termin odbioru oraz warunki transportu i dystrybucji.

2. Następnie Grupa Producentów zgłasza na specjalnym formularzu wypełnione „Powiadomienie o zamiarze niewprowadzenia do sprzedaży owoców i warzyw”, należy je przesłać faksem na nr (022) 661-72-16 bądź pocztą elektroniczną na adres: e-mail: wycofania@arr.gov.pl, do godziny 10.00 na dzień lub dwa dni przed planowaną datą przekazania w zależności od asortymentu.

3. Każdorazowo żywność zgłoszona przez Grupę Producentów do przekazania jest oceniana pod względem spełnienia wyznaczonych kryteriów jakości przez WIJHARS, która wystawi dokument „Świadectwo wycofania” lub w wybranych przypadkach przez Grupę Producentów.

4. Jeśli decyzja WIJHARS jest pozytywna wówczas niezwłocznie ARR podejmuje decyzję o uruchomieniu przekazania. W decyzji określony jest termin przekazania wycofywanych produktów do odbiorcy w niej wskazanego.

5. Koszty sortowania, pakowania pokrywa organizacja producentów lub zrzeszenie producentów dokonujących wycofania ze sprzedaży.

6. Organizacja oraz koszt transportu uzgadniany jest pomiędzy organizacją producentów lub ich zrzeszeniem dokonującym wycofania z odbiorcą lub odbiorcami wskazanymi w decyzji Prezesa ARR. Warto ten punkt dopilnować, aby żywność była dowieziona do magazynu.

7. Ważne: produkt powinien być oznaczone przez Grupę Producentów. Na opakowaniach produktów przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji należy umieścić: godło europejskie, adnotację „Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011].”

8. Odbiorca produktu otrzymuje 2 Świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, wystawione przez Grupę Producentów.

9. Jeśli przekazanie żywności jest dokonane w miejscu odbiorcy WIJHARS dokonuje wyrywkowej oceny u odbiorcy i stosowną adnotację umieszcza w Świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży. Jeśli przekazanie odbywa się miejscu Grupy Producentów , to taka adnotacja jest składana w momencie odbioru.

Szczegółowe informacje:

Agencja Rynku Rolnego oddział Łódź
93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18 woj. łódzkie
tel. (42) 685-52-18 fax (42) 685-52-24
Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
Al. Piłsudskiego 150/152 www.bankzywnoscilodz.pl
92-230 Łódź tel. 42 674-18-53 fax. 676-19-23
Żródło:
Biznes.pl z dnia 18.08.2014

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner