DOBROCZYNNOŚĆ BEZ VAT

« wróć

Zmiana prawa weszła w życie za sprawą nowelizacji Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw)
- Jest to historyczna chwila. Możemy mówić nawet o rewolucji. Dokona się ona jednak, jeśli handlowcy podejmą konkretne działania. Banki Żywności liczą, że przedsiębiorcy opowiedzą się po stronie odpowiedzialnego zarządzania żywnością i pomocy potrzebującym. Handlowcy nadal mają wybór między utylizacją żywności a przekazaniem jej na cele charytatywne. My zachęcamy do przekazywania produktów Bankom Żywności! Każdy kto, to zrobi może mieć pewność, że żywność trafi do osób potrzebujących. Już dziś chcemy podziękować sieci handlowej Tesco, która wybrała dobroczynność! Mamy nadzieje, że co tydzień będziemy zwoływać konferencje prasowe o ogłaszać rozpoczęcie współpracy z kolejnymi firmami społecznie odpowiedzialnymi - podkreśla Marek Borowski Prezes Federacji Polskich Banków Żywności
Światowy Dzień Żywności na świecie – pierwsze dostawy żywności ze sklepów w Polsce
16 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Żywności ustanowiony w 1979 r. przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa). Jego celem jest pogłębianie świadomości społecznej na temat globalnych problemów żywnościowych oraz wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i ubóstwem, którą można podjąć na lokalnym gruncie. W tym roku w Polsce, obchody tego dnia mają wyjątkowy wymiar. Ruszają pierwsze dostawy żywności podarowane Bankom Żywności przez sieć handlową Tesco. 16 X 2013 r. sieć Tesco podarowała ponad tonę produktów (1,5t.) Bankowi Żywności SOS w Warszawie, m.in. warzywa, owoce i artykuły spożywcze sypkie.
Czesław Grzesiak, Wiceprezes Zarządu Tesco Polska: - W Tesco wierzymy, że żaden produkt żywnościowy nie powinien się zmarnować. Szacunek wobec żywności jest integralną częścią strategii marki Tesco i polityki społecznej odpowiedzialności firmy, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Poprzez nawiązanie strategicznego partnerstwa z Federacją Polskich Banków Żywności, żywność ze sklepów Tesco w Polsce będzie trafiać do najbardziej potrzebujących. Proces przekazywania żywności wymaga od sieci dużego zaangażowania, a każdy jego etap musi być zgodny z polityką jakości Tesco. Cieszymy się, że wspólnie z Federacją Polskich Banków Żywności Tesco – jako pierwsza sieć handlowa w Polsce – wypracowuje efektywne rozwiązania na tym polu. Bycie liderem zobowiązuje, dlatego przekazywanie żywności będzie wspierać szereg inicjatyw skierowanych do naszych partnerów biznesowych, w tym dostawców oraz klientów sieci.
Wysoka jakość pomocy dostarczanej przez Banki Żywności
Federacja Polskich Banków Żywności i zrzeszone w niej Banki Żywności są organizacjami pozarządowymi wyspecjalizowanymi w pozyskiwaniu, transportowaniu i dystrybucji produktów żywnościowych. Sprawna współpraca z darczyńcami żywności jest podstawą profesjonalnej pomocy udzielanej przez Banki Żywności. Banki Żywności są w stanie przyjąć i rozdysponować każdy asortyment, nawet z bardzo krótkim terminem przydatności do spożycia, w tym produkty świeże i mrożonki, zachowując łańcuch chłodniczy i spełniając wszystkie kryteria bezpieczeństwa (system HACCP, stały nadzór sanepidu). Banki Żywności zapewniają pełną sprawozdawczość dot. dystrybucji darowizny.
- Jakość pomocy musi być wysoka ze względu na godność osób, którym pomagamy. Banki żywności znają środowiska potrzebujących w swoim regionie, województwie. Codziennie dostarczają im pomocy. Producent, który chce przekazać żywność na cele charytatywne, nie musi się martwić o znalezienie organizacji, która szybko odbierze produkty. 30 Banków Żywności zrzeszonych w Federacji dostarcza pomoc żywnościowa do 3 600 organizacji. – przekonuje Marek Borowski.
Potrzeby na pomoc żywnościową są bardzo duże
W Polsce niezmienny od 2011r. pozostaje procent osób żyjących poniżej granicy skrajnego ubóstwa – 6/7%. (GUS 2013). Granica ubóstwa skrajnego wynosi 519 zł dla gospodarstw 1-osobowych oraz 1401 zł w gospodarstwach wieloosobowych (4 osobowe – 2 osoby dorosłe i 2 dzieci do lat 14 lat). W kraju mamy 2,5 miliona osób, które muszą przeżyć za jeszcze mniejsze kwoty.
Tymczasem w Polsce marnuje się nawet 300 - 600 tysięcy ton żywności rocznie – podaje Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.
Przekazywanie nadwyżek żywności potrzebującym powinno być priorytetem w zarządzaniu żywnością.

Partnerzy

Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner