JAK DZIAŁAMY

« wróć

1. Pozyskujemy żywność. Od producentów, dystrybutorów, darczyńców indywidualnych, zbiórek a także dzięki realizacji Europejskiego Programu Pomocy Najuboższym PEAD.
2. Żywność przewożona jest do magazynu Banku Żywności gdzie jest sortowana, sprawdzana pod względem jakościowym a następnie przygotowywana do dalszej dystrybucji w ubiegłym roku było to około 4 500 000 kg średnio 2 TIRY dziennie.
3. Z magazynu Banku Żywności żywność trafia do współpracujących z bankiem organizacji pozarządowych.
4. Organizacje pozarządowe, które są najbliżej osób potrzebujących przekazują ją dalej.
5. A są to: dzieci, samotne matki osoby starsze, bezdomni, bezrobotni, niepełnosprawni, uzależnieni a także ofiary zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych inni potrzebujący. W roku 2012 było to około 100 000 osób z całego woj. łódzkiego.

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner