INFO ZE STRONY FEDERACJI POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

« wróć

Zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 25.02., z Radą Europejską i przyjętym przez Parlament Europejski najbardziej potrzebujący obywatele UE nadal będą otrzymywać żywność oraz podstawową pomoc materialną i zasiłki z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), w latach 2014 - 2020.

Komunikat Parlamentu Europejskiego:

"Najbardziej potrzebujący obywatele Unii Europejskiej nadal będą otrzymywać jedzenie oraz podstawową pomoc materialną i zasiłki z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), w latach 2014 - 2020, zgodnie z porozumieniem zawartym z Radą i przyjętym przez Parlament we wtorek. Posłom udało się utrzymać budżet Funduszu na poziomie 3,5 miliarda euro oraz jego natychmiastową operacyjność.

"Osiągnęliśmy nasze najistotniejsze cele w ponad rocznych negocjacjach z Komisją Europejską i państwami członkowskimi, zwiększyliśmy budżet funduszu z 2,5 do 3,5 miliardów euro, wzmocniliśmy rolę organizacji walczących z ubóstwem zarówno w projekcie jak i podczas monitorowania działań funduszu oraz uprościliśmy procedury administracyjne. Nowy program FEAD, którego dotyczy porozumienie, jest pierwszą europejską inicjatywą, której celem jest pomoc ludziom doświadczającym biedy i wykluczenia, szczególnie braku jedzenia, bezdomności oraz ubóstwa dzieci, we wszystkich państwach UE, powiedziała Emer Costello (S&D, IE), odpowiedzialna za prace nad FEAD.

Brak cięć w budżecie
Dzięki wysiłkom Parlamentu, pomoc UE dla najbardziej potrzebujących obywateli Unii zostanie przedłużona do roku 2020 i pozostanie na poziomie 3,5 miliarda euro, takim samym jak ten ustalony na lata 2007-2013 dla Programu Dystrybucji Żywności. Początkowo, państwa członkowskie zaproponowały cięcia w wysokości miliarda euro.

Szersze pole działań
Nowy program obejmie swoim działaniem wszystkie państwa członkowskie i zastąpi Program Dystrybucji Żywności, który rozdzielał nadwyżki żywności wyprodukowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Zasięg programu został poszerzony poprzez włączenie dwóch programów dystrybucji żywności oraz podstawowej pomocy rzeczowej (takiej jak ubrania czy przybory szkolne) oraz finansowania działań wspomagających integrację społeczną.

Dary żywnościowe
Fundusz popierać będzie wszelkie działania związane z rozdawaniem żywności, szczególnie ze zbieraniem, transportem oraz dystrybucją, która pomoże również zredukować marnotrawstwo jedzenia.

Poziom współfinansowania
W tekście uwzględniono postulat Parlamentu dotyczący poziomu współfinansowania programu (udział UE w płatnościach, w stosunku do udziału państwa członkowskiego) na poziomie 85% kwalifikowanych wydatków publicznych oraz 95% w przypadku państw najsliniwj dotkniętych kryzysem.

Kolejne kroki
Tekst porozumienia musi zostać formalnie przyjęty przez Radę. Zostaną zastosowane rozwiązania przejściowe, w celu uniknięcia przerw w dostarczaniu pomocy.

Tło
W 2011, prawie jedna czwarta obywateli UE (prawie 120 milionów) było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o cztery miliony więcej, w stosunku do roku poprzedniego. Parlament dokładał wszelkich starań, w 2011 roku, aby przedłużyć program pomocy żywnościowej dla obywateli UE w potrzebie, podczas, gdy niektóre z krajów planowały zakończyć program, oszczędzając Unijne środki.
Procedura: współdecyzja (zwykła procedura ustawodawcza), porozumienie w pierwszym czytaniu"

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner